Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi

Odabaş, Hüseyin Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 2004, vol. 18, n. 4, pp. 385-406. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
Belge_yönetim.pdf

Download (381kB) | Preview

English abstract

Today, correspondings emerge one of the most important part of records produced as results of institutional activities. While the quantity of records is exponentially increasing, it causes additional employee and cost at the same time. Therefore, written records whether transferred from another place or created in the host, should be under control in terms of their producing, accessing, preserving and organizing procedure. In this study the reflections of corresponding management, which is vital part of record management towards creating, accessing and preventing processes were evaluated. Furthermore, this study attepmts to shed lights on the above issues in Turkey.

Turkish abstract

Günümüzde kurumsal faaliyetler sonucu üretilen belgelerin önemli bir bölümünü yazışmalar oluşturmaktadır. Önemli miktarda üretilen yazışmalar, kurumlarda kurumsal işlerin aksamasına, işgücünün zayıflamasına ve işlem maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gerek üretildikleri kurum bünyesinde gerekse devredildikleri arşivlerde yazışmaların üretilmesi, kullanılması, dosyalanması, ayıklanması, korunması ve düzenlenmesine yönelik işlemlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu çalışmada belge yönetiminin önemli bir unsuru olan yazışma yönetiminin kurum ve kuruluşlarda ve arşivlerde belgelerin üretimi, kullanımı, korunması ve düzenlenmesi işlemlerine olan yansımaları genel olarak değerlendirilerek ülkemizdeki durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Kurumsal yazışmalar, belgenin yaşam döngüsü, yazışma üretimi, yazışma kullanımı, yazışma düzenleme; institutional correspondence, life cycle of record, correspondence production, correspondence using, correspondence arrangement
Subjects: F. Management. > FH. Reorganization.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 14 Oct 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8219

References

Ar, Fikret. (1994). Dosyalama-arşiv resmi yazışma rapor yazma teknikleri. Yeni mevzuata göre geliştirilmiş ve genişletilmiş 3.bs. Ankara: Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

Baskı ve yazı kağıtları boyutları: TS 506-1988. (1988). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Kapak.asp?STDNO=5147 [06.05.2004]

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi. (1996). Genişletilmiş 2.bs. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. (1991). T.C. Başbakanlık Dış Genelgeler: 1975-1990. Ankara: Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü.

Binark, İsmet. (1980). Arşiv ve arşivcilik bilgileri. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

Dearstyne, Bruce W. (2001). Arşivsel girişim: Modern arşivcilik ilkeleri, uygulamaları ve yönetim teknikleri. Çevirenler: Mustafa Akbulut, Oğuz İcimsoy. İstanbul: [y.y.].

Emmerson, Peter. (1989). “What is record management?” How To Manage Your Records: A Guide To Effective Practice içinde (5-10). Editor: Peter Emmerson. Cambridge: ICSA Publishing.

Emre, Cahit. (1991). “Türkiye’de bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi ya da yazçizciliğin azaltılması,” A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 46 (3-4): 209-276.

From, Erich. (1970). “Bürokrasi (kırtasiyecilik) üzerine düşünceler”, Çeviren: N. Gündüz. Amme İdaresi Dergisi, 3 (4): 180-4.

Gürbüz, Salih L. (1990). “Belge erişimde teknolojik yaklaşım”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Ham, F. Gerald. (1993). Selecting and appraising archives and manuscripts. Chicago: The Society of American Archivists.

Hare, Catherine and Julie McLeod. (1997). Developing a records management programme. London: Aslib.

İcimsoy, Oğuz. (1998). “Kamu sektöründe evrak yönetiminin önemi ve gerekliliği”, I. Milli Arşiv Şurası, Tebliğler-Tartışmalar, 20-21 Nisan 1998 Ankara içinde (495-522). Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

İş yazılarının düzenlenmesi: TS 1390-1975. (1975). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Kapak.asp?STDNO=6319 [06.05.2004]

Kağıt-baskı ve yazışma kağıdı-sürekli kağıtlar için özellikler: TS EN 12858-1999. (2004). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Kapak.asp?STDNO=51855 [06.05.2004]

O’Toole, James M. (1990). Understanding archives and manuscripts. Chicago: Society of Archivist.

Odabaş, Hüseyin. (2001). "Kurumsal iletişim açısından yazışmalar ve ülkemizde yazışmaların durumu", 21. Yüzyila Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu Bildirileri <19-20 Nisan 2001, Hatay> içinde (158-172). Ankara: Türk Kütüphaneciler Dernegi.

Odabaş, Hüseyin. (2002). “Kurumsal açıdan yazışmaların verimliliği” Anahtar Gazetesi, sayı 163, 8-9.

Özdemirci, Fahrettin. (1996). Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Paul, Karen Dawley. (1991). “Archivists and record management”, Managing Archives and Archival Institutions içinde (34-52). Chicago: The University of Chicago.

Penn, Ira A., Gail B. Pennix and Kay F. Gow. (1994). Records management handbook. Hampshire: Gower.

Resmi yazışma kuralları: TS 1391-Nisan 1990. (1990). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Kapak.asp?STDNO=6320 [06.05.2004]

Robek, Mary F., Gerald F. Brown and Wilmer O. Maedke. (1987). 3.bs. Information and records management. Encino: Glencoe Publishing Co.

Schellenberg, Theodore R. (1975). Modern archives: Principles and techniques. Chicago: University of Chicago Press.

Smith, Judith Read and Norman F. Kallaus (1997). Records management. Cincinnati: South-Western Educational Publishing.

Standartlar. (06.05.2004). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: http://www.tse.org.tr/Turkish/Abone/Standard_Ara.asp?sira=1&durum=G [06.05.2004]

Şuman, Nuray. (2003). “Her gün kırılması gereken rekor”, BT Vizyon, Ocak 2003, sayı: 12, 1.

Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir ve Burhan Aykaç. (1993). Yönetim bilimi. Ankara: Yargı Yayınları.

Uçel, Nur. (31 Ocak-6 Şubat 2000). “Neden doküman yönetimi ve arşivleme sistemleri?”, BT-Haber Gazetesi: Doküman Yönetimi, (254): 4-6.

Wallace, Patricia E., Jo Ann Lee and Dexter R. Schubirt. (1987). Records management integrated information systems. New Jersey: Prentice Hall.

Walne, Peter. (1988). Dictionary of archival terminology: English and French; with in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish. München: KG Saur.

Yazılı belgelerde bölümlerin ve alt bölümlerin numaralandırılması: TS 1212- 1972. (1972). Ankara: Türk Standartları Enstitüsü. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Kapak.asp?STDNO=3883 [06.05.2004]


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item