Elektronik Bilgi Kaynaklarında Maliyet-Yarar Analizi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Üzerine Bir Değerlendirme

Batı, Hacer Elektronik Bilgi Kaynaklarında Maliyet-Yarar Analizi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Üzerine Bir Değerlendirme., 2006 MS thesis, Hacettepe University, Institute of Social Sciences. [Thesis]

[img]
Preview
PDF
hacer_bati_tez.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

In recent years there has been a rapid transition to subscription of electronic resources and significant percentages of library budgets are allocated to electronic resources. Identifying and analyzing the benefits and costs of this new trend is therefore relevant. In this study we have considered the experiences of METU Library in utilizing electronic resources and provided a cost-benefit analysis of electronic resources based on the cost and usage statistics obtained from this library. The study examines the ScienceDirect, EbscoHost and Web of Science databases available within the METU electronic resources collection. In addition to the subscription cost statistics, non-subscription cost information obtained through interviews and surveys have been used in our analysis. Usage statistics of electronic information sources have been collected in accordance with the COUNTER standards and analyzed using various methods. The high usage of electronic resources in METU reduces the unit cost of databases. According to the 2004 data, the cost per usage for EbscoHost and Web of Science is $0.3 $0.2 respectively. These figures place METU below the average unit cost per use of all Anatolian University Libraries Consortium (ANKOS) members. Yet due to high subscription cost, the unit cost per use of ScienceDirect is relatively higher ($2.3), even though the database is used very heavily at METU. This figure is above the average unit cost per use of all ANKOS members for the ScienceDirect database. Statistics show that a small number of “core” journals satisfy significant amount of use while the majority of journals are used rather infrequently. The results obtained from this study show that electronic resources cost, over the years, considerable amount of money for METU and their usage has also increased gradually. In general, it can be concluded that electronic resources are heavily utilized in METU in terms of overall usage. In order to maximize the benefits of electronic resources it is necessary to analyze cost and usage statistics in detail at both institutional and consortial levels, using various techniques. The results obtained from such studies can be used as guidelines for the development of collections of electronic resources, consortial agreements and user education programs.

Turkish abstract

Bilgi merkezlerinde son yıllarda elektronik kaynaklar aboneliğinde hızlı bir geçiş dönemi yaşanmakta ve kütüphane bütçelerinin önemli miktarı elektronik kaynaklara ayrılmaktadır. Elektronik ortam ile birlikte maliyet ve yarar açısından ortaya çıkan yeni özelliklerin belirlenerek değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada ODTÜ Kütüphanesinde elektronik kaynaklar konusunda 2000 yılından günümüze yaşanan deneyim ele alınmış, maliyet ve kullanım bilgilerine dayalı olarak elektronik veri tabanlarının maliyet-yarar analizi yapılmıştır. Çalışmamızda ODTÜ elektronik kaynaklar koleksiyonu içinde ScienceDirect, EbscoHost ve Web of Science veri tabanları değerlendirilmiştir. Veri tabanlarına ait abonelik maliyetine ek olarak görüşme ve anket yöntemleri kullanılarak abonelik dışı maliyet bilgileri elde edilmiştir. Elektronik bilgi kaynaklarının COUNTER standartlarına uygun olarak kullanım verilerinin elde edildiği çalışmada çeşitli teknikler kullanılarak bu veriler analiz edilmiştir. ODTÜ’de yüksek maliyetler ile sağlanan elektronik veri tabanlarının kullanımının yüksek olması birim maliyet miktarını düşürmektedir. 2004 yılı verilerine göre kullanıma göre birim maliyet miktarı EbscoHost veri tabanı için 0,3 dolar, Web of Science veri tabanı için 0,2 dolardır. Bu miktarlarla ODTÜ Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) kapsamındaki diğer üyelere göre ortalamanın altında yer almaktadır. Fiyatlandırma modeli gereği yüksek ücret ödenen ScienceDirect veri tabanı için kullanım miktarının yüksek olması sonucu birim maliyet 2,3 dolar gibi makul miktara indirgenmiştir. ODTÜ bu miktarla diğer üniversitelere göre ortalamanın üstünde yer almaktadır. Kullanım verileri tam metin veri tabanlarında kullanımın büyük miktarının az sayıdaki “çekirdek” dergi ile karşılandığını ve dergilerin büyük miktarının az sayıda kullanıldığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar; zaman içinde elektronik bilgi kaynaklarının ODTÜ için yüksek maliyetlere ulaştığını ve kullanımın da giderek arttığını göstermektedir. Genel olarak veri tabanlarının toplam kullanım miktarları yüksek olan ODTÜ’de dergi bazındaki değerlendirmeler kullanımda daha yüksek miktarlara ulaşılabileceğini göstermektedir. Elektronik kaynaklardan en iyi şekilde yarar sağlanması konusunda kurumsal ve konsorsiyal düzeyde maliyet ve kullanım verileri ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, detaylı analiz teknikleri ile içerik ve konu bazında kullanım hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Çalışmada elde edilen sonuçlar koleksiyon geliştirme, konsorsiyum anlaşmalarının yapılması, kullanıcı eğitimi gibi alanlarda politika geliştirmek için kullanılabilir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Maliyet-yarar analizi, elektronik kaynakların ekonomisi, maliyet analizi, yarar analizi, maliyet değerlendirmesi, yarar değerlendirmesi, kullanım istatistikleri; Cost-benefit analysis, economy of electronic resources, cost analysis, benefit analysis, cost evaluation, benefit evaluation, usage statistics
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JB. Serials management.
F. Management. > FC. Finance.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: Ilkay Holt
Date deposited: 02 Aug 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/7890

References

2004 yılı eğitim sektörü yatırımlarının kuruluşlara dağılımı. (2004), 11 Ocak). Resmî Gazete sayı:25343, 11 Ocak 2004 (Mükerrer) s.129.

Abels, E.G., Kantor, P.B. ve Saracevic, T. (1996). Studying the cost and value of library and information services: applying functional cost analysis to the library in transition. Journal of the American Society for Information Science, 47, 217-227.

Akbaytürk, T. (2003). Türkiye’deki konsorsiyumların kütüphanelerde satın alma üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 17, 247-262.

Anglada, L.ve Comellas, N. (2002). What’s fair? pricing models in the electronic era. Library Management, 23, 227-233.

Annual report summary for 2004. (2004). 28 Ekim 2005 tarihinde http://www.cc.metu.edu.tr/index_eng.php?go=about&sub=faal04 adresinden erişildi.

Ansiklopedik ekonomi sözlüğü. (2000). İstanbul: Dünya Yayıncılık.

Ashcroft, L. (2002). Issues in developing, managing and marketing electronic journals collection. Collection Building, 21, 147-154.

Ball, D. (2004). What’s the big deal, and why is it bad deal for univerities? Interlending & Document Supply, 32, 117-125.

Barton, J. (2004). Measurement, management and digital library. Library Review, 53, 138-141.

Batı, H. (2005, 16-18 Haziran). ANKOS kullanım istatistikleri. V. Uluslararası ANKOS Toplantısı’nda sunulan bildiri. 25 Eylül 2005 tarihinde http://www.ankos.gen.tr/ANKOS/ISTATISTIK2.PPT adresinden erişildi.

Bergstrom, C.T. ve Bergstrom, T.C. (2004). The cost and benefits of library site licenses to academic journals. PNAS:Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 897-902.

Bertot, J.C. (2004). Libraries and networked information services: issues and consideration in measurement. Performance Measurement and Metrics, 5, 11-19.

Bertot, J.C. ve McClure, C.R. (2003). Outcomes assessment in the networked environment: Research questions, issues, considerations, and moving forward. Library Trends, 51, 590-613.

Blessinger, K. ve Olle, M. (2004). Content analysis of the leading general academic databases. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 28, 335-346.

Blixrud, J.C. (2003). Mainstreaming new measures. ARL Bimontly Report. 230/231: 1-7 25 Aralık 2005 tarihinde http://www.arl.org/newsltr/230/ARLBR230231.pdf adresinden erişildi.

Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R. ve Weimer, D.L. (2001). Cost-benefit analysis: concepts and practice. New Jersey: Prentice Hall.

Bowker. (1932- ). Ulrich’s Periodicals Directory. http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/

Brendt, R.J. (1996). Applied cost-benefit analysis. Cheltenham: Edward Elgar.

Chen, Y. (2000). Towards a new paradigm of resource sharing: The partnership between a mirror site and consortium in Taiwan. Library Consortium Management: An International Journal, 2, 190-197.

Chen, F.L., Wrynn, P. ve Rieke, J.L. (2001). Electronic journal access: How does it affect the print subscription price. Bulletin of the Medical Library Association. 89, 363-371.

COUNTER Counting online Usage of Networked Electronic Resources. (2002). 20 Eylül 2005 tarihinde http://www.projectcounter.org/articles.html adresinden erişildi.

Covey, D. (2002 ). Usage and usability assessment: Library practices and concerns. January. 12 Kasım 2004 tarihinde http://clir.org/pubs/reports/pub105/contents.html adresinden erişildi.

Cox, J. (2000). Developing model licenses for electronic resources: Cooperation in a competitive world. Library Consortium Management: An International Journal, 2, 8-17.

Cox, J. (2002). Pricing electronic information: A snapshot of new serials pricing models. Serials Review, 28, 171-175.

Cox, J. (2003). Value for money in electronic journals: A survey of the early evidence and some preliminary conclusions. Serials Review, 29, 83-88.

Davis, A. (2001). Serials spoken here: Reports of conferences, institutes and seminars. Serials Review, 27, 78-81.

Day, M. (2003). Digital preservation and long-term access to the content of electronic serials. E-Serials: Publishers, libraries, users, and standards içinde (ss. 29-40). NY: The Haworth Information Press.

Deegan, M. ve Tanner, S. (2002).The economic factors. Digital futures: Strategies for the information age içinde (ss. 84-105). New York: Neal-Schuman Publishers.

Digital Dissertations (1997- ). Ann Arbor: UMI http://wwwlib.umi.com/dissertations/

D-Lib Magazine (1995- ). Washington, DC. http://www.dlib.org/

Dow, R.F. (1998). Using assessment criteria to determine library quality. The Journal of Academic Librarianship, 24, 277-281.

Dugan, R. (2002). Information technology budgets and costs: Do you know what your information technology costs each year. The Journal of Academic Librarianship, 28, 238-243.

Durunceau, E.F. (2003). An eclipse of the sun: Acquisitions in the digital era. ESerials: Publishers, libraries, users, and standards içinde (ss. 29-40). New York: The Haworth Information Press.

Durunceau, E.F. (2004). Cornell and the future of the big deal: An interview with Ross Atkinson. Serials Review, 30, 127-130.

Ebsco Publishing. (2005). 15 Ekim 2005 tarihinde http://www.ebscohost.com/default.php adresinden erişildi.

Ebsco Publishing. (1965- ). EbscoHost. http://search.epnet.com

Elsevier B.V. (1997- ). ScienceDirect. http://www.sciencedirect.com/science/journals

Emerald Group Publishing Ltd. (1994- ). Emerald. http://www.emeraldinsight.com/

Fisher, W. (2003). The electronic resources librarian position: A public services phenomenon. Library Collections, Acquisitions &Technical Services, 27, 3-17.

Flatto, J.P. (1996). The application of real options to the information technology valuation proces: A benchmark study. Unpublished PhD dissertation, The University of New Haven, New Haven.

Frazier, K. (2001). The librarians’ dilemma: Contemplating the cost of the “Big Deal”.

Garfıeld, E. (1980). Bradford’s law and related statistical patterns. Current Contents, 19, 5-12.

Gargiulo, P. (2003). Electronic journals and users: The CIBER experience in Italy. Serials, 16, 293-298.

Gatten, J.N. ve Sanville, T. (2004). An orderly retreat from the big deal: Is it possible for consortia? D-Lib Magazine, 10, 10. 28 Kasım 2004 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october04/gatten/10gatten.html adresinden erişildi.

Gerhard, K. H. (2003). Coordination and collaboration: A model for electronic resources management. E-Serials: Publishers, libraries, users, and standards içinde (ss. 29-40). New York: The Haworth Information Press.

Geyers-Schulz, A., Neumann A., Heitmann, A. ve Stroborn, K. (2003). Strategic positioning options for scientific libraries in markets of scientific and technical information-the economic impact of digitization. Journal of Digital Information. 4, 2. 25 Ağustos 2005 tarihinde http:://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v04/i02/Geyer-Schulz/ adresinden erişildi.

Haar, J. M. (2000). Project PEAK: Vanderbilt’s experience with articles on demand. Serials Librarian, 38, 1/2, 91-99.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.(2004). Tez ve Rapor Yazım Yönergesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi 25 Ekim 2005 tarihinde http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/tezyonergesi.pdf adresinden erişildi.

Hançerlioğlu, O. (1995). Ekonomi sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hanson, K. (2003). Electronic serials costs: Sales and acquisitions practices in transition. E-Serials: Publishers, libraries, users, and standards içinde (ss. 29-40). New York: The Haworth Information Press.

Hawbaker, A. C. ve Wagner, C.K. (1996). Periodical ownership versus fulltext online access: A cost-benefit analysis. The Journal of Academic Librarianship, 22, 105-109.

Hernon, P. (2002). Outcomes are key but not the whole story. The Journal of Academic Librarianship, 28, 1, 54-55.

Hiller, S. (2002, 13-15 August). But what does it mean? Using statistical data for decision making in academic libraries. Paper presented at IFLA Satellite Conference. Statistics in Practice-Measuring and Managing. 10 Aralık 2005 tarihinde http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/downloads/statsinpractice-pdfs/hiller.pdf adresinden erişildi.

Holt, G. ve Elliott, D. (2003). Measuring outcomes: Applying cost-benefit analysis to middle-sized and smaller public libraries. Library Trends, 51, 424-440.

Internet nedir? Türkiye’de internet. (2001) 28 Ekim 2005 tarihinde http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum2.html adresinden erişildi.

Jacobs, C. ve Kaag, C.S. (2003). Collection development for online serials redux: Now who needs to do what, why, and when. E-Serials: Publishers, libraries, users and standards içinde (ss. 29-40). New York: The Haworth Information Press.

Jewell, T.D. (2001). Selection and presentation of commercially available electronic resources: Issues and practices. 20 Mayıs 2005 tarihinde http://www.clir.org/pubs/reports/pub99/contents.html adresinden erişildi.

John Wiley and Sons. Inc. (1996- ). Wiley InterScience http://www3.interscience.wiley.com/

Journal of Digital Information (1996- ). http://jodi.tamu.edu/

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Ofset.

Karasözen, B. ve Batı, H. (2002, 6-8 Şubat). ANKOS: Elektronik bilgi kaynaklarında ulusallaşmaya doğru. Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri. 6 Şubat 2002 . 10 Şubat 2002 tarihinde http://www.lib.metu.edu.tr/ankos/belgeler/store/aka2002.ppt adresinden erişildi

Karasözen, B. ve Lindley, J. (2004). The impact of ANKOS: Consortium development in Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 30, 402-409.

Kern-Simirenko, C. (2003). Perspectives on the library as e-journal customer, intermediary, and negotiator in a time of chaos. E-Serials:Publishers, libraries, users, and standards içinde (ss. 29-40). New York: The Haworth Information Press.

Kidd, T. (2002, 13-15 August). Electronic journal usage statistics: present practice and future progress. Paper presented at IFLA Satellite Conference. Statistics in Practice-Measuring and Managing. 10 Aralık 2005 tarihinde http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/downloads/statsinpracticepdfs/hiller.pdf adresinden erişildi.

King, D.W., Boyce, P.B., Montgomery, C.H. Tenopir, C. (2003). Library economic metrics: Examples of the comparison of electronic and print journal collection and collection services. Library Trends, 51, 376-400.

King, D.W., Aerni, S., Brody, F., Herbison, M., Kohberger,P. (2004). Comparative cost of the University of Pittsburgh electronic and print library collection. 23 Ekim 2004 tarihinde http://crash.exp.sis.pitt.edu/sfi/documents/sfipub20040405a.pdf adresinden erişildi.

Kingma, B.R. (2001). The economics of information. London: Libraries Unlimited.

Knocke, C.M. (1997). Critical factors for successful collaboration in academic libraries. Unpublished PhD dissertation. University of Minnesota, Minnesota.

Kollöffel, J. ve Kaandorp, A. (2003). Developing a cost/benefit financial model for hybrid libraries, Serials, 16, 41-49.

Kyrillidou, M. (2004). Serials trends reflected in the ARL statistics. ARL Bimonthly Report, 234. 25 Aralık 2005 tarihinde http://www.arl.org/newsltr/234/serials.html adresinden erişildi.

Lehmann, E. L. ve D'abrera, H. J. M. (1998). Nonparametrics: Statistical methods. NJ: Prentice-Hall.

Lenares, D. (1999). Faculty use of electronic journals at research institutions. Racing tomorrow: Proceedings of the ninth national conference of the Association of College and Research Libraries April, 8-11, 1999 içinde (ss. 234-241). Chicago: Association of College and Research Libraries.

Lindley, J.A. (2003). The Turkish national site license (TRNSL). Serials, 16, 187-190.

Lopes, A.B. (2002). Determinants of consumers’ assessment of information value: The case of subscription-based online information goods. Unpublished PhD Dissertation. University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Luther, J. (2001). White paper on electronic journal usage statistics. Serials Librarian, 41, 119-149.

Machovec, G. (1997) Electronic journal market overview. 14 Temmuz 2004 tarihinde http://www.coalliance.org/reports/ejournal/htm adresinden erişildi.

Mercer, L.S. (2000). Measuring the use and value of electronic journals and books. Issues in Science and Technology Librarianship, 25, (Winter). 24.09.2005 tarihinde http://www.library.ucsb.edu/istl/00-winter/article1.html adresinden erişildi.

Montgomery, C.H. (2000). Measuring the impact of an electronic journal collection on library cost: A framework and preliminary observations. D-Lib Magazine, 10, 6. 16 Eylül 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october00/montgomery/10montgomery.html adresinden erişildi.

Montgomery, C.H.ve King, D.W. (2002). Comparing library and user related costs of print and electronic journal collections: A first step towards a comprehensive analysis. D-Lib Magazine, 8,10. 25 Ekim 2005 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/october02/montgomery/10montgomery.html adresinden erişildi.

Morse, D. ve Clintworth, W.A. (2000). Comparing patterns of print and electronic journal use in an academic health science library. Issues in Science & Technology Libraries, 28. 15.02.2005 tarihinde http://www.library.ucsb.edu./istl/00-fall/refereed.html adresinden erişildi.

Mundt, S. (2004). Standardizing statistics of the hybrid library: Issues and perspectives.

VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 24, 107-112.

Nas, T.F. (1996). Cost-benefit analysis: Theory and applications. California: SAGE Publications.

National Information Standards Organization. (1995). Library Statistics. Bedhesda: NISO.

Nfila, R.B. ve Darko-Ampem, K. (2002). Developments in academic library consortia from the 1960s through to 2000: A review of the literature. Library Management, 23, 203-212.

Nitecki, D.A. (1999). New measures for research libraries. The Journal of Academic Librarianship, 25, 484-487.

ODTÜ. (2002). 2001 Faaliyet Raporu. Ankara: ODTÜ.

ODTÜ. (2003). 2002 Faaliyet Raporu. Ankara: ODTÜ.

ODTÜ. (2004). 2003 Faaliyet Raporu. Ankara: ODTÜ.

ODTÜ Hakkında-Genel Bilgiler 21 Kasım 2005 tarihinde http://www.odtu.edu.tr/about/misguide.php adresinden erişildi.

ODTÜ Hakkında-Tarihçe 21 Kasım 2005 tarihinde http://www.odtu.edu.tr/about/history.php# adresinden tarihinde erişildi.

Oh, C.J. (2002). Alliance incentives in the online content market. Unpublished PhD Dissertation. Stanford University, Stanford.

Oxford American Dictionary of Current English. (1999). Oxford University Press. 20 Eylül 2005 tarihinde http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t21.e6 adresinden erişildi.

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (2004) 2001-2002 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri . (Yayın No:2004-2). Ankara: ÖSYM, 2004.

Özbağ, Ç. (1997). Elektronik dergiler ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde elektronik dergi oluşturma ve geliştirme çalışmaları III. Türkiye'de Internet Konferansı’nda sunulan bildiri.

Parasız, İ. (1999). Modern ansiklopedik ekonomi sözlüğü. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

Peters, T. A. (2002). What's the use? The value of e-resource usage statistics. New Library World, 103, 39-47.

Petrick, J. (2002). Electronic resources and acquisitions budgets: SUNY statistics, 1994-2000. Collection Building, 21, 123-133.

Quandt, R.E. (2003). Scholarly materials: Paper or digital? Library Trends, 51, 349-375.

Ray, A. (1984). Cost-benefit analysis: Issues and methodologies. USA: The John Hopkins University Press.

Riveros, J.F. (2000). Bundling information goods: Theory and evidence. Unpublished PhD dissertation. The University of Michigan, Michigan.

Rogers, S.A. (2001). Electronic journal usage at Ohio State University. College & Research Libraries, 62, 25-34.

Sanville, T. (1999). Use level and new models for consortial purchasing of electronic journals. Library Consortium Management: An International Journal, 1, 47-58.

Saracevic, T. ve Covi, L. (2000). Challenges for digital library evaluation. ASIS 2000: Proceedings of the 63rd ASIS Annual Meeting içinde (ss.341-350). Medford, NJ: Information Today.

Sassone, P.G. ve Schaffer, W.A. (1978). Cost-benefit analysis: A handbook. New York: Academic Press.

Savenije, B. (2003). Economic and strategic analysis of scientific journals. LIBER Quarterly, 13, 207-221.

Schonfeld, R.C., King, D.W. Okerson, A., Fenton, E.G. (2004). Library periodicals expenses: comparison of non-subscription costs of print and electronic formats on a life-cycle basis. D-Lib Magazine, 10, 1. 16 Nisan 2004 tarihinde http://dlib.org/dlib/january04/schonfeld/01schonfeld.html adresinden erişildi.

ScienceDirect- Journals. (2005). 15 Ekim 2005 tarihinde http://info.sciencedirect.com/content/journals/ adresinden erişildi.

Scigliano, M. (2002). Consortium purchases: Case study for a cost-benefit analysis. The Journal of Academic Librarianship, 28, 393-399.

Sewell, R.G. (2004). CCDO library materials budget survey: Definitions. 20 Aralık 2005 tarihinde www.arl.org/scomm/lmbs/lmbsdef.html adresinden erişildi.

Seyidoğlu, H. (2002). Ekonomik terimler: Ansiklopedik sözlük. İstanbul: Güzem Can Yayınları.

Shenton, H. (2003). Life cycle collection management. LIBER Quarterly, 13, 254-272.

Shepherd, P. (2004). COUNTER: Towards reliable vendor usage statistics. VINE:The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 34, 184-189.

Shim, W., McClure, C.R., Fraser, B.T., Bertot, J.C., Dağlı, A. ve Leahy, E.H. (2001). Measures and Statistics for Research Library Networked Services: Procedures and Issues, ARL E-Metrics Phase II Report. Association of Research Libraries. Washington DC.

Shim, J. ve Siegel, J. (1989). Encyclopedic dictionary of accounting & finance. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

Shin, J.S. (2003). Internet QOS market analysis with peering and usage-sensitive pricing: A game theoretic and simulation approach. Unpublished PhD Dissertation. University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Su, B. (2002). Economic and empirical analysis of consumers purchase intentions in electronic and traditional retail channels, internet retailer pricing strategies, and price dispersion on the internet. Unpublished PhD Dissertation. University of Connecticut, Connecticut.

Sumsion, J. (2002). ISO 2789: What’s new and around the revision? Performance Measurement and Metrics, 3, 10-19.

Svenningsen, K. (1998). An evaluation model for electronic resources utilizing cost analysis. The Bottom Line:Managing Library Finances, 11, 18-23.

Taylor and Francis Group. (1997- ). Taylor and Francis http://journalsonline.tandf.co.uk/

Tonta, Y. (1999). Kütüphanelerarası işbirliğinin neresindeyiz? Bilginin serüveni:Dünü, bugünü, yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (ss. 493-514). Ankara: TKD.

Tonta, Y. (2001). Collection development of electronic information resources in Turkish university libraries. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 25, 291-298.

Türk Kütüphaneciliği (1986- ). Ankara: TKD.

Urbano, C., Anglada, L.M., Borrego, A., Cantos, C., Cosculluela, A. ve Comellas, N. (2004). The use of consortially purchased electronic journals by the CBUC (2000-2003). D-Lib Magazine, 10, 6. 20 Haziran 2004 tarihinde http://www.dlib.org/dlib/june04/anglada/06anglada.html adresinden erişildi.

Web of Science. (2005). 15Ekim 2005 tarihinde http://scientific.thomson.com/products/wos/ adresinden erişildi.

White, S. ve Creaser, C. (2004). Scholarly journal prices: selected trends and comparisons. Loughborough: LISU.

Young, P.R. (1997, 31 August-5 September). Measurement of electronic services in libraries: Statistics for the digital age. Paper presented at 63rd IFLA Conference. 12 Nisan 2004 tarihinde http:://www.ifla.org/IV/ifla63/63youp.htm adresinden erişildi.

YÖK Tez Katoloğu. (1987- ) Ankara:Yükseköğretim Kurulu. http://www.yok.gov.tr/tez/tez_tarama.htm


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item