Prvi tiskari u Dubrovniku: s popisom tiskane građe

Čučić, Vesna Prvi tiskari u Dubrovniku: s popisom tiskane građe. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2005, vol. 48, n. 3-4, pp. 108-158. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
VBH_3-4_2005_Cucic.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

In spite of several attempts, Dubrovnik (Ragusa) did not have a print shop of its own until the end of the 18th century. Nevertheless, the lack of print shop at home did not pre-vent Ragusans from printing many of their works in different European cities. The earliest printers in Dubrovnik appeared only at the end of the 18th and the beginning of the 19th century. The fact that they were foreigners proves the European nucleus in Dubrovnik and its links to Europe. The Venetian Carlo Antonio Occhi founded the first print shop in Dubrovnik in 1783. With his plan to expand the booksellers’ market to all parts of Croatia, he announced the spirit of Croatian pre-National Revival, but too early. Soon he went bankrupt and his typographer, Andrea Trevisan, took over his business. Publishing policy to print old and new Ragusan authors in Croatian language (founded but not accomplished by the first printer, Carlo Antonio Occhi), did unfortunately not meet with much success throughout the period of the Dubrovnik Republic. It had finally been partly achieved by Antonio Martecchini and partly by his son Peter, but only after the fall of the Republic. The article contains the inventory of the books printed in the first three Ragusan print shops, thus connecting two, or rather, three political periods of Dubrovnik: the period of autonomy during the Republic of Dubrovnik and the period of occupation, first of French and then of Austrian administration that followed after the fall of the Republic. The aim of this work is to reveal the publishing policy of the earlier Ragusan printers and publishers but also to reveal the social and historical conditions of book production on the Croatian territories during the time of pre-National Revival. The printing activity is viewed in the context of the cultural, social, and political life in Dubrovnik.

Croatian abstract

Dubrovnik, usprkos nekim pokušajima, nije dobio tiskaru sve do pred kraj 18. st. No, nedostatak tiskare kod kuće nije Dubrovčane priječio da tiskaju mnoga djela u europskim gradovima. Prvi dubrovački tiskari bili su stranci, dokaz europskog nukleusa u Dubrovniku i povezanosti s Europom. Mlečanin, Carlo Antonio Occhi osniva prvu tiskaru u Dubrovniku tek 1783. godine. Svojim planom širenja knjižarskog tržišta na sve hrvatske prostore, nagovijestio je pretpreporodni duh, no preuranjeno. Ubrzo je financijski propao, a posao je nastavio njegov tipograf, Andrea Trevisan. Izdavačka politika, tiskati stare i nove dubrovačke autore na slovinskom, tj. hrvatskom jeziku, koju je postavio, ali nije uspio ostvariti prvi tiskar, Carlo Antonio Occhi, uopće nije bila ostvarena u doba Republike. Ostvarili su je dijelom Antonio Martecchini, a dijelom njegov sin Petar i to tek po ukinuću Dubrovačke Republike. Rad objedinjuje popise publikacija prvih triju dubrovačkih tiskara i time povezuje dva, odnosno tri politička razdoblja u Dubrovniku: doba samostalnosti za vrijeme Republike; i doba okupacije, najprije francuske, a potom austrijske koje su uslijedile po propasti Dubrovačke Republike. Cilj rada je iznijeti na vidjelo izdavačku politiku prvih dubrovačkih tiskara-izdavača, ali i društveno-povijesnu uvjetovanost djela tiskanih na hrvatskim područjima u pretpreporodnom razdoblju. Tiskarska djelatnost promatra se u kontekstu kulturnog, društvenog i političkog života u Dubrovniku.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: povijest tiskara u Dubrovniku, kraj 18. i početak 19. st., popis knjiga; history of print shops in Dubrovnik, end of the 18th – beginning of the 19th century, book inventory
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 28 Aug 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8040

References

Adamović, Vicko. Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije I. Zagreb : Naklada Hrv. pedagog.-književnoga zbora, 1892.

Appendini, Urban. Carmina : accedunt selecta illustrium Ragusinorum poemata. Ragusii :Typis Martecchinianis, 1811.

Badalić, Josip. Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zagreb : JAZU, 1952.

Berkopec, Oton. Rešetarova knihovna Ragusina : vyberovy soupis vzacnych knih a rukopisu. Praha : Statni knjihovna ČSR ; Slovanska knihovna, 1967.

Bersa, Josip. Dubrovačke slike i prilike. Zagreb : Matica hrvatska, 1941.

Brbora Majstorović, Sanja. Prvi dubrovački tiskari i njihov prinos hrvatskom jezikoslovlju. // Glasnik Društva bibliotekara 6(1999), 7-17.

Breyer, Mirko. O Dobrušku Dobriću, Dubrovčaninu. // Prilozi k starijoj književnoj i kulturnoj povijesti hrvatskoj. Zagreb : Knjižara M. Breyer, 1904.

Breyer, Mirko. Prilozi povijesti dubrovačkog štamparstva. // Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru. Dubrovnik : Jadran, 1931. Str. 339-347.

Brlek, Mijo. Joakim Stulli (1730-1817), dubrovački leksikograf : (Prolegomena za monografiju). // Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 18(1980), 221-249.

Brlek, Mijo. Leksikograf Joakim Stulli (1730-1817). Zagreb : JAZU, 1987.

Čučić, Vesna. Kneževska služba u Dubrovačkoj Republici u 14. i 15. stoljeću. // Dubrovački horizonti 36(1996), 90-101.

Čučić, Vesna. Poljski knez Aleksandar Sapieha i Dubrovnik. // Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42(2004), 149-172.

Čučić, Vesna. Posljednja kriza Dubrovačke Republike. Zagreb ; Dubrovnik : HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku ; Matica hrvatska Dubrovnik, 2003.

Čučić, Vesna. Zbirka Ragusina Naučne biblioteke u Dubrovniku. // Dubrovnik 32, 5/6(1989), 258-268.

Ćosić, Stjepan. Dubrovnik nakon pada Republike (1808.-1848.). Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.

Dadić, Žarko. Ruđer Bošković. 3. izd. Zagreb : Školska knjiga, 1998.

Darnton, Robert. What is the history of books? // Daedalus 111(Summer 1982), 65-83.

Dobrićević, Dobrić. // Hrvatska enciklopedija. Zagreb : Nakl. konzorcija Hrvatske enciklopedije, 1945. Sv. 5, str. 131.

Dragičević, Risto. Crnogorske štamparije (1493-1918). // Istoriski zapisi 12, 1/2(1956). Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1969. Sv. 5.

Foretić, Vinko. Dubrovački tiskar i knjižar 19. stoljeća Petar Franjo Martecchini kao crtač, akvarelist i ljubitelj starina. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 1(1956), 230-256.

Foretić, Vinko. Kulturno značenje stare dubrovačke tiskare. // Mogućnosti 10(1958), 811-822.

Foretić, Vinko. Povijest Dubrovnika do 1808. I. Dubrovnik : NZ Matice hrvatske, 1980.

Frangeš, Ivo. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb ; Ljubljana : NZ Matice hrvatske ; Cankarjeva založba, 1987. Hrvatski biografski leksikon. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1989. Sv. 2.

Kaznačić, Ivan August. Biblioteca di fra Innocenzo Ciulich nella libreria de’ RR. PP. Francescani di Ragusa. Zara : dalla Tipografia Governiale, 1860.

Kesterčanek, Frano. Cenzura knjiga i rukopisa i nadzor nad knjigama u Dubrovniku za vrijeme Republike. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 3, 1/4(1954), 17-25.

Kesterčanek, Frano. Inventar prvog beogradskog tiskara Trojana Gundulića. // Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1(1952), 197-206.

Kolendić, Petar. Prva štamparija u Kotoru. // Dubrovnik 18, 7(1909).

Kovijanić, Risto. Andreola, R. // Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1955. Sv. 1, str. 106.

La Prima stamperia in Dalmazia. Ode di un Solitario provinciale ... Ragusa : Carlo Antonio Occhi, 1783.

Le Maire, Alexandre André. O Dubrovniku i Dubrovčanima 1766. : izvještaj gosp. Le Maira, francuskog konzula u Koronu, o Dubrovačkoj Republici. // Dubrovnik 3=17(1974), 9-69.

Martecchini, Anton. Antun Martekini pritjesctaoz, i kgnigarnik u Dubrovniku : gljubiteglima jesika, i pjesnisctva Slovinskoga. Is Dubrovnika : [Antun Martecchini], 1826.

Martinović, Ivica. Rimsko razdoblje Boškovićeva mišljenja : doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 1992.

Martinović, Niko. Štamparija Franćeska Andreole. // Istoriski zapisi 10, 2(1954), 514-523.

Milošević, Anton. Prva štamparija u Kotoru. // Istoriski zapisi 10, 1(1954), 230-231.

Muljačić, Žarko. Iz korespondencije Alberta Fortisa. // Građa za povijest književnosti hrvatske 23(1952), 69-140.

Muljačić, Žarko. O drugoj dubrovačkoj tiskari. // Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 10/11(1966), 309-331.

Muljačić, Žarko. O prvoj dubrovačkoj tiskari. // Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 4/5 (1956), 583-612.

Muljačić, Žarko. Tomo Basiljević-Baselji : pretstavnik prosvjećenja u Dubrovniku. Beograd : SANU, 1958. (Posebna izdanja ; 299, Odeljenja literature i jezika ; 8)

Nazor, Anica. Još jedan dubrovački molitvenik. // Dostupno na: http://www.vjesnik.com/html/1999/11/27/Clanak.asp?r=kul&c=4

Occhi, Carlo Antonio. Agli amatori della lingua illirica ... [Ragusa] : C. A. Occhi, [1783.].

Pelc, Milan. Ilustracije u tiskopisima Dobrića Dobrićevića (Boninus de Boninis). // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24(2000), 135-154.

Pelc, Milan. Pismo – knjiga – slika : uvod u povijest informacijske kulture. Zagreb : Golden marketing, 2002.

Perić, Ivo. Dubrovačka periodika : 1848-1918. Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, 1980.

Pucić, Medo. Marko Bruère Dérivaux, pìsnik slovinski u Dubrovniku. // Dubrovnik cvìt narodnoga knjižtva 3 za godinu 1851. Zagreb : Narodna matica ilirska, 1852. Str. 9-58.

Ravlić, Jakša. O prvom izdanju Gundulićeva "Osmana" (1826). Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 4/5(1956), 705-718.

Rešetar, Milan. Iz kulturnoga života staroga Dubrovnika. // Jugoslavenska njiva 9(1925), 367-372; 10(1926), 396-403.

Runjić, Anđelko. O Benu Kotruljiću i njegovu djelu. // Kotruljić, Benko. O trgovini i o savršenom trgovcu : četiri knjige. Dubrovnik : DTS, 1989. Str. 503-517.

Stipčević, Aleksandar. Povijest knjige. Zagreb : NZ Matice hrvatske, 1985.

Šišak, Marinko. Nikola Gučetić i njegova teorija države. // Gučetić, Nikola Vitov. O ustroju država. Zagreb : Golden marketing ; Narodne novine, 2000. Str. 9-71.

Šundrica, Zdravko. O kazališnom i glazbenom životu starog Dubrovnika. // Festival 1950/1974. Dubrovnik : Dubrovačke Ljetne igre, 1974.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item