Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Κουλούρης, Αλέξανδρος and Καπιδάκης, Σαράντος Αντιστοίχιση και σύγκριση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών σε συλλογές ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών., 2005 . In 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα (GR), 1-3 Δεκεμβρίου 2005. (Unpublished) [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
14o_koulouris.pdf

Download (227kB) | Preview

English abstract

Conventional policies do not map directly, but indirectly, onto digital ones with differences primarily due to the easy duplication properties of the digital content. We examine the functional linkage on conventional and digital policies of access, reproduction, library loan and inter-library loan. We map and compare the conventional to digital policies on the collections (conventional and digital) of ten leading academic libraries worldwide, showing their similarities, differences, advantages and disadvantages. We answer questions, such as, if the digital policies are transformation of conventional ones or they are new cases, if they are more liberal than conventional or restricted etc. Finally, we propose a policy model of access, reproduction and use for the digital content of academic libraries, according to factors, such as, the content creation type, acquisition method, intellectual property etc. The model, integrates already implemented practices, but also new policies that have not been implemented so far, and can offer solutions to the management of digital information and knowledge.

Greek abstract

Οι συμβατικές πολιτικές δεν αντιστοιχούν άμεσα, αλλά έμμεσα, στις ψηφιακές και έχουν διαφορές που οφείλονται κυρίως στις ιδιότητες, εύκολης αντιγραφής και αναπαραγωγής, του ψηφιακού περιεχομένου. Εξετάζουμε τη λειτουργική διασύνδεση των συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών πρόσβασης, αναπαραγωγής, δανεισμού και διαδανεισμού. Αντιστοιχούμε και συγκρίνουμε τις συμβατικές και ψηφιακές πολιτικές των συλλογών (συμβατικών και ψηφιακών) δέκα πρωτοπορών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών παγκοσμίως, καταδεικνύοντας τις ομοιότητες, διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Απαντάμε σε ερωτήματα, όπως, αν οι ψηφιακές πολιτικές αποτελούν μετάλλαξη των συμβατικών ή νέα κατάσταση, αν είναι πιο ελεύθερες από τις συμβατικές ή περιορίζονται κτλ. Τέλος, προτείνουμε ένα μοντέλο πολιτικών πρόσβασης, αναπαραγωγής και χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σε σχέση με παράγοντες, όπως, ο τύπος περιεχομένου, η μέθοδος πρόσκτησης, η πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Το μοντέλο, ενσωματώνει ήδη υπάρχουσες πρακτικές, αλλά και καινούργιες πολιτικές, που δεν έχουν εφαρμοστεί, και μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας και γνώσης.

Item type: Conference paper
Keywords: Διαχείριση γνώσης, Πολιτικές, Συμβατικές πολιτικές, Ψηφιακές πολιτικές, Αντιστοίχιση πολιτικών, Σύγκριση πολιτικών, Μοντέλο πολιτικών, Πρόσκτηση, Πνευματική ιδιοκτησία, Πρόσβαση, Αναπαραγωγή, Δανεισμός, Διαδανεισμός, Συμβατικές βιβλιοθήκες, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Knowledge management, Policies, Conventional policies, Digital policies, Policy mapping, Policy comparison, Policy model, Acquisition, Intellectual property, Access, Reproduction, Library loan, Inter-library loan, Conventional libraries, Digital libraries, Academic libraries
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JH. Digital preservation.
E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JJ. Document delivery.
E. Publishing and legal issues. > ED. Intellectual property: author's rights, ownership, copyright, copyleft, open access.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JK. Interlibrary loans.
L. Information technology and library technology > LI. Authentication, and access control.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JA. Acquisitions.
C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
Depositing user: Dr Alexandros Koulouris
Date deposited: 12 Oct 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8197

References

- Cornell University Library, (2002a) “Cornell University Library Historical Monographs” [τεκμήριο www, URL: http://historical.library.cornell.edu/cdl/, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Cornell University Library, (2002b) “Cornell University Library Historical Monographs: about” [τεκμήριο www, URL: http://historical.library.cornell.edu/cdl/about.html, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Cornell University Library, (2003) “Guidelines for Using Text and Images from Cornell Digital Library Collections [τεκμήριο www, URL: http://cdl.library.cornell.edu/guidelines.html, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Cornell University, (2002a) “Cornell University Image Collections” [τεκμήριο www, URL: http://insight.library.cornell.edu/, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

Cornell University, (2002b) “Cornell University Image Collections: terms and conditions” [τεκμήριο www, URL: http://insight.library.cornell.edu/terms1.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Division of Rare and Manuscript Collections, Cornell University Library (2002) “Samuel J. May Anti-Slavery Collection: Notice Warning Concerning Copyright Restrictions” [τεκμήριο www, URL: http://www.library.cornell.edu/mayantislavery/permissions.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Kilbride, W., (2004) “Copyright and Intellectual Property Rights: a Case Study from the Web Face” [τεκμήριο www, URL: http://ahds.ac.uk/creating/case-studies/protecting-rights/index.htm, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Koulouris, A., Kapidakis, S., (2005) “Policy Model for University Digital Collections”, Proceedings of the 9th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005), Vienna, Austria, 18-23 September 2005, and Lectures Notes in Computer Science (LNCS), vol. 3652, pp. 356-367, Berlin: Springer, 2005.

- LRD/UDC, (1998a) “Felix. E. Grant Jazz Archives” [τεκμήριο www, URL: http://www.lrdudc.wrlc.org/index.html, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- LRD/UDC, (1998b) “Felix. E. Grant Jazz Archives: about the archives” [τεκμήριο www, URL: http://www.lrdudc.wrlc.org/About the archives.html, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- LRD/UDC, (1998c) “Felix. E. Grant Jazz Archives: guidelines for access” [τεκμήριο www, URL: http://www.lrdudc.wrlc.org/Guidelines for access.html, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].

- Washington Research Library Consortium, (1998) “Felix E. Grant Collection” [τεκμήριο www, URL: http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/grant/grant.shtml, ημερομηνία πρόσβασης: 1.9.2005].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item