Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών Εφημερίδων

Μαμμά, Ελένη Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών Εφημερίδων., 2006 . In 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 1-3 Νοεμβρίου 2006. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
MAMMA_NEWSPAPERS'_DIGITAL_COLLECTIONS.pdf

Download (876kB) | Preview

English abstract

The latest rapid changes in the information environment have brought out the outstanding existence of new technologies, whose main aim is the support, the exploitation and the distribution of libraries’ and archives’ content. The creation of digital libraries contributes to this undeniable fact. The main goal of this article is to present the structure and the development of digital libraries and especially those which contain newspapers collections. First of all, the importance of newspapers in the information society will be broadly reported. Moreover, the reasons for the necessity of newspaper digital libraries and the relationships between the libraries and the newspapers will be given. The basic steps and the materialization approaches of a specific newspapers digital library will be pointed out. Furthermore, current applications and usages for the development of digital content will be broadly mentioned. Finally, an international recognized programme for newspaper digital libraries in the Utah University in USA will be introduced. Some interesting procedures of this programme that will be pointed out are the creation’s steps of the certain digital library taken from the University in collaboration with computing enterprises, which offered their technological support for the accomplishment of the project. In addition, the history of the programme, the kind of the software that was used, the organization of the University site for the online access to the digital newspaper collections, and the future of the programme will come up. Consequently, some conclusions concerning the application of the programme will be set out, which compose the basis of a fruitful speculation for the information community. These conclusions can lead, both the public and the private libraries, to foresee the necessity of the organization and the management of their content through the creation of digital libraries.

Greek abstract

Σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών στο χώρο της πληροφόρησης, οι νέες τεχνολογίες εμφανίζονται και δρουν με σκοπό την ανάπτυξη διαδικασιών, όπως η υποστήριξη, αξιοποίηση και διάθεση του περιεχομένου των βιβλιοθηκών και των αρχείων. Η δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών συνδράμει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στόχος της ακόλουθης μελέτης είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών και ιδιαίτερα αυτών με συλλογές εφημερίδων. Κατ’ αρχήν, θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής αναφορά στη σημαντικότητα του υλικού των εφημερίδων στις υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και στους λόγους για τους οποίους χρειάζονται οι ψηφιακές βιβλιοθήκες εφημερίδων. Δίνεται η σχέση βιβλιοθηκών και εφημερίδων στις μέρες μας και γνωστοποιούνται τα βασικά στάδια και οι τρόποι υλοποίησης μίας συγκεκριμένης ψηφιακής βιβλιοθήκης. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται μοντέλα ψηφιακών βιβλιοθηκών, τα οποία αποτελούν τρέχουσες εφαρμογές και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. Τέλος, αναπτύσσεται εκτενώς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα για ψηφιακές βιβλιοθήκες εφημερίδων του Πανεπιστημίου της Utah των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παρουσιάζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι διαδικασίες δημιουργίας της συγκεκριμένης ψηφιακής βιβλιοθήκης από το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με εμπορικές εταιρίες, οι οποίες παρείχαν τεχνολογική υποστήριξη για την πραγμάτωση αυτού του έργου. Γίνεται αναφορά στο ιστορικό του προγράμματος, το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, στα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης, στην οργάνωση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου για να καταστεί δυνατή η on–line πρόσβαση στις ψηφιακές συλλογές των εφημερίδων, καθώς και στο μέλλον του συγκεκριμένου προγράμματος. Ακολούθως, παρατίθενται συμπεράσματα και προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός γόνιμου προβληματισμού για τις υπηρεσίες πληροφόρησης, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα διαχείρισης, οργάνωσης ή και αναδιοργάνωσης του υλικού τους μέσα από τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Item type: Conference paper
Keywords: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιακό Περιεχόμενο Εφημερίδων, Digital Libraries, New Technologies, Newspapers Digital Content
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HA. Periodicals, Newspapers.
L. Information technology and library technology > LJ. Software.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JG. Digitization.
H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
H. Information sources, supports, channels. > HC. Archival materials.
Depositing user: Eleni Mamma
Date deposited: 21 Dec 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:05
URI: http://hdl.handle.net/10760/8634

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- Arlitsch, Kenning, Yapp, L. και Karen Edge. 2003. The Utah Digital Newspapers Project. D-Lib Magazine 9 (3), Διαθέσιμο από http://www.dlib.org/dlib/march03/arlitsch/03arlitsch.htm (πρόσβαση στις 19 Μαΐου 2006)

- Deegan, Marilyn, Steinvel, Emil και Edmund King. 2002. Digitizing Historic Newspapers: Progress and Prospects. RLG DigiNews 6 (4), Διαθέσιμο από www.rlg.org/preserv/diginews/v6_n4_feature2.html (πρόσβαση στις 4 Απριλίου 2006)

- Gatos, B., Gouraros, N. και S.L. Mantzaris. 2001. An integrated system for creating a Digital Library from Newspaper Archives. Digital Resources for the Humanities (DRH2001) Conference, London, U.K., Διαθέσιμο από http://iit.demokritos.gr/~bgat/DRH_v2.pdf (πρόσβαση στις 6 Απριλίου 2006)

- Gatos, B., Gouraros, N., Mantzaris, S.L. και P. Tzavelis. 2000. A Digital Library from Newspaper Archives, The Fifth ACM Conference on Digital Libraries (DL2000), San Antonio, Texas, Διαθέσιμο από http://www.lpa.gr/acm/p1.htm (πρόσβαση στις 10 Απριλίου 2006)

- Gatos, B., Gouraros, N., Mantzaris, S.L. και P. Tzavelis. 2000. A Digital Library from Newspaper Archives, The Fifth ACM Conference on Digital Libraries (DL2000), San Antonio, Texas, Διαθέσιμο από http://www.lpa.gr/acm/p2.htm (πρόσβαση στις 10 Απριλίου 2006)

- Herbert, John, Arlitsch, Kenning. 2003. The Digital Newspapers Program at the University of Utah. University of Utah, Marriott Library 47 (1,2), Διαθέσιμο από http://www.lib.utah.edu/digital/unews/serials_librarian.html (πρόσβαση στις 10 Μαΐου 2006)

- Lambrakis Press Archives, Διαθέσιμο από http://www.lpa.gr (πρόσβαση στις 7 Ιουνίου 2006)

- OCLC Organization, “CONTENTdm Digital Collection Management Software” OCLC Organization, Διαθέσιμο από http://www.oclc.org/contentdm/default.htm (πρόσβαση στις 25 Μαΐου 2006)


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item