İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Al, Umut and Afzali, Mehdi İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Bilgi Dünyası, 2006, vol. 7, n. 2, pp. 181-201. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
181-201.pdf

Download (131kB) | Preview

English abstract

This article investigates the contributions of Iran and Turkey to the world information science literature. In this context, the study examines Iran and Turkey addressed publications in the Social Sciences Citation Index (SSCI). Total number of publications of two countries in the information science journals was 140; 85 from Turkey and the remaining 55 from Iran. When analyzed in tenyear time periods, the number of Iran addressed publications shows a kind of instability with certain rise and decline whereas the number of Turkey addressed publications appears to rise steadily. The most preferred information science journal for Iran is International Information & Library Review while for Turkey it is Scientometrics. More collaborative work is preferred by Turkish scholars than their colleagues in Iran. The majority of Iranian publications come from authors with a librarianship background whereas Turkish publications include authors with different backgrounds such as statistics, industrial engineering and physics. It is pointed out in this article that the number of publications from both countries does not match their potentials. In this respect, both countries need to increase their contributions and thus have a better position in the world of information science.

Turkish abstract

Bu makalede İran ve Türkiye’nin dünya bilgibilim literatürüne katkıları araşlıtrılmaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış İran ve Türkiye adresli yayınlar incelenmektedir. İki ülkenin bilgibilim dergilerinde toplam 140 yayını bulunmaktadır. Söz konusu yayınların 85’i Türkiye’ye, 55’i ise İran’a aittir. Periyodik olarak bakıldığında, İran adresli yayınların zaman içinde artış ve azalışlar gösterdiği, buna karşılık Türkiye adresli yayınların sayısının her geçen yıl arttığı görülmektedir. İranlı araştırmacıların en çok yayın yaptığı bilgibilim dergisi International Information & Library Review iken, Türkiye adresli yayınlar en sık Scientometrics adlı dergide yer almıştır. Türkiye adresli yayınların İran adresli yay›nlara oranla daha sık bir şekilde birden çok yazarın katkısı ile oluştuğu görülmektedir. İran adresli yayınların yazarlarının çoğunlukla kütüphanecilik kökenli olduğu gözlenirken, Türkiye adresli yayınların yazarları arasında istatistik, endüstri mühendisliği ve fizik gibi farklı alanlardaki araştırmacıların bulunduğu görülmektedir. Üretilen yayın sayısının ülkelerin potansiyelini tam olarak yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, İran ve Türkiye’nin gelecekte yapacakları araştırmalar ile bilgibilim dünyasında daha etkin bir konumda olması gerekmektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bibliyometri, bilgibilim dergileri, ulusal üretkenlik, İran, Türkiye; bibliometrics, information science journals, national productivity, Iran, Turkey.
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 20 Dec 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:05
URI: http://hdl.handle.net/10760/8635

References

Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006) Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57 (8), 1011-1022.

Atamer, H., Dorsan, K., Önder, L. ve Torun, K. (2002). 70 bin araştırmaya 5 trilyon teşvik. Cumhuriyet Bilim Teknik, 823, 10–11.

Côté, G. ve Archambault, E. (2005). Scientific collaboration between Canada and developing countries, 1992-2003. Office of the National Science Advisor Privy Council Office Government of Canada için hazırlanmış rapor. 10 Nisan 2006 tarihinde http://www.sciencemetrix.com/pdf/SM_2005_002_CNS_Collaboration_Canada-Developing_Countries.pdf adresinden erişildi.

Ebrami, H. (1975). Libraries in Iran. Encyclopedia of Library & Information science. Eds. A. Kent , H. Lancaster ve J.E. Dailey, New York: Marcel Dekker. 13, 15-53.

Ensafi, S. ve Gharibi, H. (2002). Iran knowledge in international level: 1999. Tahran: IRANDOC.

Ensari, N. (1975). Karnameye se saleye amuzefl ketabdari der dorehai kotah modet” [Üç yıllık kısa dönem kütüphanecilik eğitimi raporu] Nameye Encumene Ketabdaran Iran. 8(4), 526-542.

Ersoy, O. (1969). Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümünü’nün onbeş yılı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 18 (4), 228-231.

Garfield, E. (1983). Third world research. Part 1. Where it is published, and how often it is cited. Essays of Information Scientists, 6, 253–263. 31 Mart 2006 tarihinde http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v6p253y1983.pdf adresinden erişildi.

Garfield, E. (1994). The ISI impact factor. Current Contents, 25, 3-7. 11 Ekim 2006 tarihinde http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/ adresinden erişildi.

Gülgöz, S., Ö. A. Yedekçioğlu ve E. Yurtsever. (2002). Turkey’s output in social science publications: 1970–1999. Scientometrics, 55 (1), 103–121.

Harvey, J. (1989). Iranian information education. Journal of Education for Library and Information Science. 29 (3), 177-96.

Herrero-Solana, V. ve Ríos-Gómez, C. (2006). Producción latinoamericana en biblioteconomía y documentación en el Social Science Citation Index (SSCI) 1966-2003. Information Research, 11 (2), paper 247. 28 Mart 2006 tarihinde http://informationr.net/ir/11-2/paper247.html adresinden erişildi.

ISI. (2006). Social Sciences Citation Index. 31 Mart 2006 tarihinde http:// portal.isiknowledge.com adresinden erişildi.

ISI. (2004). Journal Citation Reports. 31 Mart 2006 tarihinde http://jcrweb.com adresinden erişildi.

Küçük, M. E. (2004). Değerli bilgi çalışanları. (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 18 (4), 361–362.

Kum, İ. ve Erdoğan, P. L. (1980). Turkish library developments. Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archives Administration, 2 (4), 252-256.

LISDIRAN. (2006). Library and Information Science Directory of Iran. 21 Mart 2006 tarihinde http://www.nouruzi.itgo.com/LISDIRAN/directory.html adresinden erişildi.

Line, M. B. (1970). The ‘half-life’ of periodical literature: Apparent and real obsolescence. Journal of Documentation, 26, 46-54

Mehrdad, M., Heydari, A., Sarbolouki, M. N. ve Etemad, S. (2004). Basic science in the Islamic Republic of Iran. Scientometrics, 61 (1), 79-88.

Mezinani, A. (2000). Ketab ve ketabdari [Kitap ve Kütüphanecilik]. Tahran: Semt.

Moin, M., Mahmoudi, M. ve Rezaei, N. (2005). Scientific output of Iran at the threshold of the 21st century. Scientometrics, 62 (2), 239-248.

Mortezayi, L. (2000). Berresiyi vezeyet tehsilat tekmili olum ketabdarı derkeflverhayi Engelestan, Amrika, Hend ve Iran. [İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve İran’da lisansüstü kütüphanecilik eğitiminin incelenmesi]. Faslnameye Olum Etelaeresan›, 15 (3). 21 Mart 2006 tarihinde http://www.irandoc.ac.ir/Journals/jr15.htm adresinden erişildi.

Osareh, F. ve Wilson, C. S. (1997). Third World Countries (TWC) research publications by disciplines: A country-by-country citation analysis. Scientometrics, 39 (3), 253-266.

Osareh, F. ve Wilson, C. S. (2000). A comparison of Iranian scientific publications in the Science Citation Index: 1985-1989 and 1990-1994. Scientometrics, 48 (3), 427-442.

Osareh, F. ve Wilson, C. S. (2002). Collaboration in Iranian scientificpublications. Libri, 52, 88-98.

Ötüken, A. (1979). Kütüphaneciliğimiz için…: Milli Kütüphane nasıl kuruldu ve Türkiye’de kütüphanecilik öğretiminin tarihçesi. Ankara: TKD.

Schloegl, C. ve Stock, W. G. (2004). Impact and relevance of LIS journals: A scientometric analysis of international and German-language LIS journals-citation analysis versus reader survey. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 55 (13), 1155-1168.

Soltani, P. ve Rastin, F. (2001). Daneşnameye Kitabdarı: Ferheg-i ingilisi be Farsi [İngilizce - Farsça Kütüphanecilik Ansiklopedik Sözlüğü]. Tahran: Farhang Moaser.

Tonta, Y. ve M. İlhan. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye’nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (40), 67–74.

Uzun, A. (1996). A bibliometric analysis of physics publications from Middle Eastern countries. Scientometrics, 36 (2), 259-269.

Uzun, A. (1998). A scientometric profile of social sciences research in Turkey. International Information & Library Review, 30 (3), 169–184.

Uzun, A. (2002). Library and information science research in developing countries and Eastern European countries: A brief bibliometric perspective. International Information & Library Review, 34 (1), 21–33.

Wilson, C. S. ve Osareh, F. (2003). Science and research in Iran: A scientometric study. Interdisciplinary Science Reviews, 28 (1), 26–37.

Yurtsever, E., S. Gülgöz, Ö. A. Yedekçioğlu ve M. Tonta. (2001). Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde (SSCI) Türkiye: 1970–1999. Ankara: TÜBA.

Yurtsever, E., S. Gülgöz, Ö. A. Yedekçioğlu ve M. Tonta. (2002). Sağlık bilimleri, mühendislik ve temel bilimlerde Türkiye’nin uluslararası atıf dizinindeki yeri: 1973–1999. Ankara: TÜBA.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item