Üniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Polat, Coşkun Üniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği., 2005 PhD thesis thesis, Hacettepe Üniversitesi. [Thesis]

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
TEZ-KOPYA.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

In Information Society individuals need to become information literates which means having acquired the skills to access and use information from a variety of sources effectively. Educational institutions have the primary responsibility for providing the students with these skills. The objectives of this research are to assert the theoretical basis of information literacy(IL); to determine if students of Hacettepe University(HU) have these skills and to identify their problems and to develop a proposal for IL program applicable for HU. In this study, based on survey method, data were gathered through questionnaires and literature analysis. Questionnaires were applied to 262 graduate students at HU. Findings were evaluated by “t Test” and “Variant Analysis” methods. In conclusion while this study has revealed that students have some difficulties in terms of IL skills it has also proved our hypothesis that the lack of IL Program in HU is the major obstacle for the students who are searching, obtaining, accessing, evaluating, using and communicating information.

Turkish abstract

Bilgi toplumunda, bireylerin bilgi tüketicileri olmaları gerekmektedir. Çok çesitli kaynaklardan bilgiye ulasma ve bu bilgiyi etkin kullanma becerileri olarak tanımlanan bilgi okuryazarlıgı, bilgi tüketimi için temel becerilerdir. Bu becerilerin kazandırılmasında öncelikli sorumluluk ögretim kurumlarınındır. Ögrencilerine çagın gerektirdigi bilgi, beceri ve davranısları kazandırmakla yükümlü üniversitelerin de, bu anlamda sorumlulugu büyüktür. Arastırmamızın amacı bilgi okuryazarlıgı becerilerinin teorik yönünü ortaya koymak; üniversite ögrencilerinin bu becerilere sahip olup olmadıgını ve bu baglamda en çok zorlandıkları konuları belirlemek; arastırma alanı olan Hacettepe Üniversitesi’ne yönelik bir bilgi okuryazarlıgı program önerisi gelistirmektir. Betimleme yöntemi kullanılan arastırmamızda, veriler literatür incelemesi ve anket teknikleriyle toplanmıstır. Anket sorularının olusturulmasında, Amerikan Üniversite ve Arastırma Kütüphaneleri Dernegi’nin (Association of College and Research Libraries-ACRL)yüksekögretim için bilgi okuryazarlıgı standartlarında geçen konular esas alınmıstır. Anket, H.Ü. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Saglık Bilimleri enstitülerinde yüksek lisans egitimine devam eden 262 kisiye uygulanmıstır. Bulguların degerlendirmesinde “t testi” ve “tek yönlü varyans analizi” kullanılmıstır. Arastırma sonunda ögrencilerin bilgi okuryazarlığı konularında zorlandıkları anlasılmıs ve “H.Ü. kütüphanelerinde yürütülmekte olan etkin bir bilgi okuryazarlığı programının olmaması, üniversite ögrencilerinin bilgiyi arama, bulma, elde etme, degerlendirme, kullanma ve iletme konularında zorlanmalarına neden olmaktadır” seklindeki hipotezimiz kanıtlanmıstır.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: enformasyon okuryazarlığı, kullanıcı eğitimi, üniversiteler, yüksek öğretim, information literacy, user education, universities, higher education
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
Depositing user: Coşkun POLAT
Date deposited: 06 Jul 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7583

Available Versions of this Item

References

AASL/AECT (American Association of School Librarians/Association for Educational Communication and Technology). Information Literacy Standards for Student Learning. Chicago, ALA, 1998.

ACRL/ALA (Association of College and Research Libraries/American Library Association. “Guidelines for Instruction Programs in Academic Libraries”. 1997. 11 Nov. 2002 <http://www.ala.org/acrl/guides/guiis.html>.

ACRL Excellence in Academic Libraries. “Managing and Measuring the Information Literacy Experience at Richland College”, 2004. 28 Oct. 2004 <http://www.ala.org/ala/acrlbucket/excellenceaward/richlandap.htm>

AĞIRKAN, Özlem. “Kütüphane Okuyucusunun Eğitilmesi”. TKDB, 31(3), 1982: 125-127.

AKKOYUNLU, Buket ve S. Kurbanoğlu. “Öğretmenlere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma”. Türk Kütüphaneciliği, 16(2), 2002: 123-138.

AKSOY, Didem. “12-15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Katalog Kullanımı: TED Ankara Koleji Örneği”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: H.Ü., 2002.

ALDEMİR, Ahmet. “Bilgiye Erişimde Yeni Yaklaşım: Bilgi Okuryazarlığı” Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu. Ed. Aytaç Yıldızeli, Canan Duran, Hatice Kübra Bahşişoğlu. Ankara, 25-26 Eylül 2003.

ALLEN, Lisa. “Information Literacy in Higher Education: A Revolution in Learning”. INFO 520: Professional and Social Aspects of Information Services, December 8, 2000. 17 Feb.2004 <http://www.pages.drexel.edu/~la35/Information_Literacy_in_Higher_Education.html>

American Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Final Report (January 1989). 14.03.2002 <http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html>

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi (web sayfası). “Eğitim Programları”. 17 Kas. 2004 <http://www.kdm.anadolu.edu.tr/krehberi/eğitim_m.htm>

ANDRETTA, Susie. “Legal Information Literacy: A Pilot Study”. New Library World, 102, 1166/1167, 2001: 255-264.

ANGELEY, Robin ve Jeff Purdue. “Information Literacy: An Overview”. Dialogue, Issue No 6., May, 2000:1-8. 13 Apr. 2004 <http://www.ac.wwu.edu/~dialogue/issue6.pdf>

Association for Teacher-Librarianship in Canada. Students’ Bill of Information Rights. 1995. 10 Dec.2003 <http://www.atlc.ca/AboutATLC/studrigh.htm>

Association of College and Research Libraries (ACRL). Information Literacy Competency Standarts for Higher Education. Approved by the Board of Directors of the ACRL, Chicago, ACRL, 2000.

Association of College and Research Libraries (ACRL). Information Literacy Web Site. The Standarts: Step-by-step. ALA, 2003. 20 Oct. 2003 <http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/ACRL/Issues_and_Advocacy1/Information_Literacy1/Standards5/Step-by-Step1/Step-by-Step.htm>

AUFDERHEIDE, Patricia. “Media Literacy: A Report of The National Leadership Conference on Media Literacy.” Washington, DC, Aspen Institute, 1993. (24 Sep.2003). <http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/articles/aspen.html>

BAINTON, Toby. “Information Literacy and Academic Libraries: The SCONUL Approach”. 67th IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001. 2 Sep. 2002 <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/016-126e.pdf>

BAWDEN, David. “Information Literacy and Digital Literacies; Areview of Concepts.” Journal of Documentation, 57(2), March 2001: 218-259.

BEHRENS, Shirley J. “A Conceptual Analysis and Historical Overview of Information Literacy”. College & Research Libraries, 55, July 1994: 309-322.

Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı). Ankara, DPT, 2001. 17 Kasım 2004 <http://ekutup.dpt.gov.tr/oik/>

BREIVIK, Patricia Senn. Planning the Library Instruction Program. Chicago, ALA, 1982.

BREIVIK, Patricia Senn. “Putting Libraries Back in the Information Society”. American Libraries, 16, November 1985: 723.

BREIVIK, Patricia Senn. “Making the Most of Libraries in the Search for Academic Excellence.” Change, 19, July/Aug. 1987: 44-52.

BREIVİK, Patricia Senn ve E. Gordon Gee. Information Literacy: Revolution in the Library. New York, American Council on Education and Macmillan Publishing Company, 1989.

BREIVIK, Senn ve FORD, Barbara J. “Promoting Learning in Libraries through Information Literacy”. American Libraries, 24(1), 1993: 98-99.

BREIVIK, Patricia Senn. “Take II-Information Literacy: Revolution in Education.” Reference Service Review, 27(3), 1999: 271-275.

BRILL, Jennifer M., D. Kim ve R.M. Branch. “Visual Literacy Defined: The Results Of A Delphi Study.” 32th Annual Convention of the International Visual Literacy Association, 2000. 26 Sep. 2003 <http://www.coe.uga.edu/~dokim/pdf/IVLA2000book.pdf>

BRUCE, Christine. Seven Faces of Information Literacy in Higher Education. (1997).14 Mar. 2002 <http://www2.fit.qut.edu.au/InfoSys/bruce/inflit/faces/faces1.htm>

California Academic and Research Libraries (CARL) Task Force. Draft Recommendations to WASC on an Information Literacy Standard.

29 Sep. 1997 <http://www.carl-acrl.org/Archives/DocumentsArchive/Reports/rectoWASC.html> (13.10.2003).

California School Library Association. From Library Skills to Information Literacy: A Handbook for the 21st Century. 2nd Edition. San Jose, California, Hi Willow Research and Publishing, 1997.

California State University. “Information Competence in the CSU: A Report Submitted to Commission on Learning Resources and Instructional Technology Work Group on Information Competence, CLRIT Task 6.1 Dec. 1995 <http://www.calstate.edu/LS/Archive/info_comp_report.shtml> (17.11.2003).

CANDY, Philip C. “Lifelong Learning and Information Literacy”. Report for U.S. National Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information Literacy, 1994. 16 Dec. 2003 <http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/candy-fullpaper.pdf>

CONSIDINE, David M. “Visual Literacy & Children’s Books. An Integrated Approach.” School Library Journal, 33, September 1986: 38-42.

CRIBB, Gülçin. “Avustralya’da Bir Yüksek Okul Kütüphanesinde Okuyucu Eğitimi”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 29(4), 1980: 211-8.

CRIBB, Gülçin. “Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitiminin Önemi”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 30(2): 90-99.

ÇAKIN, İrfan. “Üniversitelerimizin Bilgiye Erişim Ortamları: Genel Değerlendirme”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, 1998: 37-67.

ÇINGI, Hülya. Örnekleme Kuramı. 2. bs., Ankara, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, 1994.

“Definitions, Standards, and Competencies Related to Information Literacy.” 18 Sep 2003 <http://www.infolit.org/definitions/index.html>

DEMİREL, Özcan. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. 5.bsk. Ankara, Pegem A Yayıncılık, 2003.

DEWALD, Nancy H. “Transporting Good Library InstructionPractices into the Web Environment: An Analysis of Online Tutorials”. The Journal of Academic Librarianship, 25(1), January 1999: 26-32.

DEWALD, Nancy, A. Scholz-Crane, A. Booth ve C. Levine. “Information Literacy at a Distance: Instructional Design Issues”. The Journal of Academic Librarianship, 26: (1): January 2000: 33–44.

DORIL: Directory of Online Resources for Information Literacy. Tutorials, (Web Site) DORIL. 27 Oct. 2004 <http://bulldogs.tlu.edu/mdibble/doril/tutorials.html>

DOYLE, Christian S. Information Literacy in an Information Society: A Concept for the Information Age. New York, Syracuse University, 1994.

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 2001-2005. Ankara, DPT, 2000. <http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan08.doc>

DUNN, Kathleen. “Assessing information literacy skills in the California State University: A Progress Report”. The Journal Academic Librarianship, 28(1), 2002: 26-35.

ERCEGOVAC, Zorana. “Information Literacy: Teaching Now for Year 2000”. Reference Services Review, 26(3-4), 1998: 139-143.

European Commission. Community Research: Improwing Human Research Potential & the Socio-Economic Knowledge Base. Lifelong Learning: Implications for Universities. New Perspectives for Learning-Briefing Paper 20, November 2001. 16 Dec. 2003 <http://www.pjb.co.uk/npl/bp20.pdf>

FATZER, J.B. “Library Literacy.” RQ, 26(3), 1987: 313-314.

FIDZANI, B.T. “Information Needs and Information-seeking Behaviour of Graduate Students at the University of Botswana”. Library Review, 47(7), 1998:329-340.

FITZGERALD, Mary Ann. “Evaluating Information Literacy Challenge.” School Library Media Research, vol 2, 1999. <http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/AASL/Publications_and_Journals/School_Library_Media_Research/Contents1/Volume_2_(1999)/vol2_fitzgerald.htm>

FOSTER, Stephen. “Information Literacy: Some Misgivings”. American Libraries, 24(4), 1993: 344-5.

FULLERTON, Anne ve Gloria J. Leckie. “Information literacy and Higher Education.” Encyclopedia of Library and Information Science, Ed. Allen Kent, Vol. 70, Supplement 33, New York, Marcel Dekker, 2002 içinde: 190-206.

GETTY, N.K., B. Band, S. K. Burns and Linda Piele. “Using Coursware to Deliver Library Instruction via the Web: Four Examples”. Reference Services Review, 28, 4, 2000: 349-359.

GRAFSTEIN, Ann. “A Discipline-Based Approach to Information Literacy”. The Journal Academic Librarianship, 28(4), 2002: 197-204.

GRASSIAN, Esther S. ve Joan R. Kaplowitz. Information Literacy Instruction: Theory and Structure. New York, Nel-Schuman Publisher, Inc., 2001.

GUINCHAT, Claire. Bilgi ve Dokümantasyon Çalışma Tekniklerine Genel Giriş. Çev. Sönmez Taner. Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1990.

GÜRDAL, Oya. “Yaşamboyu Öğrenme Etkinliği: Enformasyon Okuryazarlığı.” Türk Kütüphaneciliği, 14(2), 2000:176-187.

GÜRSEL, Özlem. “Kütüphane Okuyucusunun Eğitilmesi”. TKDB, 20(1), 1971: 39-42.

Hacettepe Üniversitesi. “Tarihçe”. 18 Ekim 2003 <http://www.hacettepe.edu.tr/turkce/universitemiz/tarihce.shtml>

Hacettepe Üniveristesi 2003 Tanıtım Kataloğu. H.Ü. Haberleşme ve Tanıtım Komitesi Dokümantasyon Birimi, 2003.

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri. Kütüphane Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi. 22 Eylül 2004. <http://www.library.hacettepe.edu.tr/egitim.htm>

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. “Tarihçe”. 18 Ekim 2003. <http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tarih.php>

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. “Tarihçe”. 18 Ekim 2003. <http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/genel/tarihce.php>

HARASIM, Linda. “Shift Happens: Online Education as a New Paradigm in Learning”. Internet and Higher Education, 3, 2000, 41-61.

HERNON, P. “Instruction in the Use of Academic Libraries: A Preliminary Study of the Early Years as Based on Selective Extant Materials”. Journal of Library History, 17(1), 1982: 16-38.

Hong Kong Institute of Education. Information Literacy Award Programme. 12 Oct 2004. 2 Nov. 2004 <http://www.lib.ied.edu.hk/LibProg/InfoLit.htm>

HOUFF, Suzanne. “LAWS for Literacy.” Teacher Librarian, 29, (3), 2002: 16-19.

IANNUZZI, Patricia, C.T. Mangrum II ve S.S. Srichart. Teaching Information Literacy Skills. Boston, Allyn and Bacon, 1999.

INFOhio DIALOGUE Model for Information Literacy Skills. INFOhio - The Information Network for Ohio School, 1998. 06 July 2004. <http://www.infohio.org/ID/dialogue.html>

Information Competence in the CSU [California State University]: A Report. Information Competence Work Group. [Chair] Susan C. Curzon.Apr. 1995. California Satate University. 16 Dec. 2001 <http://library.csun.edu/susan.curzon/infocmp.html>

“Information Literacy: Laying the Foundations: A Selective Bibliography.” Compiled by Jane Devine and Francine Egger-Sider; Ed. By Louise Fluk. 2000. 25 Aug. 2003 <http://lacuny.cuny.edu/institute/2000/bibliographyfull.html>

Information Skills for Higher Education. Prep. by Society of College, National and University Libraries (SCONUL) Advisory Committee on Information Literacy, 1999.

International Technology Education Association. Advancing Excellence in Technological Literacy: Student Assessment, Professional Development and Program Standarts. Reston, VA: ITEA, 2003. (18 Sep 2003). <http://www.iteawww.org/TAA/PDFs/AETL.pdf>

International Visual Literacy Association (IVLA). “What is Visual literacy?” 26 Sep. 2003 <http://www.ivla.org/organization/whatis.htm>

İNCE, Nesrin. “Özel Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitimi”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1989.

JOHNSON, Anna Marie. “Library Instruction and Information Literacy-2000.” Reference Services Review, 29(4), 2001: 338-361.

JOHNSON, Anna Marie and Rader, Hannelore B. “Library Instruction and Information Literacy - 2001.” Reference Services Review, 30(4), 2002:359-389.

JOHNSON, Doug, Mike Eisenberg. “Computer Literacy and Information Literacy: A Natural Combination.” Emergency Librarian, 23(5), May/Jun 1996: 12-16.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi (Web Sayfası). “Kütüphane Oryantasyon Programı”. 17 Kasım 2004 <http://www.ksu.edu.tr/Library/Yordam.ppt>

KAPITZKE, Cushla. “Information Literacy: The Changing Library.” Journal of Adolescent & Adult Libraries, 31(1), 2001: 49-52.

KAPTAN, Saim. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Tekışık Matbaası, 1989.

KAVUNCU, Emine. “Özel İlköğretim Okul Kütüphanelerinde Kullanıcı Eğitim Programlarının Geliştirilmesi”.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

KAY, R.H. “The computer literacy potpourri: A review of the literature, or McLuhan revisited.” Journal of Research on Computing in Education, 24 (4)1992: 446-456.

KEYMAN, Dilek. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Akademik Personeline Ait Tanıtım ve Öğretim Programları Taslağı. (Yayımlanmamış Bilimde Uzmanlık Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1979.

KEYMAN, Dilek. “Üniversite Kütüphanelerinde Okuyucu Eğitimi”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31(4), 1982: 164-68.

Koç University Suna Kıraç Library (Web Sayfası). “Instruction and Tutorials: Online Tutorials”. 17 Kasım 2004 <http://www1.ku.edu.tr/main/library>

KURBANOĞLU, Serap. “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü”. Bilgi Dünyası, 2(1), 2001: 1-19.

KURBANOĞLU, Serap. “WWW Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(1), 2002:11-25

KURBANOĞLU, S. Serap. “An Overview of Information Literacy Studies in Turkey”. The International Information & Library Review, 36, 2004: 23-27.

KURBANOĞLU, S. ve B. Akkoyunlu. “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI, 2001: 81-87.

KURBANOĞLU, Serap ve B. Akkoyunlu. “Bilgi Okuryazarlığı: Bir İlköğretim Okulunda Yürütülen Uygulama Çalışması”. Türk Kütüphaneciliği, 16(1), 2002a:20-40.

KURBANOĞLU, Serap ve B. Akkoyunlu. “Öğretmen Adaylarına Uygulanan Bilgi Okuryazarlığı Programının Etkinliği ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri İle Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 2002b:98-105.

KURBANOĞLU, Serap ve B. Akkoyunlu. “Bilgi Okuryazarlığı”. Bilgi Okuryazarlığı Konferansı, Sakarya, 29 Nisan 2003. <http://www.ef.sakarya.edu.tr/sayfa/haber/konf2003.htm>

LAVERTY, Cory. “What is Resource Based Learning”. Stauffer Library, Queen's University, Kingston, Ontario,2001. 17 Dec. 2003 <http://library.queensu.ca/inforef/tutorials/rbl/rblintro.htm>

LENOX, Mary F. ve M.L. Walker. “Information Literacy: Challenge for the Future”. International Journal of Information and Library Research, 4(1), 1992: 1-18.

Library Orientation Exchange (LOEX). Instruction Links, (Web Site). LOEX. 27 Oct. 2004 <http://www.emich.edu/public/loex/islinks/islinks.htm>

Library User Education: Powerful Learning, Powerful Partnership. Ed. Barbara I. Dewey. Lanham, Md., Scarecrow Press, 2001.

LOEX Clearinghouse for Library Instruction. “About LOEX”. 11 Nov.2002 <http://www.emich.edu/public/loex/about/about.htm>

LOERTSCHER, David V. “All That Glitters May Not Be Gold”. Emergency Librarians, 24, Nov.-Dec. 1996: 21-25.

LOERTSCHER, David V. ve B. Woolls. Information Literacy: A Review of the Research: A Guide for Practitioners and Researchers. 2nd ed. San Jose, Calif., Hi Willow Research & Publishing, 2001.

LORENZEN, Michael. “A Brief History of Library Instruction in the United States of America”. (2002). 05 Aug. 2002 <http://www.libraryreference.org/lihistory.html>

LOVELESS, Avril ve D. Longman. “Information Literacy: Innuendo or Insight?”. Education and Information Technologies, 3, 1998: 27-40.

LWEHABURA, Mugyabuso J.F. “User Education and Information Skills: A Need for a Systematic programme in African University Libraries”. African Journal of Library, Archives & Information Science, 9(2), Oct. 1999: 129-41.

MACKLIN, Alexius Smith. “Integrating Information Literacy Using Problem-based Learning”. Reference Services Review, 29, 4, 2001: 306-313.

McCLURE, Charles R. “Network Literacy: A Role for Libraries.” Information Technology and Libraries, 13(2), June 1994: 115-125.

McCRANK, Lawrence J. “Academic Programs for Information Literacy: Theory and Structure”. RQ, 31(4), 1992: 485-497.

McKenzie, Jamie. “The Information Literate School Community”. FNO, From Now On, The Educational Technology Journal, 8(1), 1998. 8 Dec. 2003 <http://www.fno.org/sept98/infolit.html>

McKenzie, Jamie. “The Research Cycle 2000”. FNO, From Now On, The Educational Technology Journal, 9(4), 1999. 8 Dec. 2003 <http//questioning.org/rcycle.html>

MILAM, Peggy. InfoQuest: A New Twist on Information Literacy. Worthingon, Ohio, Linworth Publishing, Inc, 2002.

MILBURY, Peter. “Problem-based Learning, Primary Sources, and Information Literacy”. Multimedia Schools, 5(4), Sept-Oct 1998:40-4.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphanesi (web sayfası). “Kütüphane Hizmetleri: Oryantasyon Programı” 17 Kasım 2004 <http://194.27.33.222/oryantasyon/oryantasyonana.htm>

National Forum an Information Literacy (NFIL),1990. 18.09.2003. <http://www.infolit.org>

NEELY, Teresa Y. Sociological and Psychological Aspects of Information Literacy in Higher Education. Lanham, The Scarecrow Press, 2002.

NIMON, Maureen. “Developing Lifelong Learners: Controversy and the Educative Role of the Academic Librarian”. Australian Academic & Research Libraries, 33(1), March 2002. <http://www.alia.org.au/publishing/aarl/33.1/full.text/nimon.html>

OBERMAN, Cerise. “Library Instruction: Concepts & Pedagogy in the Electronic Environment”. RQ, 35(3), 1996: 315-323.

OBERMAN, Cerise. “The Institute for Information Literacy: Formal Training is a Critical Need”. College and Research Libraries News, 59(9), 1998: 703-5.

OBERMAN, Cerise; Lindaur, B.G.; Wilson, Betsy (Aug. 2001). How is Your Library Measuring up?: Integrating Information Literacy into the Curriculum.(College and Research Libraries News: Conference Circuit). 14 Mar. 2002

<http://www.ala.org/acrl/ilitq.html>

Ocotillo Report’94. Information Literacy. Prep. Committee Report, Linda Evans ve başkaları. Maricopa Center for Learning and Instruction (MCLI) Maricopa County Community College District, Arizona, 1994.

ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science, 2002. Ed. Joan M. Reitz. 22 Sep. 2003 <http://www.wcsu.edu/library/odlis.html>

OLCAY, N. Erol. “Türkçe Internet Tarama Motoru Kullanıcılarının Arama Stratejilerinin Analizi: Arabul Örneği”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2003.

ORR, Debbie, Margaret Appleton ve Margie Wallin. “Information Literacy and Flexible Delivery: Creating a Conceptual Framework and Model”. The Journal of American Librarianship, 27(6), 2001: 457-463.

OWUSU-ANSAH, Edward K. “Information Literacy and the Academic Library: A Critical Look at a Concept and the Controversies Surrounding It.” The Journal of Academic Librarianship, 29(4), July 2003: 219-230.

PENROD, J.I. and J. V. Douglas, "Information Technology Literacy: A Definition". Kent, Allen, ed. Encyclopedia of Library and Information Science,Ed. Allen Kent, vol. 40, 2002 içinde: 76-107.

Prologue and Major Recommendations of Carnegie Foundations on Colleges. (1986, November). Chronicle of Higher Education, 33(10): 21.

RADER, Hannalore B. “Information Literacy:a Revolution in the Library”. RQ, 31(1), 1991:25-28.

RADER, Hannolere B. “Information Literacy and the Undergraduate Curriculum. (The Library and Undergraduate Education)”. Library Trends, 44(2), Fall 1995: 270-278

RADER, Hannelore B. “Educating Students for Information Age: The Role of the Librarian”. Reference Services Review, 25, Summer 1997a: 47-52.

RADER, Hannelore B. “Library Instruction and Information Literacy-1996.” Reference Services Review, 25(3-4), Fall-Winter 1997b: 103-118.

RADER, Hannelore B. “Library Instruction and Information Literacy-1997.” Reference Services Review, 26(3-4), Fall-Winter 1998: 143-160.

RADER, Hannelore B. “Library Instruction and Information Literacy-1998.” Reference Services Review, 27(4),1999: 376-403.

RADER, Hannelore B. “Library Instruction and Information Literacy-1999.” Reference Services Review, 28(4), 2000a: 378-399.

RADER, Hannelore B. “A Silver Anniversary: 25 Years of Reviewing the Literature Related to User Instruction.” Reference Services Review, 28(3), 2000b: 290-296.

RADER, Hannelore B. “Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature Review.” Library Trends, 51(2), Fall 2002: 242-259.

REITZ, Joan M. ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science. 2002. <http://www.wcsu.edu/library/odlis.html#T> 18 Mar. 2003

Richland College Library. (Web Site). Library Instruction Program. Information Literacy Certificate Requirements. (3 August 2003). 28 Oct. 2004

<http://www.rlc.dcccd.edu/lrc/pdfs/Certreq.pdf>

SAATÇİOĞLU, Ömür, Ö. Özmen ve P.S. Özer. “Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması”. Bilgi Dünyası, 4(1), 2003: 45-63.

SALONY, Mary F. “The History of Bibliographic Instruction: Changing Trends from Books on the Electronic World”. Reference Librarian, 51/52, 1995:31-51.

SANKUR, B. İngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü. İstanbul: Pusula Yayıncılık, 2002.

Schools of California Online Resources for Education. “Problem Based Learning”. Project SCORE History-Social Science. 23 Dec. 2003

<http://score.rims.k12.ca.us/problearn.html>

SCRIVEN, Michael ve R. Paul. “Defining Critical Thinking”. A darft statement for National Council for Excellence in Critical Thinking Instruction. 19 Dec. 2003 <http://www.criticalthinking.org/University/univclass/Defining.html>

SEAMANS, Nancy H. “Information Literacy: A Study of Freshman Students’s Perceptions, with Recommendations”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Blacksburg,Viginia: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2001.

Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills. What Work Requires of Schools: A SCANS Report for America 2000. Washington DC: U.S. Department of Labor,1991. 10 Oct. 2003 <http://www.uni.edu/darrow/frames/scans.html>

SIMS, Ellen; Ros O’Leary; Julian Cook; Gill Butland. “Visual Literacy: What is it and Do We Need it to Use Learning Technologies Effectively”. ASCILITE 2002’de Sunulan Bildiri. 05 July 2004

<http://www.unitec.ac.nz/ascilite/proceedings/papers/ellen_sims_et_al.pdf>

SHAPIRO, Jeremy J. and S.K. Hughes “Information Literacy as a Liberal Art.” Educom Review, 31(2), 1996. 18 Sep. 2003 <http://www.educause.edu/pub/er/review/reviewarticles/31231.html>

SHIRATO, Linda ve Joseph Badics. “Library Instruction in the 1990s: A Comparison with Trends in Two Earlier LOEX Surveys”. Research Strategies, 15(4), 1997: 223-237.

SNAVELY, Loanne ve Natasha Cooper. “The Information Literacy Debate.” The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 1997a: 9-13.

Society of College, National and University Libraries (SCONUL). Information Skills in Higher Education: A SCONUL Position Paper. Prep. By SCONUL Advisory Committee on Information Literacy. October 1999. 3 Dec. 2003

<http://www.sconul.ac.uk/activities/inf_lit/papers/Seven_pillars.pdf>

SPITZER, Kathleen L., Michael B. Eisenberg, Carrie A. Lowe. Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. Syracuse, New York: ERIC Clearinghouse on Information & Technology. IR-104, 1998.

STARR, G.E. ve P. Gaskill. “The Community Study Assignment for Leisure Studies: Integrating Information Literacy, Leisure Theory, and Critical Thinking”. Research Strategies, 15, 3, 1997: 205-216.

State University of New York (SUNY) Council of Library Directors. Information Literacy Initiative: Final Report, September 30, 1997. 2 Oct. 2003 <http://olis.sysadm.suny.edu/sunyconnect2/ili/final.htm>

Stripling, B. K., J.M. Pitts. Brainstorms and Blueprints. Englewood, CO, Libraries Unlimited, 1988.

Stripling B. K. “Learning-Centered Libraries: Implications from Research.” School Library Media Quarterly, 27(3), 1995: 163-70.

TEZBAŞARAN, A. Ata. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu, İkinci Bası. Ankara: Türk Psikologlar Derneği, 1997.

The Nine Step Plan. Hinchingbrooke School, 2003. 06 July 2004 <http://www.hinchbk.cambs.sch.uk/resources/english/bignine.html>

TIEFEL, Virginia M. “Library User Education: Examining its Past, Projecting its Future”. Library Trends, 44(2), Fall 1995: 318-329.

TUCKER, John Mark. “User Education in Academic Libraries: A Century in Retrospect”. Libray Trends, 29. 1980: 9-27.

TUTUMEL, Sema. “Üniversite Kütüphanelerinde Okuyucu Eğitimi Programı ve Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphanesindeki Uygulama”. Türk Kütüphaneciliği, 6(3), 1992: 152-158.

Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük, 2003. 29 Ağustos 2003. <http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk>

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Rapor No: TY/184/1999). 18 Nov. 2004 <http://www.tusiad.org/turkish/rapor/mesleki/mesleki02-2.pdf>

UÇAK, Nazan (Özenç) ve Umut Al. “Internet’te Bilgi Arama Davranışları”. Türk Kütüphaneciliği, 14(3), 2000:317-331.

United States National Commission on Excellence in Education, A Nation Risk:The Imperative for Educational Reform. April 1983. 17.12.2003. <http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/risk.html>

University of Arizona Library . Information Literacy Project. Information Literacy Defined. 1996. 07 Oct. 2003 <http://dizzy.library.arizona.edu/infolit/DEFINE.HTM>

University of Massachusetts, Dartmouth (April 1, 1996). Information Literacy Project: Defining Competencies. 10 Nov 2003 <http://www.lib.umassd.edu/INFOLIT/InfoLit.html>

URENA, Cristobal Pasadas. “The International Information Literacy Certificate”. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, Berlin, 1-9 August, 2003.

WARMKESSEL, M.M., J.M. McCade. “Integrating Information Literacy into the Curriculum”. Research Strategies, 15, 2, 1997: 80-88.

Washington Library Media Association. “WLMA and OSPI Essential Skills for Information Literacy: Benchmarks for Information Literacy”. 2002. 6 July 2004 <http://www.wlma.org/Instruction/benchmarks.htm - esl6>

WEBBER, Sheila. “An International Information Literacy Certificate: Opportunity or Dead-end?”. World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, Berlin, 1-9 August, 2003.

WESTON, Cynthia; T. Gandell; L. McAlpine; A. Finkelstein. “Designing Instruction for the Context of Online Learning”. The Internet and Higher Education, 2(1), 1999: 35± 44

WIEGAND,Wayne A. ve Donald G. Davis. Encyclopedia of Library History. New York, Garland Pub.,1994.

WILLIAMS, Janet L. “Creativity in Assesment of Library Instruction”. Reference Services Review, 28(4), 2000: 323-334.

WILSON, Lizabeth A. “Instruction as a Reference Service”. Reference and Information Services: An Introduction. General. Ed. Richard E. Bopp ve Linda C. Smith. Englewood, Libraries Unlimited, 1995: 152-184.

WILSON, Lizabeth A. “Information Literacy: Fluency Across and Beyond the University”. Library User Education: Powerful Learning, Powerful Partnerships, Ed. By Barbara I. Dewey, Lanham, Scarecrow Press, 2001 içinde: 1-17.

YALVAÇ, Mesut. Web’de Enformasyon Okuryazarlığı”. Bilgi Dünyası, 2(1), 2001a: 48-66.

YALVAÇ, Mesut. “21.Yüzyılda Enformasyon Profesyonellerinin Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Okuryazarlığı Standartları”. Türk Kütüphaneciliği, 15(2), 2001b: 136-150.

YÖK (T.C. Yükseköğretim Kurulu). Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu. Ankara: 2003.

YURDADOĞ, Berin U. “Enformasyon Devrimi’nin Getirdikleri, Götüremedikleri”. Bülent YILMAZ (Yay. Haz.) Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl’a Armağan. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997.

ZHANG, Wenxian. “Building Partnerships in Liberal Arts Education: Library Team Teaching”. Reference Services Review, 29 (2), 2001: 141-150.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item