Od primanja do stvaranja : hrvatska grafika 15. i 16. stoljeća

Pelc, Milan Od primanja do stvaranja : hrvatska grafika 15. i 16. stoljeća. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2005, vol. 48, n. 3-4, pp. 16-49. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
VBH_3-4_2005_Pelc.pdf

Download (833kB) | Preview

English abstract

As a new visual medium, prints appeared almost at the same time as printing industry and started gaining recognition in Croatia in the second half of the 15th century owing to the use of printed materials which provided the local craftsmen, painters and illuminators with the models to be copied. During the Renaissance, prints became fairly commonplace among the Croatian people, largely due to the illustrations found in religious books, especially those written in the Croatian language which were printed either in Venice or in one of the few local printing-houses (Senj, Rijeka, Nedelišće, Varaždin). Particularly strong at the time was the impact of the Venetian woodcuts found in a number of publications written in Glagolitic script and less frequently in those written in Cyrillic script or Latin. Judging by the works of Marko Marulić (who, contrary to a common belief, was not the author of the illustrations published in his epic poem Judita) to those of Dominko Zlatarić, Venetian woodcuts exerted an important influence on the acceptance of prints along the Croatian Adriatic Coast during the 16th century. Prints frequently provided a source of inspiration for the local artists, thus making a significant contribution to the spreading of the Renaissance style within the intellectual context of Humanism. Around the middle of the 16th century, North-European prints became more widely available, primarily due to the publications of Croatian protestants from Urach near Tübingen. After giving an outline of the above-mentioned, largely passive acceptance of prints, the paper concludes with an emphasis on the creative contribution to the European history of printmaking by some "Schiavone" masters who were of Croatian origin but were active outside the boundaries of present-day Croatia. Those artists include Andrija Medulić (Andrea Meldolla Schiavone), Martin Rota Kolunić, Natale Bonifacio and Juraj Julije Klović (Giorgio Giulio Clovio).

Croatian abstract

Recepcija grafike kao novoga vizualnog medija koji se pojavljuje i razvija gotovo usporedno s tiskarstvom, ostvaruje se u Hrvatskoj od druge polovice 15. st. putem grafičkih listova koji služe kao predlošci lokalnim majstorima, slikarima odnosno iluminatorima. Tijekom renesansnog razdoblja grafička slika udomaćuje se među hrvatskom publikom zahvaljujući knjižnim ilustracijama, u prvom redu u nabožnim i liturgijskim knjigama, posebice u knjigama na hrvatskom jeziku koje se tiskaju u Veneciji, te u malobrojnim domaćim tiskarama (Senj, Rijeka, Nedelišće, Varaždin). Osobito je snažna prisutnost mletačke drvorezne ilustracije toga vremena u nizu izdanja na glagoljici, nešto rjeđe na ćirilici i na latinskom jeziku i pismu. Od Marka Marulića (koji nije bio autor ilustracija u spjevu Judita, kako se to uglavnom misli), do Dominka Zlatarića, mletačka je drvorezna ilustracija obilježila recepciju grafičke slike u jadranskoj Hrvatskoj 16. st. U mnogim slučajevima grafičke su slike bile inspiracija ili izvor motiva i likovnih predložaka domaćim umjetnicima, davši zamjetan doprinos širenju renesansnoga likovnog ukusa, povezanog s intelektualnim ozračjem humanizma. Oko sredine 16. st. dolazi do jačeg prodora grafičkih slika iz sjeverne Europe, u prvom redu zahvaljujući izdanjima hrvatskih protestanata u Urachu kraj Tübingena. Nakon prikaza navedenih oblika pretežno pasivne recepcije grafičkih slika, na kraju rada istaknut je kreativni doprinos povijesti europske grafike nekolicine umjetnika Schiavona, majstora podrijetlom iz hrvatskih krajeva, koji su djelovali izvan uže domovine: Andrije Medulića (Andrea Meldolla Schiavone), Martina Rote Kolunića, Natalea Bonifacija i Jurja Julija Klovića (Giorgio Giulio Clovio).

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: grafika, knjižna ilustracija, Hrvatska, renesansa; prints, book illustration, Croatia, Renaissance
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 18 May 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7567

References

Aksamija, Nadja. Between humanism and the counter-reformation : Villa and Villeggiatura in Renaissance Ragusa : [disertacija]. Princeton : University, 2004.

Badalić, Josip. Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zagreb : JAZU, 1952.

Badurina, Anđelko. Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj. Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Institut za povijest umjetnosti, 1995.

Belamarić, Joško. Tesori della Croazia restaurati da Venetian Heritage Inc. Venezia : Multigraf, 2001.

Bonjak, Mladen. Drvorezi u primjercima prve hrvatske tiskane knjige. // Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 10, 1/2(1962), 54-62.

Bošnjak, Mladen. Slavenska inkunabulistika. Zagreb : [Mladost], 1970.

Bratulić, Josip. Reformacija i počeci katoličke obnove. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost : srednji vijek i renesansa. Zagreb : HAZU ; AGM, 2000. Str. 465-479.

Bratulić, Josip. Venecija – središte hrvatskog tiskarstva (od 16. do 19. stoljeća). // Naša knjiga 13/14 (1985), 32-35.

Bratulić, Josip. Značaj i značenje hrvatskoga protestantskog pokreta. // Hrvatske protestantske knjige XVI. i XVII. stoljeća u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici / uredio Ivan Kosić. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005. Str. 7-19.

Breyer, Mirko. O starim i rijetkim jugoslavenskim knjigama. Zagreb : Izdavački zavod JAZU, 1952.

Deanović, Ana; Željka Čorak. Zagrebačka katedrala. Zagreb : Globus ; Kršćanska sadašnjost, 1988.

Dobronić, Lelja. Renesansa u Zagrebu. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1994.

Drei Schriften, drei Sprachen : kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte. Zagreb : Erasmus, 2002.

Fisković, Cvito. Dubrovački zlatari od XIII. do XVII. stoljeća. // Starohrvatska prosvjeta 1 (1949), 149.

Fisković, Cvito. Zadarski sredovječni majstori. Split : Pododbor Matice hrvatske, 1959.

Fučić, Branko. Biblia pauperum i istarske freske. // Zbornik za umetnostno zgodovino 13 (1977), 143-151.

Fučić, Branko. Grafički listovi "Majstora sa svicima" u kastavskoj radionici. // Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 3 (1962), 177-186.

Fučić, Branko. Humski triptih. // Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije 3 (1957), 208-212.

Fučoć, Branko. Istarske freske. Zagreb : Zora, 1963.

Fučić, Branko. Meštri u Bermu. // Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 6, 1 (1959), 115-118.

Fučić, Branko. Vincent iz Kastva. Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Pazin : Istarsko književno društvo "Juraj Dobrila", 1992.

Germ, Tine. "Missale Zagrabiense" iz Narodne in univerzitetne knjižnice u Ljubljani. // Zbornik za umetnostno zgodovino 38 (2002), 107-123.

Grössinger, Christa. Humour and folly in secular and profane prints of Northern Europe, 1430-1540. London : Harvey Miller Publishers, 2002.

Jambrek, Stanko. Reformacija i pisana riječ. // Hrvatske protestantske knjige XVI. i XVII. stoljeća u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici / uredio Ivan Kosić. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005. Str. 21-42.

Jembrih, Alojz. Hrvatsko protestantsko tiskarstvo od ideje do ostvarenja. // Hrvatske protestantske knjige XVI. i XVII. stoljeća u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici / uredio Ivan Kosić. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005. Str. 35-58.

Klaić, Vjekoslav. Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb : Kugli, 1922.

Kužić, Krešimir. Nazivi oružja u "Juditi" i značenje drvoreza iz drugog izdanja. // Mogućnosti 48, 7/9 (2001), 58-73.

Lewis, John. Anatomy of printing : the influence of art and history on its design. London : Faber, 1970.

Nazor, Anica. Zagreb : riznica glagoljice. Zagreb : Nacionalna i sveulilišna biblioteka, 1978.

Paškvan, Fedora. Prilog proučavanju beramskih zidnih slikarija. // Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 7, 2 (1958), 53-58.

Pelc, Milan. Biblija priprostih : ilustracije hrvatskih i slovenskih protestantskih knjiga 16. stoljeća. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1991.

Pelc, Milan. Horacije Fortezza : šibenski zlatar i graver 16. stoljeća. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2004.

Pelc, Milan. Ilustracije u tiskopisima Dobrića Dobrićevića (Boninus de Boninis). // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 (2000), 135-154.

Pelc, Milan. Juraj Julije Klović u grafici. Zagreb : Kabinet grafike HAZU, 1998.

Pelc, Milan. Kolunićevi portreti biskupa Antuna Vrančića. // Mogućnosti 40, 1/2 (1993), 161-169.

Pelc, Milan. Martin Rota Kolunić – addenda et corrigenda. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 25 (2001), 119-124.

Pelc, Milan. Martin Rota Kolunić, Natale Bonifacio : djela u hrvatskim zbirkama. Zagreb : Kabinet grafike HAZU, 2003.

Pelc, Milan. Natale Bonifacio. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 1997.

Pelc, Milan. Tiskane liturgijske knjige. // Sveti trag : devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije : katalog izložbe. Zagreb : MGC – Muzej Mimara, 1994. Str. 471-480.

Pelc, Milan. Život i djela šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića : (oko 1540-1583). Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Šibenik : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 1997.

Pergošić, Ivanuš. Decretum 1574. : hrvatski kajkavski editio princeps / priredio Zvonimir Bartolić. Čakovec : Matica hrvatska, 2003.

Praga, Giuseppe. Oreficerie e incisione in Dalmazia a mezzo il Quattrocento. // Archivio storico per la Dalmazia 16 (1934), 477-480.

Prelog, Milan. Neki grafički predlošci zidnih slikarija u Bermu. // Radovi Odsjeka za povijest umjetnosti 3 (1961), 3-8.

Prelog, Milan. Studije o hrvatskoj umjetnosti. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Naklada Prelog, 1999.

Prijatelj, Kruno. Za biografiju Pellegrina Brocarda, slikara nadbiskupa Ludovica Beccadellija. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 8 (1984), 89-93.

Prince d’Essling. Livres a figures Vénetiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe. Florence ; Paris : L. S. Olschki, 1907-1914.

Proroczi MDLXIIII : prvotisak, studija i preslik / priredio Borislav Arapović. Mostar : Sveučilište, 2002.

Quien, Enes. Minijature gotičkoga stila u misalima Zagrebačke nadbiskupije : magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2002.

Repanić Braun, Mirjana. Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2004.

Richardson, Francis. Andrea Schiavone. Oxford ; New York : Oxford University Press, 1980.

Schneider, Artur. Hans pictor Alemanus : ein deutscher Maler in Zagreb von 1503.-1526. // Neue Ordnung 42(1942), 10-11.

Slukan-Alti}, Mirela. Prvi tiskani misal Zagrebačke biskupije (1511.) s najstarijim poznatim prikazom grada Zagreba. // Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije 8 (2004), 297-310.

Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata : knjiga I : srednji vijek. Zagreb : Školska knjiga, 2004.

Šarić, Elvira. Muzej grada Splita : vodič. Split : Muzej grada Splita, 2003.

Theologische Realenzyklopädie. Berlin ; New York : de Gruyter, 1988. Sv. 17.

Tkalčić, Ivan. Tisak bogoslužnih knjigah staroga zagrebačkog obreda // Katolički list 46,39 (1895).

Tomasović, Mirko. Jedan prilog europskom humanizmu. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost : srednji vijek i renesansa. Zagreb : HAZU ; AGM, 2000. Str. 421-435.

Vramec, Antun. Kronika / [za tisak priredio Alojz Jembrih]. Varaždin : HAZU, Zavod za znanstveni rad ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1992.

Wendland, Henning. Die Buchillustration von den Frühdrucken bis zur Gegenwart. Aarau ; Stuttgart : AT – Verlag, 1987.

Zlatarić, Dominko. Djela Dominka Zlatarića / priredio za štampu P. Budmani. Zagreb : JAZU, 1899.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item