İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri

Atılgan, Doğan İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri., 2006 . In 1. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, Istanbul (Turkey), 25-26 May 2006. (Unpublished) [Conference paper]

[img] Microsoft Word
DoğanAtılganBİLDİRİ.doc

Download (100kB)

English abstract

To have knowledge entails communication as communicating in any subject requires to be informed upon that subject. Communication and information, both are contained within each other throughout the history. It has been observed that many conceptual changes developing together with communication technologies have caused variations in career fields and mission definitions. Librarianship and information services are the most affected and developed professions in the process of transformation. Information centers are remaining same as title or type, however, job models are changing and new titles are revealing. In the variation phase, information comes out as new added value. New concepts and information needs change and develop information services and communication technologies. In this paper, changes in developing information services, new concepts along with facts, and expectations will be mentioned in connection with changing communication technologies.

Turkish abstract

Bilmek için iletişim kurmak, iletişim kurabilmek içinde o konu da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Tarih boyunca bilgi ve iletişim hep iç içe olmuş, yan yana durmuştur. İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte geliştiği düşünülen birçok kavramsal değişikliğin yeni meslek alanları ve görev tanımlarında da değişikliğe neden olduğu gözlenmiştir. Bu değişim sürecinden en çok etkilenen ve değişime uğrayan mesleklerin başında kütüphanecilik ve bilgi hizmetleri gelmektedir. Bilgi merkezleri tür olarak, kimi zaman da isim olarak aynı kalmakla birlikte bu kurumlardaki iş modelleri değişmekte yeni iş unvanları ortaya çıkmaktadır. Bu değişim aşamasında, bilgi yeni bir katma değer olmaktadır. Yeni kavramlar ve bilgi gereksinimleri, bilgi hizmetlerini ve bu hizmetlerin yürütülmesinde kullanılması vazgeçilmez olan iletişim teknolojilerini de geliştirmekte ve değiştirmektedir. Bu bildiride değişen iletişim teknolojilerine bağlı olarak gelişen bilgi hizmetlerindeki değişiklikler, yeni kavramlar ve olgular ve beklentilerden söz edilecektir.

Item type: Conference paper
Keywords: Bilgi teknolojileri, bilgi hizmetleri, information technology, information services
Subjects: L. Information technology and library technology
Depositing user: Dogan Atilgan
Date deposited: 07 Jun 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7611

References

Akata, Emin. (2001) “Bilgi’den Bilişime” 21. Yüzyıla girerken enformasyon olgusu. Ulusal sempozyum bildirileri 19–20 Nisan 2001 içinde. Yayına hazırlayanlar Tülay Fenerci Oya Gürdal. Ankara TKD.. 9–15

Aydın, Emin D. (1988) Bilgi bilim ve kitle iletişimi. İstanbul. MikroTıp.

Ayhan, Ahmet. (2002) Dünden Bugüne Türkiye’de bilim ve geleceğin teknolojileri. İstanbul: Beta dağıtım,

Aytaç, Selenay (2001) “Yeni ekonomi ve bilgiyi katma değer yaratma yönünde yaratıcı bilgi profesyonelleri” 21. yüzyıla girerken enformasyon olgusu. Ulusal sempozyum bildirileri 19–20 Nisan 2001 içinde. Yayına hazırlayanlar Tülay Fenerci Oya Gürdal. Ankara TKD..38–47

Bahşişoğlu, Hatice Kübra. (2006)“E-kaynaklar kullanımının akademik çalışmalara sağladığı kolaylıklar”.AB’06 Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [elektronik adres] http://ab.org.tr/ ab06/ bildiri/133.doc

Çelik, Ahmet. (2001) “Demokrasi bilgi teknolojisi, bilgi hizmetleri” 21. yüzyıla girerken enformasyon olgusu. Ulusal sempozyum bildirileri 19–20 nisan 2001 içinde. Yayına hazırlayanlar Tülay Fenerci Oya Gürdal. Ankara TKD. 64–69

Erkan, Hüsnü (1994) Bilgi toplumu ve ekonomik gelişme. 2.bs. İstanbul: Türkiye İş Bankası,

Froud, Robert N (2005)“Halk Kütüphaneleri, Yaşam boyu Öğrenme ve Teknoloji”. Bilgi Toplumuna Açılan Kapı: Kütüphaneler Ve Toplum Bilincinin Geliştirilmesi. Uluslararası Konferans 19-21 Eylül 2005

Joint, Nicholas(2003) “Information literacy evaluation: moving tovards virtual learning environments”. The electronic library. 21(4) 322–334

Kışla, Tarık. Bülent Çavaş ve Peter Twining.(2005) “Türkiye’ de Bilgi ve Iletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Kullanımı” AB’05 2–4 Şubat 2005. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Kocadaş, Bekir. (2002) “Bilginin Gücü Ve Medya”. Görsel Medya ve Şiddet Kültürü. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, [elektronik adres] http://www.foreignpolicy.org.tr/ turkish/dosyalar/bilginingucuvemedya.htm

NTVMSNBC.(2006) “Kitaplar cebe girdi”. 14.01.2006. [elektronik adres] http://www.inndir. com/ haberler. php?id=48170

Odyakmaz, Nemci.(2000) “Bilgi teknolojileri, küreselleşme ve kalkınma”. [elektronik adres] http://www.dtm.gov.tr/ead/ DTDERGI/tem2000/bilgi.htm

Pulman ilkeleri el kitabı. Halk kütüphaneleri için klavuz (2004). İstanbul. TKD İstanbul şubesi,.

Rusbridge, Chris. (1998). “Towards the Hybrid Library”. D-Lib Magazine. July/August http://www.dlib.org/dlib/july98/rusbridge/07rusbridge.html

Tekeli, Hasan. (1994) Bilgi Çağı: Bilgi çağının sosyal kültürel ve ekonomik etkileri. İstanbul. Simav Yayınları

Tonta, Yaşar. (2002). “Bilgi erişim sorunları ve internet” Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar, olgular…37. kütüphane haftası bildirileri, 26 Mart-01 Nisan 2001.içinde. Ankara: TKD,


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item