Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Τσιμπόγλου, Φίλιππος and Ζέρβας, Μάριος and Ανδρέου, Ανδρέας Κ. Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών., 2006 . In 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 1-3 Νοεμβρίου 2006. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Tsimpoglou_PSAB15.pdf

Download (413kB) | Preview

English abstract

This paper presents several case studies and focuses on good practices concerning the creation of digital content. The technical, methodological and economic elements of the digitization projects, which the University of Cyprus Library undertook in co-operation with other academic libraries and counterparts, are also presented. The projects concern the digitization and documentation of archives and collections of printed and audiovisual material, which aim at the preservation of cultural heritage and simultaneously in setting the infrastructure for knowledge management. Through the digitization practices, problems and solutions are demonstrated in three complementary levels. a) The technical level (choice, convertibility of formats and metadata, complementarity of management tools). b) The methodological level (followed procedures and standard) and c) The organisational level of co-ordinating the libraries collaboration (ensuring continuation in the development and the availability of digital content, avoiding repetitions and overlaps, accumulation of efforts, saving resources). Through the presentation of the technological and methodological choices followed for the digitization projects of the University of Cyprus Library useful practices are demonstrated and the needs are identified concerning Academic Libraries collaboration in their new fields of activities.

Greek abstract

Η ανακοίνωση εστιάζεται στη μελέτη περιπτώσεων για την ανάδειξη ορθών πρακτικών που αφορούν τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Παρουσιάζονται τεχνικά, μεθοδολογικά και οικονομικά στοιχεία συγκεκριμένων έργων ψηφιοποίησης που ανέλαβε η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους και ομόλογες Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Τα έργα αυτά αφορούν την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αρχείων και συλλογών έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και αποσκοπούν στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα στη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση της γνώσης. Αναδεικνύονται προβλήματα και λύσεις σε τρία αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα. α) Στο τεχνικό επίπεδο (επιλογή, μετατρεψιμότητα μορφοτύπων και μεταδεδομένων, συμπληρωματικότητα εργαλείων διαχείρισης), β) Στο μεθοδολογικό επίπεδο (ακολουθούμενες διαδικασίες και τήρηση προτύπων) και γ) Στο οργανωτικό επίπεδο συντονισμού των συνεργασιών των Βιβλιοθηκών (διασφάλιση συνέχειας στη ανάπτυξη και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου, αποφυγή επαναλήψεων και επικαλύψεων, συμπληρωματικότητα προσπαθειών, εξοικονόμηση πόρων). Μέσα από την παρουσίαση των τεχνικών και μεθοδολογικών επιλογών που ακολουθήθηκαν στα έργα ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου αναδεικνύονται χρήσιμες πρακτικές και εντοπίζονται οι ανάγκες για συνεργασία στα νέα πεδία δραστηριότητας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Item type: Conference paper
Keywords: Ψηφιοποίηση αρχείων, Τεκμηρίωση, Διαχείριση συλλογών, Μεταδεδομένα, Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, Μεθοδολογία, Συνεργασία βιβλιοθηκών, Ανταλλαγή δεδομένων και τεχνογνωσίας, Digital archives, Documentation, Collections management, Metadata, Electronic catalogues, Methodology, Libraries’ collaboration, Exchange of data and know-how
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DL. Archives.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
I. Information treatment for information services > IK. Design, development, implementation and maintenance
F. Management. > FA. Co-operation.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HH. Audio-visual, Multimedia.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JH. Digital preservation.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 10 Nov 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:05
URI: http://hdl.handle.net/10760/8330

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- Hughes, Lorna M. 2004. Digitizing collections. Strategic issues for the information manager. Digital Futures Series, eds. Marilyn Deegan, and Simon Tanner. London: Facet publishing.

- Jones, Richard, Theo Andrew, and John MacColl. 2006. The institutional repository. Chandos Information Pofessional Series, ed. Ruth Rikowski. Oxford: Chandos Publishing.

- Βαλής, Χρήστος, Παναγιώτης Γεωργίου, Ελένη Διονυσοπούλου, και Φιερούλα Παπαδάτου. 2002. Ανάπτυξη θεματικών πυλών (portals) σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του διαδικτύου στη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανακοίνωση στο Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης, 201-7. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα: ΤΕΙ Λάρισας.

- Ζέρβας, Μάριος, και Ανδρέας Κ Ανδρέου. 2004. Δημιουργία ψηφακής βιβλιοθήκης των Αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. στο Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα όρια ..., 183-201. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες: ΤΕΙ Σερρών.

- Ζωντανός, Κωνσταντίνος, Παναγιώτα Πατραγκού, Αθανάσιος Ταραμόπουλος, and Άννα Φράγκου-Μπάτσιου. 2001. Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACCELERATE. Ανακοίνωση στο Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

- Τσιμπόγλου, Φίλιππος. 2003. Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανακοίνωση στο Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης, 201-17. 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα: ΤΕΙ Λάρισας.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item