Tiskarstvo i nakladništvo u Istri: 1859.-1941.

Bužleta, Nadia Tiskarstvo i nakladništvo u Istri: 1859.-1941. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 2005, vol. 48, n. 3-4, pp. 208-232. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
VBH_3-4_2005_Buzleta.pdf

Download (2MB) | Preview

English abstract

The paper gives an outline of the birth of printing and publishing activities in Istria, their development and role in the socio-historical processes of the second half of the 19th and the first half of the 20th centuries. The printing culture of Istria developed within the context of multinational traditions of the Habsburgh Monarchy, mirroring the multiethnic and multicultural situation in Istria at that time. The onset of printing in the region can be traced to the opening of Italian printing-houses in the towns of Pula, Rovinj and Poreč during 1860s, which enabled a flourishing literary production in Italian. The emphasis in this paper has been placed on the rise and intensified activities of the late-nineteenth and early-twentieth century Croatian printers and publishers in Pula and Pazin, focusing in particular on their importance in developing and preserving the national and cultural identity of the Croatian ethnic community in Istria. The dying out of Croatian printing and publishing in the period between the two world wars when Istria fell under the rule of Italy has also been mentioned.

Croatian abstract

U radu je prikazana pojava tiskarstva i nakladništva u Istri, njihov razvoj i uloga u društveno-povijesnim procesima u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Kultura tiskarstva u Istri razvijala se u okružju višenacionalnih tradicija Habsburške Monarhije i odraz je multietničke i multikulturalne slike tadašnje Istre. Počeci razvoja tiskarske djelatnosti u današnjoj hrvatskoj Istri vežu se uz talijanske tiskare koje djeluju od šezdesetih godina 19. stoljeća u Puli, Rovinju i Poreču, omogućujući procvat knjižne produkcije na talijanskom jeziku. Posebno je istaknuta pojava i aktivno djelovanje hrvatskih tiskara i nakladnika u Puli i Pazinu krajem 19. i početkom 20. stoljeća te njihovo značenje u razvoju i očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta hrvatske etničke zajednice u Istri. Ukazano je i na odumiranje hrvatskog tiskarstva i nakladništva u razdoblju između dva svjetska rata kada je Istra bila u sastavu talijanske države.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Istra, tiskarstvo, nakladništvo, 19. i 20. stoljeće, periodičke publikacije; Istria, printing, publishing, 19th and 20th centuries, periodicals
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Damir Pavelic
Date deposited: 28 Aug 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8047

References

Balota, Mate. Tihi stvaralac i revolucioner. // Istra : glasilo Saveza jugoslavenskih emigranata iz Julijske krajine 6, 8(1934), 1-2.

Balota, Mate. Puna je Pula. Zagreb : Zora, 1954.

Barbalić, Fran. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 54.

Benussi, Bernardo. Storia documentata di Rovigno. 2-a ristampa. Trieste : Unione degli Italiani dell’Istria e Fiume ; Università popolare di Trieste, 1977.

Bertoša, Miroslav. Benussi, Bernardo. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 67-68.

Bertoša, Miroslav. De Franceschi, Carlo. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 172-173.

Biletić, Boris. Spinčić, Vjekoslav. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 740.

Blažeković, Tatjana. Hrvatske novine i štamparije u Istri : (1870-1945). // Riječka revija 1, 1(1952), 38-41.

Bratulić, Josip. Tiskani programi Pazinske gimnazije. // Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa u povodu prve Hrvatske gimnazije u Istri, Zagreb-Pazin, 28.-30. listopada 1998. / urednik Josip Šiklić. Pazin : Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, 1999. Str. 137-143.

Bratulić, Josip. Tiskare početkom 19. stoljeća. // Naša knjiga 17/18(1986), 11-13.

Budicin, Marino. Coana. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 140.

Budicin, Marino. Istria, L’. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 342.

Budicin, Marino. Istriano, L’. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 342-343.

Budicin, Marino. Rovinj. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2005. Str. 701-704.

Cella, Sergio. Giornalismo e stampa periodica in Istria. // Atti e memorie della società di archeologia e storia patria 56(1956), 120-164.

Cervani, Giulio. Bernardo Benussi nel quadro della storiografia liberal-nazionale italiana in Istria alla fine dell’ottocento. // Benussi, Berenardo. Storia documentata di Rovigno. 2-a ristampa. Trieste : Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume ; Università popolare di Trieste, 1977. Str. V-XIII.

D’Alessio, Vanni. Società politica istriana. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 735.

Darovec, Darko. Pregled istarske povijesti. 2. izd. Pula : C.A.S.H., 1997.

Deghenghi-Olujić, Elis. Fachinetti, Michele. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografskizavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 215-216.

Deghenghi-Olujić, Elis. Le riviste italiane pubblicate in Istria nel Novecento. Rijeka : Edit; Pula : Pietas Iulia, 1999.

Dobrić, Bruno. Kultura čitanja i nacionalni pokreti : čitalačka društva i knjižnice u Puli u drugoj polovici 19. stoljeća i prvoj polovici 20. stoljeća. Pula : C.A.S.H., 2003.

Dobrić, Bruno. Udruga čitaonica u Puli (1869.-1920.). // Spomen knjiga prigodom 125. obljetnice osnutka udruge Čitaonica u Puli / urednik Bruno Dobrić. Pula : Društvo bibliotekara Istre, 1998. Str. 11- 49.

Dobrić, Bruno; Mirko Urošević. Krmpotić, Josip. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 420.

Dukovski, Darko. Fašizam u Istri : 1918.-1943. Pula : C.A.S.H., 1998.

Giuricin, Luciano. La stampa italiana in Istria : (dalle origini ai nostri giorni). // Pazinski memorijal 1970 / glavni urednik Petar Strčić. Žminj : Čakavski sabor, 1971. Str. 163-189.

Hrvatske narodne popijevke iz Istre = Chansons nationales croates d’Istrie : svjetske i crkvene. Pula : Josip Krmpotić, 1910.

Klaić, Željko. Laginja, Matko. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 420.

Krmpotić, Josip. Razvoj tiskarske obrti v Julijski krajini. // Edinost 15(1926), 43-45.

Krmpotić, Josip. Uspomene "tihog stvaratelja i revolucionera". // Istra : glasilo Saveza jugoslavenskih emigranata iz Julijske krajine 6, 18(1934), 3.

Lukežić, Irvin. Hrvatska periodika u Istri od 1900. do 1914. godine. // Nova Istra 1, 4(1996), 138-153.

Lukežić, Irvin. Hrvatska periodika u Istri od 1900. do 1914. : II dio. // Nova Istra 2, 1(1997), 129-144.

Lukežić, Irvin. Hrvatska periodika u Istri od 1900. do 1914. : III dio. // Nova Istra 2, 2(1997), 112-130.

Manin, Marino. Diritto Croato, Il. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 179.

Matijašić, Robert. Cukon (Zuccon), Ivan (Ivo). // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 150.

Matijašić, Robert. Kandler, Pietro. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2005. Str. 369.

Milanović, Božo. Hrvatski narodni preporod : knjiga druga (1883-1947). Pazin : Istarsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1973.

Milanović, Božo. Hrvatski narodni preporod : knjiga prva (1797-1882). Pazin : Istarsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1967.

Milanović, Božo. Tršćanska hrvatska štampa između dva rata s osvrtom na Istru. // Pazinski memorijal 1970 / glavni urednik Petar Strčić. Žminj : Čakavski sabor Žminj, 1971. Str. 129- 147.

Peruško, Tone. Knjiga o Istri. Zagreb : Školska knjiga, 1968.

Polonijo, Mate. Štamparija "Kurykta" u Krku. // Jadranski zbornik / urednik Vjekoslav Bratulić. Rijeka ; Pula : Povijesno društvo Hrvatske, 1962.

Spinčić, Vjekoslav. Crtice iz hrvatske književne kulture Istre. Reprint. Zagreb : Kršćanska sadašnjost, [1984.].

Strčić, Mirjana. Istarska beseda i pobuna. Pula : Istarska naklada, 1985.

Strčić, Petar. Oko pokretanja "Naše sloge". // Pazinski memorijal 1970 / glavni urednik Petar Strčić. Žminj : Čakavski sabor, 1971. Str. 17-37.

Strčić, Petar. Novinstvo Hrvata u Istri do 1947. godine. // Istarski mozaik 6, 5(1968), 210-234.

Šiklić, Josip. Saša Šantel : profesor i kulturni djelatnik u Pazinu od 1907. do 1918. godine. // Pazin u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća : zbornik radova / [glavni urednik Josip Šiklić]. Pazin : Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije [etc.], 1999. Str. 193-204.

Ujčić, Vitomir. Puljsko-istarski "Hrvatski list" : (1915-1918). Pula ; Pazin : Braća Ujčić, 1990.

Zabrana listova, novina i knjiga. // Istra pod Italijom : 1918-1943 / Ernest Radetić. Pretisak. Rijeka : Matica hrvatska, Ogranak Rijeka, [1991.?]. Str. 197-205.

Zlatić, Slavko. Muzički život u prošlosti Pule. // Prilozi o zavičaju : svezak 1. Pula : Čakavski sabor ; Katedra Pula, 1980.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item