Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικά περιοδικά"

Μονόπωλη, Μαρία and Nicholas, David and Γεωργίου, Παναγιώτης Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικά περιοδικά"., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 2003. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
12psab021.pdf

Download (724kB) | Preview

English abstract

The Internet - as a means of communication - has the power to bring information closer to end-users. This implies that today end-users are able to search, find, and evaluate information themselves. In addition, with the development of online organized collections of full-text information (digital libraries) users are in the position to search and/ or browse a large amount of data more easily and quickly. This paper provides an evaluation of the use of the electronic journals service of the Library and Information Service (US) of the University of Patras, Greece. This service was introduced in December 1998 providing initially access to 150 journal titles, but having the potential to increase this number. This study aims to provide the results of the evaluation of the electronic journals service of the University of Patras. IVIembers of the academic community carried out the evaluation, such as academic staff, research staff and students - mainly postgraduates. The purpose was firstly to identify problems that users might face when they search the specific service and secondly, to describe the way they use or/ and would like to use electronic journals. The research methods used were: online questionnaire and interviews. End-users were invited to answer to various questions. Firstly, they had to provide some personal information, such as their age, gender and occupation. Then, they had to indicate how often they use the service, what their reasons for use are and where their access points for use are. For the time being, they are able to access the electronic journals service only when they are located in the campus of the University. They cannot read electronic journals from home. This study provides answers on whether users would like to have access from home and why. In addition, they were invited to evaluate a number of services, such as the online help function, the methods of searching and/ or browsing, the methods of reading and storing of journal articles and the possibility of communicating with authors or other users who share the same interests. Finally, it invites users to choose between an electronic and print journal title subscription, to indicate some factors that would discourage them from accessing an electronic journals service and to provide the advantages and/ or disadvantages of electronic journals over print.

Greek abstract

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την άμεση και γρήγορη πρόσβαση πληροφοριών στους χρήστες, μέσω διαφόρων μορφών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μια από αυτές τις υπηρεσίες είναι τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο 1998 προσφέροντας αρχικά πρόσβαση σε 150 τίτλους περιοδικών με δυνατότητα αύξησης. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της υπηρεσίας των Ηλεκτρονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό και φοιτητές - κυρίως μεταπτυχιακοί). Απώτερος σκοπός ήταν να εντοπιστούν τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες - ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία - και οι τρόποι που τη χρησιμοποιούν ή / και θα επιθυμούσαν να τη χρησιμοποιούν. Οι ερωτηθέντες μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολoγίων και συνεντεύξεων απαντήσανε σε ποικίλες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις περιέλαβαν τα χαρακτηριστικά των χρηστών (ηλικία - γένος - ιδιότητα), τη συχνότητα με την οποία έχουνε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά, τους λόγους για τους οποίους τα διαβάζουν και τον τόπο από τον οποίο έχουνε πρόσβαση σε αυτά. Προς το παρόν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μόνο εφόσον βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, προσωπικά γραφεία). Η συγκεκριμένη μελέτη δίνει αποτελέσματα στο ερώτημα εάν οι χρήστες θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία και από το σπίτι τους και για ποιους λόγους. Επίσης, οι ερωτηθέντες αξιολογούν υπηρεσίες που προσφέρονται ή όχι από την συγκεκριμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών, όπως: την ηλεκτρονική και ανθρώπινη βοήθεια, τις μεθόδους αναζήτησης, αποθήκευσης και διαβάσματος ενός ηλεκτρονικού άρθρου και την επικοινωνία με τους συγγραφείς άρθρων και άλλους χρήστες που έχουν συναφή πληροφοριακές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τέλος, οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν σε μερικές υποθετικές ερωτήσεις, όπως: ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι που θα τους απέτρεπαν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά, ποια συνδρομή - ηλεκτρονική ή έντυπη - θα επέλεγαν εφόσον είχαν τη δυνατότητα να γίνουν συνδρομητές σε ένα τίτλο περιοδικών χωρίς καμία χρέωση από τους ίδιους και ποια είναι τα μειονεκτήματα και / ή πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών περιοδικών σε σχέση με τα έντυπα περιοδικά.

Item type: Conference paper
Keywords: Ηλεκτρονικά περιοδικά, Αξιολόγηση, Έρευνα χρηστών, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Digital Libraries, Electronic journals, Evaluation, User studies.
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
Depositing user: Zeno Tajoli
Date deposited: 28 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9365

References

1) Electronic Journals Service of the Library & Information Services (US) of the University of Patras. http://www.lis.upatras.gr/cgi.bin/ei3/ej.pl

2) KING, I., and MOFFAT, M., 1999. Evaluation of the EEVL Pilot Service.

http://www.eevl.ac.uk/evaluation/report.html [πρόσβαση 1-5-99].

3) MONOPOLI, M., and NICHOLAS, D., 2000. A user-centred approach to the evaluation of Subject Based Information Gateways: case study SOSIG. Aslib Proceedings. 52 (6) σσ.218-231.

4) MONOPOLI, M., and NICHOLAS, D., 2001. A user evaluation of Subject Based Information Gateways: case study ADAM. Aslib Proceedings. 53 (1) σσ.39-52.

5) BUBL· User feedback. http://bubl.ac.Uk/admin/reports/report98.htm#8.4

[πρόσβαση 8-7-00].

6) RAMSDEN, Α., 1998. EUNOR: Electronic Ubrary Project. London: Bowker-Saur.

7) WOODWARD, H., 1997. Cafi Jus: commercial and free electronic journals user study. Research Report 55. London: British Library Research & Innovation Center.

8) TOMNEY, H., and BURTON, P.F., 1998. Electronic Journals: A study of usage and attitudes among academics. Journal of Information Science. 24 (6) σσ.419-429.

9) DALTON, P., and NANKIVELL, C, 1999. Builder Project - Analysis of the questionnaire survey concerning the use of the University of Birmingham Pilot Electronic Short Loan Service: responses from students studying the Managing Organizations module. http://builder.bham.ac.uk [πρόσβαση 11-1-01].

10) PEDERSEN, S„ and STOCKDALE, R., 1999. What do the readers think? A look at how scientific journal users see the electronic environment. Journal of Scholarly Publishing. 31 (1) σσ.42-52.

11) BATES, M.J., SIEGFRIED, S.L, & WILDE, D.N., 1993. An Analysis of Search Terminology Used by Humanities Scholars: The Getty Online Searching Project Number 1. Library Quarterly. 63 (1) σσ.1-39.

12) TEITELBAUM, S., and SEWELL, W., 1986. Observations of End-User Online Searching Behavior Over Eleven Years. Journal of American Society of Information Science. 37 (7)σσ.234-245.

13) TOLLE, J.E., and HAH, S., 1985. Online Search Patterns. Journal of American Society of Information Science. 36 (3) σσ.82-93.

14) EAST, H., SHEPPARD, E. and JEAL, Y., 1995. A huge leap forward: a quantitative and qualitative examination of the development of access to database services by British Universities, 1988-1994. Research Report 6202. London: British Ubrary Research & Innovation Centre.

15) Internet Ubrary of Early Journals (ILEJ): Final Report, 1999.

http://www.rs.ox.ac:uk/ilei/papers/frl999/[πρόσβαση 44-99]

16) McKNIGHT C, 1997. Electronic Journals - What do users think of them?. http://www.dl.ulis.ac.ip/ISDL97/proceedings/mcknight.html [πρόσβαση 12-10-00].

17) FERRY Α., 1996. Survey of User Information Needs and Search Methods Results. http://www.adam.ac.uk/adam/reports/survev/ [πρόσβαση 30-5-99].

18) The STM information system in the UK, 1993. A study on behalf of the Royal Society, the British Library and the Association of Learned and Professional Society publishers. Research Report 6123. London: British Library Research & Innovation Centre.

19) KHAUL, M.A., 2000. Digital Ubraries: their usage from the end user point of view. The City College of New York (unpublished).

20) BISHOP, A.P., 1998. Measuring Access, Use, and Success in Digital Libraries. http://www.press.umich.edu/iep/04-02/bishop.html [πρόσβαση 8-2-00].

21) WOODWARD, H., 1997. Cafi Jus: commercial and free electronic journals user study. Research Report 55. London: British Library Research & Innovation Center.

22) BORGHUIS, M, et at, 1996. TULIP final report. New York: Elsevier Science.

23) DIJKSTRA, J., 1998. Journals in transition from paper to electronic access: the DECOMATE Project. Serials librarian. 33 (3/4) σσ.243-270.

24) SIMPSON, Α., 1998. Academic journal use. British Journal of Academic Librarianship. 3 (1) σσ.25-36.

25) STEWART, L, 1996. User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University. College & Research Libraries. 57 (4) σσ.339-349.

26) SuperJournal Project - Summary of Super Journal Findings: Readers, 1999.

http://www.mimas.ac.uk/si/findread.htm [ποόσβαση 17-2-001].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item