Kayseri'de Kütüphane Geleneği

Alikılıç, Dündar Kayseri'de Kütüphane Geleneği. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2003, vol. 10, n. 21, pp. 319-325. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
KAYSERİ_KÜTÜPHANELERİ.pdf

Download (87kB) | Preview

English abstract

The gathering together of written material is as important as the transfer of it to the coming generations. This tradition began in Kayseri in B. C. 2000 and contiuned until the coming of the Republic. Within this library tradition the first Bedestan library in Kayseri emerged. The fough foundation organisations, making up the Turkish-İslam culture, thousands of books were donated and because of this are available today.

Turkish abstract

Yazılı malzemenin toplanıp bir araya getirilmesi, toplanan bu malzemeden yararlanılıp gelecek kuşaklara aktarılması kadar önemlidir. Bu gelenek Kayseri’de M. Ö. II. binde başlamış, Cumhuriyet’e kadar gelmiştir. Günümüze kadar ulasan bu kütüphane geleneğinde Kayseri’de öne çıkan bir olay; ilk çarsı (Bedesten) kütüphanesinin olmasıdır. Bununla birlikte Türk-İslâm kültürünü oluşturan vakıf kuruluşları vasıtasıyla binlerce kitap bağışlanmış, böylece günümüze kadar ulaştırılmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Kütüphaneler, Kayseri, kütüphane geleneği; libraries, Kayseri, library tradition
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Dündar Alikılıç
Date deposited: 16 Apr 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9283

References

Alikılıç, Dündar “Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2002, Sayı 19.

Başar, Zeki.Tarih Boyunca Çeşitli Hizmetleriyle Camilerimiz. Erzurum, 1977.

Beğenç, Cahit. Kayseri, Ankara, 1950.

Cumbur, Müjgan. “Kayseri’de Raşid Efendi Kütüphanesi ve Vakfiyesi”. Vakıflar Dergisi, VIII. Ankara,1969.

Cumhuriyetin 50. Yılında Kayseri. Kayseri, 1973.

Çayırbağ, Mehmet. Kayseri Tarihi Araştırmaları. Kayseri, 2001.

Çayırbağ, Mehmet. Kayseri’de Güpgüpzâde Hacı Mustafa Ağa Vakıfları (1806-1814). Kayseri, 2002.

Çayırbağ, Mehmet. Kayseri’de Kadı Mahmud Vakfı. Kayseri, 2002.

Çığ, Muazzez İlmiye “Sümer’de Arşiv ve Kitaplıklar”, Bilim ve Ütopya, İstanbul 1999.

Darkot, Besim “Kayseri”. İA, 6, İstanbul, 1993.

Demir, İsmet. “Bir Döneme Sistematik Eğitimi İle Damgasını Vuran Kurumlarımız ve XIX. Yüzyılda Kayseri Medreseleri”. III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (6-7 Nisan 2000). Kayseri, 2000.

Erkiletlioğlu, Halit. Osmanlılar Zamanında Kayseri. Ankara, 1996.

Erünsal, İsmail. E. Türk Kütüphaneleri Tarihi II. Ankara, 1991.

Faroghi., Suraiya. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam. İstanbul, 2000.

İnbaşı, Mehmet. XVI. Yy. Başlarında Kayseri, Kayseri ,1992.

İpşirli, Mehmet. “Kayseri”. DİA, C.XXV, Ankara, 2002.

Kara Mehmed Ağazâde Kemaleddin. Erciyes Kayseri ve Tarihine Bakış. Kayseri, 1934.

Karabulut, Ali Rıza. Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi’ndeki Türkçe, Farsça, Arapça Yazmalar Kataloğu. Kayseri, 1982.

Keleş, Hamza. Erzurum Vakıfları, Ankara, 2000.

Meydan Larousse. İstanbul, 1981.

Otten, Heinrich. “Eski Şarkta Kütüphaneler”, A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 1961.

Özdoğan, Kâzım. Kayseri Tarihi Kültür ve Sanat Eserleri. Kayseri, 1948.

Salnâme-i Nezâret-i Maarif-i Umumiye. İstanbul, 1900.

Soysal, Özer. Türk Kütüphaneciliği. Ankara, 1998.

Subaşı, Muhsin İlyas. Kayseri Tarihi. Kayseri, 1987.

Yıldız, Nuray. Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul 1985.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item