Okul Kütüphanelerinde Derme Geliştirme : Politikalar ve Dermelerin Betimlenmesi

Önal, H. İnci Okul Kütüphanelerinde Derme Geliştirme : Politikalar ve Dermelerin Betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 2005, vol. 6, n. 2, pp. 193-218. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
193-218.pdf

Download (111kB) | Preview

English abstract

Traditionally one of the most important tasks of the librarians has been book selection and collection development. In this research, the relation between the current situation of collection development and the collection development policy in the school libraries is discussed. Hereby, the collection development studies and the standard book list of the Ministry of National Education in Turkey are explained. A survey was conducted in 117 high school libraries in Ankara during the academic year 2004 – 2005, in order to get a picture of the current situation. The findings are expected to contribute to the understanding on how librarians should prepare and use collection development policies for school libraries.

Turkish abstract

Geleneksel olarak kütüphanecinin en övgüye değer görevlerinden biri, kitap seçimi ve derme geliştirme olmuştur. Bu çalışmada, okul kütüphanelerinin mevcut durumu ile derme geliştirme politikası hazırlama aşamaları arasındaki bağlantı tartışılmaktadır. Yapılan araştırmada, derme geliştirme çalışmalarıyla ve Türkiye çapında uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın standart kitap listesi hakkında bilgi verilmiştir. Mevcut durumu göstermek üzere, 2004 – 2005 öğretim yılı içinde Ankara’da 117 ortaöğretim okul kütüphanesini kapsayan geniş kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Bulguların, okul kütüphaneleri için derme hazırlama ve geliştirme politikalarının düzenlenmesinde kütüphanecilere katkıda bulunması beklenmektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Collection development, Collection development policy, Reading, School libraries.
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DE. School libraries.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 21 Jul 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7794

References

Acarbaş, N. (1991). Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyon geliştirme politikası üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Afzali, M. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü örneği. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

American Association of School Librarians ve Association for Educational Communications and Technology. (1988). Information power: Guidelines for school library media programs. Chicago: ALA.

American Association of School Librarians ve Association for Educational Communications and Technology. (1998). Information power:Building partnerships for learning. Chicago: ALA.

Çıngı, H. (1990). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Evans, G. E. (1995). Developing library science and information center collections (3rd ed.). Littleton: Libraries Unlimited.

Futas, E. (1995). Collection development policies and procedures. Phoenix, Arizona: Oryx Press.

Gardner, C.A. (1985). Book selection policies in the college library: A reappraisal. College and Research Libraries, 46(2), 140–146.

International Association of School Librarianship. (2005). International list of fiction recommended for boys, aged 12–16. 10 Ağustos 2005 tarihinde http://www.iasl-slo.org/boys-fiction.html adresinden erişildi.

International Federation of Library Associations and Institutions ve UNESCO. (2000). IFLA / UNESCO Okul kütüphanesi bildirgesi, (İnci Önal, Çev.). 10 Ağustos 2005 tarihinde http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/slm-tr.pdf adresinden erişildi.

International Federation of Library Associations and Institutions ve UNESCO. (2002). IFLA / UNESCO School library guidelines. 10 Ağustos 2005 tarihinde http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02.pdf adresinden erişildi.

Karataş, M. (2001). Ankara Üniversitesi fakülte kütüphanelerinde derme geliştirme çalışmalarının hizmetlerine etkisi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kavuncu, E. (2001). Özel ilköğretim okul kütüphanelerinde kullanıcı eğitim programlarının geliştirilmesi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kayaoğlu, H.D. (1999). Derme oluşturma ve geliştirme: İ.Ü. Merkez Kütüphanesi’nde bütçe yönetimi Nisan 1994–Kasım 1997. İstanbul: Mavi Bulut.

Keskin, F. (1997). Müzik kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Lodi, A. (1984). Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı orta dereceli askeri okul kütüphanelerinin yapısal ve işlevsel analizi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi , Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Mazzarella, S. R. (2003). Constructing youth: Media, youth, and the politics of representation. A.N. Valdivia (Yay. Haz.), A companion to media studies içinde (ss. 227–246). Oxford: Blackwell.

Önal, H.İ. (1985). Türkiye’de okul kütüphanelerinin yönetimi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Önal, H.İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Öz, M.F. (2001). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özbudak, E. (1993). Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi koleksiyonunda bulunan sanat ve beşeri bilimler konulu süreli yayınların kullanım değerlendirmesi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özgenç, Z. (1988). Halk kütüphanelerinde derme ve Cebeci Halk Kütüphanesi dermesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Öztürk, M. (1979). Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesindeki süreli yayınlar dermesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Prestebak, J. (2001). Information power and library media standards. C. N. Medford (Yay. Haz.), 16th Annual computers in libraries: 14–16 March içinde (ss.185–191). New Jersey: Information Today, Inc.

Püsküllüoğlu, A. (2003). Arkadaş Türkçe sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Salman, P. (2002). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Soysal, Ö. (1969). Çağdaş eğitim ve Türkiye’de okul kütüphanesi. Ankara: Güven Matbaası.

Soysal, Ö.(1964). Eğitimde kütüphane. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Tuna, M. (2005). Ankara’daki üniversitelere bağlı özel ilköğretim okul kütüphanelerinde derme geliştirme. Yayınlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Türk Dil Kurumu. (1988). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.

Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti. (1959). Okul kütüphaneleri yönetmeliği. Ankara: Maarif Basımevi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.(1976). Okul kütüphaneleri yönetmeliği. Resmi Gazete, No. 15689.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2001). Okul kütüphaneleri yönetmeliği. Resmi Gazete, No. 24501.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2003). 2004 Mali yılı bütçe tasarısına ilişkin rapor. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2004a). 2005 Mali yılı bütçe tasarısına ilişkin rapor. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2004b). 100 Eser. Genelge. Sayı: B.08.0.APK.0.03.01.00.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2005a). Milli eğitim istatistikleri 2004–2005. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. (2005b). 100 Eser. Genelge. Sayı: B.0.08.İGM.0.08.04.01 / 360 / 8081.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item