Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma Analizi

Kurulgan, Mesut and Bayram, Fatih Üniversite Kütüphaneleri Web Sitelerinin Biçim ve İçerik Analizi: Türkiye'deki Uygulamaya İlişkin Bir Araştırma Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 2006, vol. 20, n. 2, pp. 141-172. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
02_Mesut_K[1][1]._-_Fatih_B..pdf

Download (478kB) | Preview

English abstract

Internet is an important medium in the process of development of information and information technologies. University library web sites are used by many users to reach information. The speed, ease and efficiency of library web site usage contributes to users' satisfaction. This study compares library web sites of state universities to the foundation universities in terms of form and content. Evaluation criteria obtained through content analysis is measured by visiting each library Web site and measures are given as frequency distribution and percentage analysis. The study concludes that library web sites of state universities use the Internet opportunities more effectively than the library web sites of foundation universities.

Turkish abstract

Dünyadaki bilgi miktarının giderek artması ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi sürecinde Internet önemli bir mecra oluşturmaktadır. Üniversite kütüphanelerinin web siteleri birçok kullanıcının bilgiye ulaşma noktasındaki beklentilerini karşılamaktadır. Kullanıcıların kütüphane web sitelerinden kolay ve etkin olarak yararlanması kullanıcı tatminini etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin özellikleri, biçim ve içerik açısından karşılaştırılmaktadır. Üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin her bir ayrı ayrı ziyaret edilmiş ve belirlenen bazı değerlendirme ölçütleri kullanılarak içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada devlet üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerinin, vakıf üniversitelerinin kütüphanelerinin web sitelerine göre daha yetkin olduğu ve Internet olanaklarını daha iyi kullandıkları belirlenmiştir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Web siteleri, içerik analizi, web site değerlendirme, üniversite kütüphane web siteleri, üniversite kütüphaneleri, Türkiye; web sites, content analysis, web site evaluation, university libraries, Turkey
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
Depositing user: Ilkay Holt
Date deposited: 09 Aug 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/7925

References

Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin Internet aracılığıyla pazarlanması. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-11.

Al, U. (2003). Web sitelerinin değerlendirilmesi ve pazarlama: yayımlanmamış ders notları. Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, KÜT 470 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması (Bahar 2003), Ankara. 17 Kasım 2005 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/lesson/week9-notes.doc adresinden erişildi.

Al, U. ve Bahşişoğlu, H. (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 1 (2), 307- 329.

Asemi, A. (2005). Information searching habits of Internet users: a case study on the Medical Sciences University of Isfahan, Iran. Webology, 2 (1). 27 Ekim 2005 tarihinde http://www.webology.ir/2005/v2n1/a10.html adresinden erişildi.

Berberoğlu, G. (2002). Yönetim-organizasyon alanında yeni kavram ve teknikler. Inan Özalp (Yay.Haz.), Yönetim ve organizasyon içinde, (ss.314-330). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Boone, L. E. ve Kurtz, D. L. (2005). Contemporary business. Australia:Thomson/South-Western.

Brown, J. R. (2002). An evaluation of Missouri High School Library web pages. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi, Central Missouri State University, Missouri.

Clausen, H. (1999). Evaluation of library web sites: The Danish case. The Electronic Library, 17 (2), 83-87.

Comer, D. E. (2004). Computer networks and internets: with internet applications New Jersey: Prentice Hall.

Çakın, I. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye erişim sorunları ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 1 (1), 26-41.

Fang, X. (2001). Web site design factors and usability: a navigation structure experiment. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Kentucky, Lexington.

Gürcan, H. I. (2003). Analysing of the Turkish news sites", Erkan Yüksel ve diğerleri (Yay.Haz.), Communication in the millennium: A dialogue between Turkish and American scholars içinde (ss.203-210). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Jurkowski, O. L. (2003). An analysis of library web sites at colleges and universities serving distance education students. Unpublished Ph.D. dissertation, Northern Illinois University, Illinois.

Kapoun, J. (1998). Teaching undergrads WEB evaluation: A guide for library instruction, C&RL News, 59 (7). 23 Aralık 2005 tarihinde http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/crlnews/backissues1998/julyaugust6/teachingundergrads.htm adresinden erişildi.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keskin, F. (2005, 19-21 Eylül). Hizmetlerin tanıtılması ve pazarlanması açısından üniversite kütüphanelerinin web sitelerinin değerlendirilmesi.

Bilgi Toplumuna Açılan Kapı: Kütüphaneler ve Toplum Bilincinin Geliştirilmesi. 18 Kasım 2005 tarihinde http://www.library.itu.edu.tr/ilipg/itu_poster_ozet.doc adresinden erişildi.

Koçel, T. (2003). Işletme yöneticiliği: yönetim ve organizasyon organizasyonlarda davranış klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar. Istanbul: Beta Basım A.Ş.

McCrea, R. (2004). Evaluation of two library-based and one expert reference service on the Web. Library Review, 53 (1), 11-16.

Mercado, H. (1999). Library instruction and online database searching. Reference Services Review, 27 (3), 259-265.

Nielsen, J. (2000). Designing web usability. Indianapolis: New Riders Publishing.

Onursoy, S. (2001) Online haber yayımcılığında görsel tasarım boyutu: Haber sitesi örnekleri üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sebek, R. (2004). Evaluating Internet information. 23 Aralık 2005 tarihinde http://www.lib.vt.edu/help/instruct/evaluate/evaluating.html adresinden erişildi.

Sowards, S. W. (1997). Save the time of the surfer: evaluating web sites for users. Library Hi Tech, 15 (3-4), 155-158.

Tillotson, J. (2002). Web site evaluation: a survey of under graduates. Online Information Review, 26 (6), 392-403.

Tonta, Y. (1999). Kütüphanelerarası işbirliğinin neresindeyiz?. Özlem Bayram ve diğerleri (Yay. Haz.), "Bilginin serüveni: Dünü, bugünü ve yarını..." içinde (ss.493-514). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Wimmer, R. D. ve Dominick, J. R. (2000). Mass media research: an introduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Yükseköğretim Kurulu. (2005). Üniversiteler. 23 Aralık 2005 tarihinde http://www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm adresinden erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item