Projectes d’investigació en biblioteconomia i documentació a Espanya (2000-2004)

Delgado López-Cózar, Emilio and de la Moneda Cochorrano, Mercedes and Torres Salinas, Daniel Projectes d’investigació en biblioteconomia i documentació a Espanya (2000-2004). Bibliodoc, 2004, vol. 2004, pp. 78-107. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
Projectes_d_investigacio_en_biblioteconomia_i_documentacio_a_Espanya_2004.pdf

Download (191kB) | Preview

English abstract

A descriptive, retrospective, longitudinal study of research projects carried out by institutions within the field of Library and Information Science (LIS) with public administration funding, through competitive calls for bids, on the European, national and regional levels within the period of 2000-2004. For identifying projects, the authors consulted databases, legal decrees, and information hosted on the websites of funding bodies and of different organisations within the field of LIS. An e-mail survey was sent out to the heads of LIS departments at Spanish universities, university libraries, the National Library and the central libraries of the Autonomous Communities and the Public Libraries of the State. The 168 research projects identified in this study constitute an important number, revealing the growing capability of the LIS sector to obtain public funding in order to resolve research problems. Projects at the national level are the most numerous, followed by those at the Autonomous Community and European levels. There are still very few institutions that promote and participate in research projects, although two institutions —CINDOC and the Universidad Carlos III— stand out above all others. The study reveals the low level of collaboration in managing traditional LIS projects in Spain. Bibliometric studies evaluating the science and practices of communication of Spaniards, on the one hand, and works examining different aspects of information technology, continue to be the key themes of funded research activities. The projects are not very complex and so subsequently they are of a short duration and their budgets are correspondingly low.

Catalan abstract

Es presenta un estudi descriptiu longitudinal retrospectiu dels projectes d’investigació executats per institucions pertanyents al camp de la biblioteconomia i la documentació (BiD) finançats per administracions públiques en convocatòries competitives europees, nacionals i regionals, en el període 2000-2004. Per a la identificació dels projectes s’han consultat bases de dades, disposicions legals i informació allotjada en les pàgines web dels mateixos organismes finaçadors i de les diverses organitzacions pertanyents a l’àmbit de la BiD, i s’ha fet una enquesta per correu electrònic dirigida als responsables de departaments i facultats universitàries espanyoles de BiD, de les biblioteques universitàries espanyoles, de la Biblioteca Nacional i les biblioteques centrals de les comunitats autònomes i de les Biblioteques Públiques de l’Estat. Els 168 projectes d’investigació identificats en aquest treball constitueixen una xifra important, que demostra la creixent capacitat del sector documental de reunir fons per resoldre els seus problemes d’investigació. Els projectes de caràcter nacional són els més nombrosos, seguits pels autonòmics i els europeus, en justa correspondència amb el nivell de competències assumit per cadascun d’aquests àmbits. Segueixen sent molt poques les institucions que promouen i participen en la realització de projectes d’investigació, de les quals destaquen per sobre de tot el CINDOC i la Universitat Carlos III. Es constata una escassa col•laboració en la gestió dels projectes. Els estudis bibliomètrics d’avaluació de la ciència i de les pràctiques de comunicació dels espanyols, d’una banda, al costat dels treballs relatius a diversos aspectos de la tecnologia de la informació segueixen sent els temes estrella de l’activitat investigadora finançada. Es tracta, a més, de projectes de no gaire profunditat, de curta durada i fets amb poc pressupost.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Proyectos de investigación, Biblioteconomía y Documentación, España, Cataluña, Europa
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Daniel Torres-Salinas
Date deposited: 01 Mar 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:06
URI: http://hdl.handle.net/10760/9039

References

Delgado López-Cózar, Emilio. «Las cifras de la documentación en España: 2002». El profesional de la información,vol. 12, núm. 5 (setembre-octubre 2003), p. 344-367.

Delgado López-Cózar, Emilio. «Diagnóstico de la investigación en Biblioteconomía y Documentación en España (1976-1996): estado embrionario». Revista de Investigación Iberoamericana en Ciencia de la Información y

Documentación, vol. 1, núm. 1 (2000), p. 79-93;

Delgado López-Cózar, Emilio. La investigación en Biblioteconomía

y Documentación. Gijón: Trea, 2002.

López Yepes, José; Fernández Bajón, M. Teresa; Prat Sedeño, Judith. «La investigación española en documentación

informativa a examen en Ibersid 2004. Estado de la cuestión con especial referencia a las tesis doctorales (1976-2004) ». El profesional de la información, vol. 14, núm. 1 (gener-febrer 2005), p. 50-57;

Delgado López-Cózar, Emilio. «Réplica al profesor López Yepes». El profesional de la información, vol. 13, núm. 3 (maig-juny 2004), p. 227-232;

Zapico Alonso, Felipe et al. «La investigación en Documentación:

análisis bibliométrico de las tesis en Documentación». A: Morán Suárez, M. A., Rodríguez López, M. C. La documentación para la investigación. Homenaje a José Antonio Martín Fuertes. Lleó: Universidad de León, 2002, p. 689-713;

Fuentes y Pujol, María Eulalia, González Quesada, Alfonso. «Tesis doctorales en España en información y documentación,1976-2001». A: Morán Suárez, M. A., Rodríguez López, M. C. La documentación para la investigación. Homenaje a José Antonio Martín Fuertes. Lleó: Universidad de León, 2002, p. 229-242;

Bonal Zazo, Jose Luis. «La investigación universitaria sobre archivos y Archivística en España a través de las tesis doctorales. Análisis de las publicaciones españolas sobre Documentación e Información Médica». A: Teoría, historia y metodología de las Ciencias de la Documentación (1975-2000). I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Madrid: Departamento

de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, 2000, p. 217-24.

Abadal, Ernest. Gestión de proyectos en Información y Documentación. Gijón: Trea, 2004

Abellán García, Antonio; Serrano Mascaraque, Esmeralda; Ernica Lafuente, Emilio. «El estado actual de la investigación en información y documentación en España, Europa, EE.UU. y algunos países iberoamericanos: proyectos de investigación sobre información, documentación y biblioteconomía entre los años 1990-1996». A: I Jornadas Andaluzas de Documentación (JADOC’97). Sevilla: Asociación Andaluza de Documentalistas, 1997, p. 49-59;

Frías, José Antonio. «La investigación en biblioteconomía y documentación en España a debate». Educación y Biblioteca,num . 73, (1996), p. 17-19.

Abadal, E. La documentación en España. Madrid: Cindoc, Fesbid, 1994.

Román, Adelaida; Sorli, Angela. «La Documentación en los 90. ¿Podemos predecir el futuro rasteando el pasado reciente de la investigación documental?». A: Terceras Jornadas Españolas de Documentación Automatizada.

Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1994, p. 1171-1185.

Caridad Sebastián, M.; Moreiro González, J. A.; Martín Galán, B.; Rodríguez Mateos, D. «Los proyectos universitarios

de investigación en biblioteconomía y documentación: estado de la cuestión en Madrid y Cataluña». A: Encuentro Británico/Español de Profesores de Biblioteconomía y Documentación, 2000. <http://rayuela.uc3m.es/~bmartin/publicaciones/hisp_brit2000.pdf>. [Consulta: 07-02-2002]

Sanz Menéndez, Luis. La investigación en la universidad española: la financiación competitiva de la investigación,con especial referencia a las Ciencias Sociales y Económicas. Madrid, 2003.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item