Başlangıcından Günümüze Ülkemizde Derleme Çalışmaları

Polat, Coşkun Başlangıcından Günümüze Ülkemizde Derleme Çalışmaları., 1999 MS thesis, Hacettepe University (Turkey). [Thesis]

[img]
Preview
PDF
MA_These.pdf

Download (967kB) | Preview

English abstract

The legal deposit is a process of submitting a required number of copies from each recorded material to an officially identified institution by the publisher in order to enable their preservation for the use of future generations. The history of legal deposit in the developed countries goes as far back as 16th century. Whereas in Turkey this process started only in the mid 19th century, and the applications to this extent has been far from meeting the expressed requirements. Therefore, the aims of this study are to identify the major shortcomings of legal deposit applications and further more to provide guide lines and recommendations in order to reforming the process. In the lights of the above mentioned aims of the study, the problem of our research has been formulated as “what are the major factors that hindered the effective development of legal deposit in Turkey which is vitally important for the cultural life of the country?” As for the hypothesis that has been proved is “despite the fact of expressing the need for a new legal deposit act, every effort to this end has emphasised on the political instead of cultural dimensions”. The historical method has been used in this study. The development of legal deposit activities since 1850’s has been discussed and examined throughly. The finding of the research has proved our hypothesis. Finally a list of recommendations has been provided.

Turkish abstract

Derleme, bir ulusun kültürel varlığını oluşturan tüm yayınlarının, toplumun bilgi ve yararına sunulmak, saklayarak geleceğe ulaştırmak üzere belli bir miktarının kanunla devlete verilmesidir. Gelişmis ülkelerde başlangıcı XVI. yüzyıla kadar uzanan derleme, ülkemizde ancak XIX. yüzyılın ortalarında görülmüştür. Bunun yanında, bugüne kadar olan uygulamalar da gereksinimi karşılamaktan uzak olmuştur. Arastırmamızın amacı da derlemenin ülkemizde etkinleştirilememesinin nedenlerini saptamak ve sorunun çözümüne yönelik öneriler getirmektir. Bu dogrultuda araştırmanın problemi: "Ülkelerin kültürel yasamı için son derece önemli olan derleme olgusunun ülkemizde etkinlestirilememis olmasının nedenleri nelerdir?" biçiminde tanımlanmaktadır. Buna göre hipotezimiz ise söyledir: "Ülkemizde yeniden olusturulması gerektigi çesitli kesimlerce vurgulanan derleme çalısmalarının, bugüne gelinceye degin görülen uygulamalarında siyasi boyut ön planda tutulup, kültürel boyut aksatılmıstır." Arastırmamızda "Tarihsel Yöntem" kullanılmıstır. Derleme uygulamalarının gelisimi, ülkemizdeki baslangıcı olan 1850'lerden itibaren günümüze kadar verilmistir. Arastırmanın sonucunda elde edilen bulgularla hipotezimiz kanıtlanmıs, bu dogrultuda sorunun çözümüne yönelik öneriler gelistirilmistir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Bibliyografik kontrol, Ulusal Kütüphane, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu; legal deposit, bibliographic control, National Library, Turkey, Ottoman Empire
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
D. Libraries as physical collections. > DB. National libraries.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
Depositing user: Coşkun POLAT
Date deposited: 06 Oct 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8148

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

ACAROĞLU, M. Türker. (1953). "Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunumuzun ve Milli Bibliyografyamızın Islahı Meseleleri." Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, (2):125-138.

ACAROĞLU, M. Türker. (1966). "Dünyada ve Bizde Derleme İşleri." TKDB,15(4):250-257.

ACAROĞLU, M. Türker. (1967). "Derleme Kanununun Değiştirilmesi Çabaları." TKDB, 16 (1):36-44.

ACAROĞLU, M. Türker. (1975). "Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısının Gerekçeleri Nedir?" İkinci Türk Yayın Kongresi, 24-27 Ocak 1975, c.1: Bildiriler. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı:272-274.

ACAROĞLU, M. Türker. (1977). "Belgelere Göre Türkiye'de Derleme Çalışmaları 125 Yıl Önce Başladı." Milliyet Sanat Dergisi, sayı:253, 8.11.1977:31.

ACAROĞLU, M. Türker. (1979a). "Türkiye'de XIX. Yüzyılda Derleme İşleriyle İlgili Yeni Belgeler Bulundu." TKDB, 28(1-2):12-18.

ACAROĞLU, M. Türker. (1979b). "Osmanlı İmparatorluğu'nda 1860'larda Derleme İşleri." TKDB, 28(4):178-80.

ACAROĞLU, M. Türker. (1995). "Yeni Bir Derleme Yasası Gereklidir." TK, 9(4):448-453.

ACAROĞLU, M. Türker. (1997). Türkiye'de ve Dünyada Derleme Çalışmları. İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği.

AHMET Zeki. (1909) Dersaadet-i Umumi Kütüphanelerinin Tanzim ve Tensikine Dair Sadrazam Hilmi Paşa Hazretlerine Takdim Olunan Takrir. İstanbul, Matbaa-ı Ahmet İhsan.

ALABI, G.A. (1981). "Nigerian Legal Deposit Publications:Question Scope and Criteria or Selection." International Libarary Review, 13:301-310.

"633 Sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 4 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun". T.C. Resmi Gazete, Sayı: 16985 (11 Mayıs 1980): 36-51.

ANDERSON, Dorothy (1974). Universal Bibliographic Control: A long term policy, a plan for action. München:Verlag Dokumentation.

AVAFIA, Kwami (1976). "Legal Deposit Problems in the West Indies." Unesco Bulletin for Libraries, 30(3): 147-151.

"Basın Kanunu" (1950). Düstur, III. Tertip, c. 31: 2234-2242.

"Basın Kanunu" (1983). T.C. Mer'i Kanunları, c. 3., 517. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Müdürlüğü: 34-42.

"Basın Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri". (1987). Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı. Ankara, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü:351-363.

"Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Teşkilat, Vazife ve Memurları Hakkında Kanun". (1943). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 5462 (16 Temmuz 1943):660-668.

"Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname". (1984). T.C. Resmi Gazete, Sayı 18435 Mükerrer (16 Haziran 1984): 165-171.

"Basın-Yayın Ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu". (1949). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 7218 (28 Mayıs 1949). Düstur, III. Tertip, c. 30:1041-1046.

Basma Yazı ve Resimleri Derleme İşleri Hakkında Kanun ve Talimatname. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1935.

"Basma Yazı ve Resimleri Derleme işleri Hakkında Talimatname". (1939). T.C. Maarif Vekilliği, Birinci Maarif Şurası, 17-29 Temmuz 1939: Çalışma Programı, Konuşmalar, Layihalar. Ankara, Maarif Vekilliği:651-654.

"Basma Yazı ve Resimleri Derleme işleri Hakkındaki Talimatnameye Dair Tadil Teklifleri". (1939). T.C. Maarif Vekilliği, Birinci Maarif Şurası, 17-29 Temmuz 1939: Çalışma Programı, Konuşmalar, Lahikalar. Ankara, Maarif Vekilliği:275-277.

"Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu". (1934). T.C. Resmi Gazete, Sayı:2741 (2.7.1934):4076-4077. Düstur, Üçüncü Tertip, 15-D c. Ankara:Başvekalet Neşriyat Müdürlüğü: 1285-1287.

Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı, 1989: 1401-1402.

"Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü Milli Kütüphane'ye Bağlandı". (1952). TKDB, 1(4):79.

"Basma Yazı ve Resimleri Derleme Yönetmeliği". (1981). T.C. Resmi Gazete, 17465, 21 Eylül:16-18.

BAYDUR, Gülbün. (1983). Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

BAYSAL, Jale. (1984). "Dünyayı Değiştiren Olaylardan Biri: Kitap Basmacılığı." Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 Yaşında. Haz. Hasan Duman. İstanbul, TKD İstanbul Şubesi:111-118.

"1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428inci Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun". (1986). T.C. Resmi Gazete, Sayı:19045 (12 Mart 1986): 1-4.

BORCAKLI, Ahmet. (1966). "Türk Devlet Diskotek'inin Kurulması Üzerinde Düşünce ve Dilekler." TKDB, 15(2):69-77.

BOURNE, Ross. (1995). "Legal Deposit and Bibliographic Control". Legal Deposit with Special Reference to the Archiving of Electronic Materials, Proceedings of a seminar organised by NORDINFO and the British Library (Research and Development Department). Windsor: The British Library Board: 155-163.

CAVENDISH, J.M. ve Kate POOL. (1984). Handbook of Copyright in British Publishing Practice. 3rd ed. London, Cassell: 152-155.

CESUR, Hale. (1987). "Bibliyografik Denetim ve Türkiye’de Derleme Olgusu." (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.

CHRISTHOPERS, R.A. (1995). "Selection Criteria for Legal Deposit. A View From the British Library." Legal deposit with...:39-47.

CLARKE, Ann. (1995). "The Legal Deposit of Non-print Publications." Legal Deposit with...:13-19.

CREWS, Kenneth D. (1988). "Legal Deposit in Four Countries: Laws and Library Services." Law Library Journal, 80(4): 551-576.

CUNBUR, Müjgan. (1964). "Münif Paşa Layihası ve Değerlendirilmesi." A.Ü. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, II(2-3), 223-231.

CUNBUR, Müjgan. (1998). Türkiye'de Derleme Yasaları." 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996), Sempozyum (Bildiriler), 19-21 Haziran 1996. Ankara, Kültür Bakanlığı:173-180.

ÇAKIN, İrfan. (1986). "Kütüphanelerin Toplumsal Konumu ve İşlevleri." TKDB, 35(1):8-16.

ÇETİN, Atilla. (1978). "Kütüphanecilik Tarihimize Ait Belgeler I." TKDB, 17(1):27-32.

ÇETİN, Atilla. (1982). "Kütüphanecilik Tarihimize Ait Belgeler." TKDB, 31(3):107-9.

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu (Tasarı). (1998). (Metin Teksirdir).

DAĞLI, Yücel; Cumhure Üçer. (1997). Tarih Çevirme Kılavuzu. 5.c. Ankara, Türk Tarih Kurumu.

"Derleme Yasası: Genel Gerekçe, Maddelerin Gerekçeleri". (1980). Yeni Yayınlar, 25(3-4):118-119, 19-22.

"Dersaadette ve Memalik-i Şahanede Tab ve Neşrolunan Her Nevi Gazete ve Evrak-ı Havadis-i Mülkiye ve Politikiye Tabı ve Neşri Hakkında Bu Kere Tanzim Olunan Nizamnamedir". (1873). Düstur, Tertib-i Evvel, 2.c. Dersaadet, Matbaa-i Amire:220-227.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1985). T.C. Başbakanlık DPT Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Sektörel Gelişmeler: 1985-1989 Destek Çalışmaları: 2. Ankara, DPT:235.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1978). T.C. Başbakanlık DPT 1978 Yılı Programı. Ankara, DPT:291-292.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1982). T.C. Başbakanlık DPT Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1982 Yılı Programı. Ankara, DPT:318-321.

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun". (1965). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 12038 (2 Temmuz 1965); T.C. Mer'i Kanunları, 1983, c. II, 1980:131-133.

Düşün ve Sanat Ürünlerini Derleme Yasası (Tasarı). (1998). Türkiye'de ve Dünyada "Derleme" Çalışmaları. M. Türker Acaroğlu. İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği:141-148.

Encyclopedia Of Library And Information Science. (1975) Ed. Allen Kent, Harold Lancour, Jay E. Daily, vol. 14. New York:Marcel Decker:140-153.

FAGERLİ, Hans Martin. (1995). "Access to Electronic Dynamic Documents. A Solution to the Legal Deposit Problem." Legal Deposit with...:108-118.

"Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı". (1961). Kütüphaneler Komitesi Raporu. Ankara, M.E.B.: 66-72.

"Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısının Gerekçesi". (1961). Kütüphaneler Komitesi Raporu. Ankara, M.E.B.:61-66.

GÖKMAN, Muzaffer. (1952). "Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu ve Atatürk'e Ait Bir Hatıra." TKDB, 1(2):111-114.

GÖKMAN, Muzaffer. (1956). Bayezit Umumi Kütüphanesi. İstanbul, Maarif Basımevi.

GÖKMAN, Muzaffer. (1977). Kitaplar Arasında 44 Yıl. İstanbul, Eğitim-Öğrenci Yayınları.

HAKKARAINEN, Juhari. (1995). "Is There a Future for Legal Deposit in an Electronic World." Legal deposit with...:30-35.

"Hakk-ı Telif Kanunu". (1911). Düstur, Tertib-i Sani, 2.c. Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye.

HIELMCRONE, Harald von, Eva Fønss-Jørgensen. (1995). “Legal deposit in Denmark: Legal Aspects.” Legal deposit with...:20-29.

İkinci Türk Yayın Kongresi. (1987). 24-27 Ocak 1975, 2 c. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı.

İSKİT, Server. (1939).Türkiye'de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış. İstanbul: Devlet Basımevi.

İSKİT, Server. (1943). Türkiye'de Matbuat Rejimleri ve Politikaları. Ankara: Başvekalet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü.

"İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Elemanlarının Yayınları ile Doktora-Doçentlik-Profesörlük Çalışmaları-Bitirme Tezleri 1967-1984." (1987). Haz. Hasan S. Keseroğlu. Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları Sayı 1'den Ayrı Basım. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi:187-218.

KAPTAN, Saim. (1977). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara, Rehber Dağıtım.

KAYGUSUZ, Ayhan. (1998). "Türkiye'de Derleme Hizmetleri." 50. Kuruluş...:46-51.

KESKİN, O. Kadri. (1998). "Para Cezalarının Artışı." Türkiye Gazetesi, 13 Ağustos: 10.

"Kitab Tabı Hakkında Nizamname". (1873). Düstur, Tertib-i Evvel, 2.c. Dersaadet, Matbaa-i Amire:229.

"Kitab Tabı Hakkındaki Nizamnameye Zeyl". (1873). Düstur, Tertib-i Evvel, 2.c. Dersaadet, Matbaa-i Amire:229-230.

KOKKONEN, OILI. (1995). "Selection Criteria/Scope: The Finnish Point of View." Legal deposit with...:81-87.

"Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu". (1927). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 627 (7 Temmuz 1927):1-4. Düstur, III. Tertip, c.8.:899.

"Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri". (1987). Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı. Ankara, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü:351-363.

"Kültür Bakanlığı Merkez Örgütleri ve Ödevleri Hakkındaki 2287 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun". (1935). T.C. Resmi Gazete, Sayı 3029 (10 Haziran 1933): 5332-5333.

"Kültür Müdürlüklerinin Görev-Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik". ( 1990). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 20573, (13 Temmuz 1990).

"Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname". (1983). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 18251, Mükerrer (14 Aralık 1983):359-385.

Kütüphaneler Komitesi Raporu. (1961). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.

"Kütüphanelerimiz". (1910). Sırat-ı Müstakim, 29 Zilkade 1328, 5(117): 217-218.

Legal Deposit At The National Library Of Canada. (1982). Minister of Supply and Services Canada. Ottowa, National Library of Canada.

The Legal Deposit of Electronic Publications. (1996). Prep. by Working Group of the Conference of Directors of National Libraries(CDNL). Beijing:UNESCO.

Legal Deposit of Publications: A Consultation Paper. (1997).

URL:www.la-hq.org.uk/Idp.htm, Last modified: 16 February 1998.

Legal Deposit: Preserving Canada's Published Heritage. (1998).

URL:www.nlc-bnc.ca/e.coll-e/ereport.htm, Last modified 26 September 1996.

Legal Deposit With Special Reference to the Archiving of Electronic Materials. (1995). Proceedings of a seminar organised by NORDINFO and the British Library (Research and Development Department), Windsor, England, 27-29-October 1994. London, The British Library Board.

LORR, Peter. (1995). "Legal Deposit: Some Issues in the Internationl Scene." Mousaion, 13(1-2): 94-111.

LUNDGAARD, Charles. (1997). “Legal Deposit in Denmark." URL:www.sb.aau.dk/english/legal-deposit.html, 16 February 1998.

"Maarif Vekaleti Merkez Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun". (1933). T.C. Resmi Gazete, Sayı:2434 (22 Haziran 1933): 2765-2766.

"Matbaa Nizamnamesi". (1873). Düstur, Tertib-i Evvel, 2.c. Dersaadet, Matbaa-i Amire:227-228.

"Matbaalar Kanunu". (1911). Düstur, Tertib-i Sani, c. 1., Dersaadet, Matbaa-i Osmani:404-406.

"Matbaalar Kanunu". (1950). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 7564 (24 Temmuz 1950):18811.; Düstur, III. Tertip, 31, 1950:2242-2243.

"Matbaalar Nizamnamesi". (1937). Düstur, Birinci Tertib, c. 5., Ankara, Başvekalet Neşriyat Müdürlüğü:992-1000.

"Matbuaları Toplama Hakkında 1/903 Numaralı Kanun Layihası ve Maarif, Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri Mazbataları". (1934). T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre IV, İctima 3, 23.c., Sıra No:199. Ankara, T.B.M.M.:1-20, 127-8, 143-5, 187-90, 260.

"Matbuat Kanunu". (1911). Düstur, Tertib-i Sani, c. 1., Dersaadet, Matbaa-i Osmani:395-403.

"Matbuat Kanunu". (1931). T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre IV, İçtima:Fevkalade, c. 10. Ankara, T.B.M.M.: 365-378.

"Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkilatına ve Vazifelerine Dair Kanun". (1934). Sicilli Kavanini, 1933-34, c. 10. İstanbul, Cihan Kütüphanesi: 234-236.

MCFARLANE, Gavin. (1989). A Practical Introduction to Copyright. 2nd ed. London, Waterlow publishers:11-13.

MERCANLIGİL, Muharrem. (1962). "Bir Kültür Açığı." Yeni Yayınlar, 7 (6-7): 183-184.

MERCANLIGİL, Muharrem. (1963). "Türkiye Yayınları ve Derleme Kanunu." Yeni Yayınlar, 8(4): 75, 96.

"Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun". (1950). T.C. Resmi Gazete, 7469, (29 Mart 1950): 18301; Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı, 1983:2329.

"Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkındaki 5632 Sayılı Kanuna Ek Kanun". (1955). T.C. Resmi Gazete, Sayı 9013 (27 Mayıs 1955):11930; Düstur, III. Tertip, c. 36 (1954):1465-1467.

Milli Kütüphaneler Görevleri ve Sorunları. (1963). Avrupa Milli Kütüphaneler Kollogyumu, Viyana, 8-27 Eylül 1958. Çev. Behice Abacıoğlu. Ankara:UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.

NAVELSAKER, Torbjørn. (1995). "Selection Criteria/Scope for Legal Deposit of Electronic Documents." Legal deposit with...:48-63.

"10 Haziran 1949 Tarih ve 5435 Sayılı Kanunun 2nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun". (1983). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 17936 (22 Ocak 1983): 6.

"13.5.1971 Tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun". (1982). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 17914 (30 Aralık 1982): 1-2.

OPPENHEIM, Charles. (1997). The Legal Deposit of Non-print Publications. URL:www.elj.warwick.ac-uk/jilt/legdep/93-3 opp/contentf.htm, Last modified: 20 October 1997.

ÖZERDİM, Sami N. ( 1954a). "Ödenmiyen Bir Kültür Vergisi." Hürses, 18 Ekim:2.

ÖZERDİM, Sami N. (1954b). "Basımevlerimiz ve Kültür Vergisi." Hürses, 1 Kasım:2.

ÖZERDİM, Sami N. (1954c). "Derleme İşinde Tedbirler." Hürses, 21 Kasım:2.

ÖZERDİM, Sami N. (1977). "Yayınların Derlenmesi Sorunu." Türk Dili, 36(314):554-557.

PÄRSSINEN, Leena. (1995). "Archiving and Preservation of Legal Deposit in Finland". Legal Deposit with...:129-136.

SAĞLAMTUNÇ, Tülin. (1998). "50. Kuruluş Yılında Milli Kütüphane ve Derleme Sorumluluğu." 50. Kuruluş Yılında...: 214-232.

SANALAN, Ülker. (1977). "Bibliyografik Denetim ve Türkiye." (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi.

SEFERCİOĞLU, Necmeddin. (1971). "Bitmesi Gereken Bir Yılan Hikayesi." TKDB, 20(4):8-13.

SOLBAKK, Svein Arne. (1995). "Long-term Preservation of Electronic Material-preliminary Experiences from the Norwegian National Library." Legal Deposit with...:137-152.

SOYSAL, Özer. (1983). Türkiye'de Çağdaş Bibliyografik-Dokümanter Hizmetlerinin Gelişimi. Ankara:A.Ü. D.T.C.F.

SOYSAL, Özer. (1994). "XIX. Yüzyıl Sonlarında Türk Ulusal Kütüphanesi'ni Kurma Girişimleri." X. Türk Tarih Kongresi'nden Ayrıbasım. Ankara:TTK Basımevi.

Suret-i Layiha. (1870). Haz. Münif Paşa ve Ethem Pertev Paşa.

TAVACI, Yusuf. (1998). "Derleme Bilincinin Yaygınlaştırılması." 50. Kuruluş Yılında...:233-236.

"Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu". (1963). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 11452 (12 Temmuz 1963): 503-512.

"Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun". (1949). T.C. Resmi Gazete, Sayı 7234 (16 Haziran 1949):16381-16382.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu". (1983). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 18195 (18 Ekim 1983); Düstur, Tertip:5, c. 22: 726.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu". (1976). T.C. Resmi Gazete, Sayı 15486 (1 Şubat 1976):1-2.

URAZ, Neslihan. (1996). "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Öğretim Elemanlarının Yayınları, Çevirileri Tezleri: 1985-1994." Türk Kütüphaneciliği, 10(1):48-64.

US Code. (1996). URL:www.law.cornell.edu/uscode/17/407.html., Last modified 1 June 1996, 17. Section.

WILLE, Niels Erik. (1995). "Legal deposit of electronic publications-Question of scope and criteria for selection." Legal deposit with...:64-81.

WILLIAMSON, Robin. (1995). "Access and Security Issues from a Publisher's Perspective." Legal Deposit with...: 91-101.

YAMAN, Mualla. (1961). "Derleme ve Derleme Kanunu." TKDB, 10(3-4):129-134.

YAŞAR, Muammer. (1971). Anadoluda İlk Türk Gazetesi (Envar-ı Şarkiye). Ankara: Ankara Gazeteciler Cemiyeti.

"765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine; Bu Kanuna Ek Maddeler ilave Edilmesine, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Tarihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun". (1988). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 20019 (14 Aralık 1988): 1-4.

"2527 Sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu". (1987). İkinci Türk Yayın Kongresi, 24-27 Ocak 1975, c. 2: Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı:146:148.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item