Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri

Alikılıç, Dündar Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2002, vol. 9, n. 19, pp. 341-348. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
GEÇMİŞTEN_GÜNÜMÜZE_ERZURUM_KÜTÜPHANELERİ.pdf

Download (90kB) | Preview

English abstract

Libraries are places where written manuscripts and books of all sorts are kept and can be used when needed. While examining these structures in Erzurum we also considered the history of them. We tried to narrate the story of libraries constructed after the canguest of Anatolia by the Turks. It is the narration of libraries from the Seldjukians, İlhans, Ottomans to contemporary Turkey.

Turkish abstract

Kütüphaneler her türlü yazılı ve basılı belge ve yayının korunup, gerektiğinde yararlanılması için yapılmış yapılardır. Erzurum’da bu yapıları incelerken, olayın tarihi seyrini göz önüne aldık. Türklerin Anadolu’yu fethiyle başlayan imar faaliyetlerinde, yazılı kültürün saklandığı kitapların günümüze kadar nasıl ulaşabildiğinin öyküsünü çıkarmak istedik. Bu vesileyle Selçuklulardan, İlhanlılara, Beylikler döneminden Osmanlılara ve nihayet günümüz Türkiye’sine kadar uzanan bir kitaplık öyküsü.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Kütüphane, Türk kütüphaneleri; library, Erzurum, Turkey Libraries
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Dündar Alikılıç
Date deposited: 16 Apr 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9288

References

Başar, Zeki. Tarih Boyunca Çeşitli Hizmetleriyle Camilerimiz. Erzurum, 1977.

Çelik, Muammer. Erzurum Kitabı. İstanbul, 1997.

Erkal, Abdulkadir “Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığında Bulunan ‘Name’ ve ‘İye’ İle Biten Yazma Eserler”. Atatürk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.15, 2000.

Erünsal, İsmail E. “Osmanlılarda Kütüphane ve Kütüphanecilik Geleneği”, Yeni Türkiye, 701, Osmanlı Özel Sayısı IV, 2000: 56-73.

Erünsal, İsmail E. Türk Kütüphaneleri Tarihi. Ankara, 1991.

Erzurum ’98. Ankara, 1998.

Erzurum İl Yıllığı. 1967. İstanbul, 1968.

Eyice, Semavi. “Eski Kütüphane Binaları Hakkında”, Türk Yurdu, Sayı 267, (Nisan 1957): 728-729.

Faroghi, Suraıya. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam. İstanbul, 2000.

Gündoğdu, Hamza. “Geçmişten Günümüze Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar”, Şehr-i Mübarek Erzurum. Ankara, 1989: 138-240.

Keleş, Hamza. Erzurum Vakıfları. Ankara, 2000

Konukçu, Enver. Selçuklulardan Cumhuriyet’e Erzurum. Ankara, 1992.

Konyalı, İbrahim Hakkı. Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi. İstanbul,1960.

Salnâme-i Maarif. İstanbul, 1900.

Soysal, Özer. Türk Kütüphaneciliği. C.I. Ankara, 1988.

Sümer, Faruk. “Türkiye Kültür Tarihine Umumî Bir Bakış”, A. Ü. D.T.C. Fakültesi Dergisi, C.XX, Sayı: 1-2, 1962.

Şehr-i Mübarek Erzurum. Ankara, 1989.

Şehsüvaroğlu, Bedi N. “Tarihte ve Bizde Kütüphane”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.XXVII, 1978.

Turan, Osman. Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi. İstanbul,1980.

Uluçam, Abdüsselam. “Erzurum’daki Çifte Minareli Medrese Üzerine Yeni Bir Yorum”, XI. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.II. Ankara, 1994: 749-758.

Uzun, M. “EL-Ezher”, DİA, XII, 1995:53-58.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item