Između govornog i pisanog jezika: višejezična nakladnička slika dalmatinskog prostora prve polovice 19. stoljeća

Lakuš, Jelena Između govornog i pisanog jezika: višejezična nakladnička slika dalmatinskog prostora prve polovice 19. stoljeća. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2005, vol. 48, n. 3-4, pp. 84-107. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
VBH_3-4_2005_Lakus.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

On the basis of a database resulting from extensive historical research on literature published in Dalmatia in the first half of the 19th century, this paper offers an overview of the literary production in the representative languages of that period in all three Dalmatian publication and printing centres – Zadar, Split and Dubrovnik. Special attention has been paid to the writers’ attitude towards the languages in which they wrote, often reflecting their linguistic and cultural duality. In addition, the author carefully examines the attitude towards the vernacular the importance of which grew in the period which Croatian historiographers dubbed as the "pre-revival". Historical circumstances in Dalmatia over the past centuries, such as the proximity of the Venetian-Habsburgh-Ottoman border, largely reflected on publishing activity. The author concludes that, alongside the Croatian language, the publishing activities in Croatia also include publications in other languages as part of its publishing/reading culture. Therefore, a monolithic national cultural tradition does not find support in the multilingual, multinational and multicultural historical surroundings of Dalmatia.

Croatian abstract

Na temelju baze podataka nastale istraživačkim radom na izvornoj građi tiskanoj u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća, u radu se daje pregled knjižne produkcije na svim jezicima zastupljenim u tom razdoblju u dalmatinskim izdavačkim i tiskarskim središtima – Zadru, Splitu i Dubrovniku. Razmatra se i odnos samih spisatelja prema jezicima na kojima su pisali, što nerijetko odražava njihovu jezičnu i kulturnu dvojnost. Osobita pozornost posvećena je odnosu prema narodnom jeziku čija važnost raste u razdoblju koje se u hrvatskoj historiografiji uobičajeno naziva "pretpreporodom". Višestoljetne povijesne okolnosti dalmatinskoga prostora kao mletačko-habsburško-otomanskog pograničja, nužno su se odrazile i na pitanje samoga nakladništva. Autorica zaključuje da, uz hrvatski jezik, nakladništvo na drugim jezicima također predstavlja kulturu tiskarstva i čitanja u Hrvatskoj te da stoga mononacionalna kulturna tradicija ne pronalazi upori{te u dalmatinskoj multilingvalnoj, multinacionalnoj i multikulturnoj povijesnoj sredini.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Dalmacija, 19. stoljeće, nakladništvo, jezik; Dalmatia, 19th century, publishing activity, language
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 18 May 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7570

References

Alacevich, A. Stamperie e giornali di Zara nel secolo passato. // Il Dalmatino : lunario cattolico corredato di notizie patrie per l’anno 1935 59(1935), 69-74.

Baras, F. Dva dokumenta o prvoj splitskoj tiskari. // Kulturna baština 7/8 (1978), 81-84.

Black, Jeremy. 18th century Europe 1700-1789. London : Macmillan, 1992.

Berić, Dušan. Prvi štampari i prve hrvatske knjige u Zadru. // Narodna knjiga 2, 8 (1949), 26-30.

Bertoša, Slaven. Neka razmatranja o nakladništvu (od 15. do 18. st.). // Historijski zbornik 49 (1996), 161-175.

Brbora Majstorović, Sanja. Prvi dubrovački tiskari i njihov prinos hrvatskom jezikoslovlju. // Glasnik društva bibliotekara Split 6(1999), 7-17.

Breyer, Mirko. Prilozi povijesti dubrovačkog štamparstva. // Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Re{etaru o 70-oj godišnjici života prijatelji i učenici. Dubrovnik, 1931. Str. 339-347.

Cega, Fani. Povijest knjižnice obitelji Garanjin Fanfogna u Trogiru s posebnim osvrtom na namještaj i stare kataloge. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29 (1996), 129-137.

Darnton, Robert. The kiss of Lamourette : reflections in cultural history. New York ; London : W. W. Norton & Company, 1990.

Darnton, Robert; Daniel Roche. Revolution in print : the press in France 1775-1800. Berkeley : University of California Press, 1989.

Dešpalj, Mario. Zadarski tiskar Antonio Luigi Battara. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 18 (1972), 119-123.

Galić, Pavao. Knjige prvog zadarskog tiskara Fracassa u Naučnoj biblioteci u Zadru. // Bibliotekarstvo 9, 2 (1963), 37-41.

Galić, Pavao. Povijest zadarskih tiskara. Zadar : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1979.

Gjivanović, D. Niko. Štampari u starom Dubrovniku. Štampanja izvan Dubrovnika. // Dubrovački zabavnik : kalendar knjižare i štamparije “Jadran” (1928), 49-61.

Houston, Robert Allan. Literacy in early modern Europe : culture and education 1500-1800. London ; New York : Longman, 1988.

Kolumbić, Nikica. Stariji hrvatski pisci u svjetlu preporodnog doba u Dalmaciji. // Dalmacija u narodnom preporodu, 1832-1848. Prilozi sa znanstvenog skupa u Zadru od 8. do 9. svibnja 1986. održanog u povodu 150. obljetnice jubileja ilirskog pokreta i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru : zbornik radova / ed. Nikola Ivanišin. Zadar : Narodni list, 1985. Str. 383-396.

Kombol, Mihovil; Slobodan Prosperov Novak. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. Zagreb : Školska knjiga, 1992.

Morović, Hrvoje. Povijest biblioteka u gradu Splitu. Zagreb, 1971.

Muljačić, Žarko. O prvoj dubrovačkoj tiskari. // Anali Historijskog Instituta u Dubrovniku 4/5 (1956), 583-612.

Muljačić, Žarko. O drugoj dubrova~koj tiskari. // Anali Historijskog Instituta u Dubrovniku 10/11 (1966), 309-332.

Muljačić, Žarko. Pokušaj osnivanja tiskare u Splitu 1786. godine. // Slobodna Dalmacija 4065, 15. III. 1958.

Novak, Grga. Povijest Splita III. Split : Matica hrvatska, 1957.

Obad, Stijepo. Doprinos Ljudevita Gaja širenju ilirstva u Dalmaciji. // Radovi Instituta za hrvatsku povijest 3(1973), 123-137.

Secord, James A. Victorian sensation : the extraordinary publication, reception, and secret authorship of vestiges of the natural history of creation. Chicago ; London : University of Chicago Press, 2000.

Stančić, Nikša. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji : Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869. Zagreb : Institut za hrvatsku povijest, 1980.

Tiskarska i izdavačka djelatnost u Splitu 1812-1918. Split : Sveučilišna knjižnica, 1992.

Urlić, Šime. Prva štamparija u Dalmaciji. // Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 3 (1923), 82-86.

Zorić, Mate. Romantički pisci u Dalmaciji na talijanskom jeziku. // Rad JAZU 357(1971), 353-476.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item