Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών

Τσιμπόγλου, Φίλιππος Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών., 2006 . In Συνεργασίες λαϊκών Βιβλιοθηκών - Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι, Λειβαδιά (GR), 24/11/2006. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
tsimpoglou_livadia_2006.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

This paper presents the experience gained from the creation of the Union Catalogue of the Hellenic Academic Libraries (UC). For the time being the UC contains 1.057.000 unique records originated from 23 Universities (one of which in Cyprus), operating five different library software programmes with four different character sets and two MARC formats. The basic needs that are covered by Union Catalogues are those of the facilitation of the cataloguing and the support of Interlibrary loan procedures. The exploitation of the UC in Greece makes it the central tool for the development of the national union catalogue, the creation of the cooperative “national authority files” and the transition from the situation of uncoordinated cataloguing to the cooperative cataloguing. The existing situation has enforced a cost ineffective practice, where “each title is catalogued so many times as the number of the libraries that acquire it”. The attempted transition permits the achievement of cost effectiveness and standardisation, provided that “each title is catalogued once and the bibliographic record is used by all the libraries that acquire the book”. The paper records the early initiatives and attempts for the development of union catalogues in Greece, preceding the UC of the Hellenic Academic Libraries. The UC consists a work package of the project “Networking of the Libraries of the tertiary Education” in the frame of the programme EPEAEK (Operational Programme for Education and Initial Training), co-funded by European Community Structural Funds and the Hellenic state. The implementation of the UC was based on the study contacted in 1998 by a working group consisted of Greek librarians and computer scientists and invited experts from abroad. They examined the existing situation in the Greek libraries and approved the creation of a natural central Union Catalogue vs. a so called virtual distributed catalogue, based on the Z39.50 protocol. According to the author a union catalogue exists only if provides the functions of identification and unification (merging) of the similar records. The UC is a slave type, as it is fed with records from the local libraries. The paper describes the procedures followed for the development of the UC. Comments are provided on the characteristics of the algorithms for the identification and the merging of similar records that have been developed for the needs of the UC. The pros and cons of the UC vs. the systems of join search of distributed catalogues based on Z39.50 protocol are presented and commented. The complementarities of the two approaches are proposed. The model of the Continual Committees for Cataloguing for the establishment of common rules and policies is also presented.

Greek abstract

Στο άρθρο παρουσιάζεται η εμπειρία της δημιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Προς το παρόν ο Συλλογικός Κατάλογος περιλαμβάνει 1.057.000 μοναδικές εγγραφές από 23 Πανεπιστήμια (εκ των οποίων ένα στην Κύπρο), πέντε διαφορετικά λογισμικά συστήματα, τέσσερα σύνολα χαρακτήρων, και δύο μορφότυπα MARC. Οι βασικές ανάγκες που καλύπτουν οι Συλλογικοί Κατάλογοι περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση και προτυποποίηση της καταλογογράφησης και την υποστήριξη λειτουργιών διαδανεισμού. Η αξιοποίηση του Συλλογικού Καταλόγου ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών τον καθιστά κεντρικό εργαλείο για την δημιουργία του εθνικού συλλογικού καταλόγου, του συνεργατικού «Εθνικού Αρχείου Καθιερωμένων Αποδόσεων» και τη μετάβαση από την κατάσταση ασυντόνιστης καταλογογράφησης στην κατάσταση συνεργατικής καταλογογράφησης. Η υπάρχουσα κατάσταση έχει επιβάλλει στις ελληνικές βιβλιοθήκες μια αντιοικονομική πρακτική, όπου «κάθε βιβλίο καταλογογραφείται πρωτότυπα τόσες φορές όσες και οι βιβλιοθήκες οι οποίες το αποκτούν». Η επιχειρούμενη μετάβαση επιτρέπει την επίτευξη οικονομικότητας και προτυποποίησης, αφού «κάθε βιβλίο καταλογογραφείται μία φορά, η εγγραφή αξιοποιείται από όλες τις βιβλιοθήκες που το αποκτούν». Στο άρθρο καταγράφονται οι πρωτοβουλίες και προσπάθειες δημιουργίας Συλλογικών Καταλόγων στην Ελλάδα, που προηγήθηκαν της δημιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ο Συλλογικός Κατάλογος αποτελεί πακέτο εργασίας του έργου «Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ελληνικό κράτος. Με βάση μελέτη που συντάχθηκε από ομάδα ελλήνων βιβλιοθηκονόμων και πληροφορικών και προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων που ανέλυσαν την υπάρχουσα πραγματικότητα, προκρίθηκε η δημιουργία Κεντρικού Συλλογικού Καταλόγου σε φυσική μορφή έναντι του καλούμενου νοητού ή κατανεμημένου καταλόγου βασισμένου στο πρωτόκολλο Ζ39.50. Σύμφωνα με το συγγραφέα δεν νοείται συλλογικός κατάλογος χωρίς τη δυνατότητα ταύτισης και ενοποίησης όμοιων εγγραφών. Ο Συλλογικός Κατάλογος των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι ένας φυσικός κατάλογος, «υποτελούς» τύπου, δηλαδή τροφοδοτείται προς το παρόν από τις εγγραφές των τοπικών βιβλιοθηκών. Στο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου. Σχολιάζονται τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων ταύτισης και ενοποίησης εγγραφών που αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες του Συλλογικού Καταλόγου. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Συλλογικού Καταλόγου έναντι Συστημάτων Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεμημένων Καταλόγων (βασισμένων στο πρωτόκολλο Ζ39.50) και εντοπίζονται οι συμπληρωματικότητες των δύο προσεγγίσεων. Παρουσιάζεται επίσης το μοντέλο εργασίας των διαρκών επιτροπών καταλογογράφησης για την καθιέρωση κοινών κανόνων και πολιτικών καταλογογράφησης.

Item type: Conference paper
Keywords: Ελλάς, Κύπρος, Συλλογικός Κατάλογος, Πρωτόκολλο Z39.50, εντοπισμός διπλών εγγραφών, συγχώνευση όμοιων εγγραφών, Greece, Cyprus, Union Catalogue, Z39.50 protocol, cooperative cataloguing, duplicated records identification, deduplication, duplicated records merging
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HM. OPACs.
F. Management. > FA. Co-operation.
I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
Depositing user: Dr. Filippos Tsimpoglou
Date deposited: 05 Feb 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:06
URI: http://hdl.handle.net/10760/8918

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

- Ζωντανός Κ, Πατραγκού Π, Ταραμόπουλος Α, and Φράγκου-Μπάτσιου Ά. 2001. Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACCELERATE. 18 2000, at Αθήνα.

- Bostick SL. 2001. The history and development of academic library consortia in the United States: an overview. The Journal of Academic Librarianship 27 (2): 128-130.

- Κούης Δ, Τσιμπόγλου Φ, Ασπρογέρακα Θ, Παλαιός Α, Φραγκούλη Α, Ευθυμίου Φ, and Βουγιουκλής Γ. Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος: Εξελίξεις και προοπτικές. 2005.

- Hider P. 2004. The bibliographic advantages of a centralised union catalogue for ILL and resource sharing. Interlending & Document Supply 32 (1): 17-29.

- Μπώκος ΓΔ, Γεωργάκης Κ, Ζωντανός Κ, Παναγόπουλος Ν, Φραντζή Α, and Χατζηαντωνίου Τ. 2001. Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 18 2000, at Αθήνα.

- Τζαμουράνης Ν. 1977. Συλλογικός Κατάλογος Βιοϊατρικών Περιοδικών Αττικής. Ιατρική 32 (supplement).

- Τσιμπόγλου Φ. 1998. Η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών και οι αναμενόμενες επιδράσεις του στην αναδιαμόρφωση της Εθνικής Συλλογής Περιοδικών. 5-7 Νοεμβρίου 1997.

- Τσιμπόγλου Φ. 2005. Συνεργασίες επιστημονικών βιβλιοθηκών σε ψηφιακό περιβάλλον: Μια συστημική προσέγγιση στην Ελληνική πραγματικότητα. Διδακτορική Διατριβή Συνεργασίες επιστημονικών βιβλιοθηκών σε ψηφιακό περιβάλλον: Μια συστημική προσέγγιση στην Ελληνική πραγματικότητα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

- Τσιμπόγλου Φ, Ζέρβας Μ, and Ανδρέου Α. 2006. Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 2006-30 2006.

- Τσιμπόγλου Φ, Φιλοπούλου Μ, Βλασταρίδης Ν, and Τσιφή Ρ. 1998. Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών στις Ελληνικές Επιστημονικές Βιβλιοθήκες. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

- Papazoglou AM. 1968. Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Βιβλιοθηκών Ελλάδος, Περιοχή Αθηνών. Αθήνα: Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής.

- Tsimpoglou F. 2004. The interlibrary loan network in Greece: A model that survives in the digital era. Interlending & Document Supply 32 (3): 169-175.

- Πεπονάκης Μ, Σφακάκης Μ, and Τρούτπεγλη Ν. 2004. Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Ζ39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ". 13 2004, at Κέρκυρα.

- Άνθη-Καλοφωλιά Έ. 2004. Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ελληνικών καταλόγων : ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωμένων ονομάτων. 13 2004, at Κέρκυρα.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item