Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler

Tonta, Yaşar and Küçük, Mehmet Emin Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Türk Kütüphaneciliği, 2005, vol. 19, n. 4, pp. 449-464. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
tonta-kucuk-bilgi-toplumu-tk-için.pdf

Download (274kB) | Preview

English abstract

Industrial Society is based on mass production and mass distribution of standardized goods and services. The objective of companies is to reduce the unit cost by producing and distributing the same goods in large quantities cheaper than their competitors. Mass production and mass distribution requires an economic model based on centralization; mechanistical, rigid/hierarchical organizational structures; and traditional education. Companies act on the basis of the logic of “produce, store, and sell”. Information Society on the other hand is an indication of a more complex and richer social structure. The objective of companies is to produce mass customized and personalized goods and services for their customers. The customer can buy a personalized good or service with the best price from anywhere in the world. Called “The Age of Terrific Deal” by Robert B. Reich, Information Society requires an economic model based on personalization; dynamic and flat organizational structures; and customer focused education. Companies must act on the basis of the logic of “sell, produce, and deliver”. This paper discusses the major changes that take place during the transition from Industrial Society to Information Society along with basic dynamics of the Information Society.

Turkish abstract

Sanayi Toplumu standart mal ve hizmetlerin kitlesel üretimine ve kitlesel dağıtımına dayanır. Şirketlerin amacı aynı malı çok miktarda ve rakiplerinden ucuza üreterek ve dağıtarak birim maliyeti düşürmektir. Kitlesel üretim ve kitlesel dağıtım merkezileşmeye dayalı bir ekonomik model; mekanistik, katı/hiyerarşik örgüt yapıları; ve geleneksel eğitim gerektirir. Şirketler “üret, depola, sat” mantığıyla hareket etmektedirler. Bilgi Toplumu ise daha karmaşık ve zengin bir toplumsal yapının göstergesidir. Şirketlerin amacı müşteriler için kitlesel olarak kişiselleştirilmiş mal ve hizmetler üretmeleridir. Müşteri, istediği kişiselleştirilmiş malı ya da hizmeti, istediği fiyata dünyanın neresinden olursa olsun sağlayabilmektedir. Robert B. Reich’ın “Müthiş Düzen Çağı” olarak adlandırdığı Bilgi Toplumu, kişiselleştirmeye dayalı bir ekonomik model, dinamik ve düz bir örgütsel yapı, müşteri odaklı bir eğitim gerektirir. Şirketler “sat, üret, teslim et” mantığıyla hareket etmek zorundadırlar. Bu bildiride Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna geçiş aşamasında gerçekleşen belli başlı değişimler ve Bilgi Toplumunun temel dinamikleri tartışılmaktadır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: bilgi toplumu, enformasyon toplumu, sanayi toplumu; information society, industrial society
Subjects: B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 30 Apr 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9431

References

Bozkurt, V. (1996). Enformasyon toplumu ve Türkiye: İşin örgütlenmesinde ve işgücünde yapısal değişmeler. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Chachra, V. (1992). A perspective on linking multimedia digital libraries. Information Technology and Libraries 11(1): 41-42.

Çoban, H. (1997). Bilgi toplumuna planlı geçiş: Gelecekten kaçılamaz; Bilgi toplumuna planlı geçiş için stratejik planlama ve yönetim bilgi sistemi uygulanması. İstanbul: İnkılap.

Denning, P.J. ve Durham, N. (2001). The core of the third-wave professional. Communications of the ACM, 44(11): 21-25.

Drucker, P.F. (1993). Kapitalist ötesi toplum. Çev. Belkıs Çorakçı. İstanbul: İnkılap.

Erkan, H. (1993). Bilgi toplumu ve ekonomik gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası.

Gage, J. (2001). Some thoughts on how ICTs could really change the world. Readiness for the Networked World: A Guide for Developing Countries içinde (s. 4-9). Cambridge, MA: Harvard University Center for International Development.

Gültan, S. (2003). Bilgi toplumu sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Hart, C.H.L. (1995). Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. International Journal of Service Industry Management, 6(2): 36-45.

Headrick, D.R. (2002). Enformasyon çağı: Akıl ve devrim çağında bilgi teknolojileri 1700-1850. Çev. Zülal Kılıç. İstanblu: Kitap Yayınevi.

Kumon, S. (1992). From wealth to wisdom: A change in the social paradigm. (Keynote paper). CSCW ’92 Conference on Computer Supported Cooperative Work, October 31 – November 4, 1992, Toronto, Canada [Çevrimiçi]. Elektronik adres:http://portal.acm.org [21 Mart 2005].

Masuda, Y. (1990). Managing in the information society: Releasing synergy Japanese style. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

Mitchell, W.J. (2000). E-topia: Urban life, Jim - but not as we know it. Cambridge, MA: MIT Press.

Mok, C., Stutts, A.T. ve Wong, L. (2000). Mass customization in the hospitality industry: Concepts and applications. [Çevrimiçi]. Elektronik adres: http://www.hotel-online.com/Neo/Trends/ChiangMaiJun00/CustomizationHospitality.html [21 Mart 2005].

Reich, R.B. (2002). The future of success: Working and living in the new economy. New York: Vintage Books.

Reich, R.B. (1992). The work of nations: Preparing ourselves for 21st century capitalism. New York: Vintage Books.

Rifkin, J. (2000). The age of access: how the shift from ownership to access is transforming modern life. London: Penguin Books.

Stevenson, N. (2003). Cultural citizenship: Cosmopolitan questions. Berkshire, England: Open University Press.

Toffler, A. (1970). Future shock. New York: Random House.

Toffler, A. (1981). Üçüncü dalga. İstanbul: Altın Kitaplar.

Toffler, A. (1990). Powershift: knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century. New York: Bantam Books.

Toffler, A. (1992). Yeni güçler yeni şoklar. İstanbul: Altın.

Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 13, 363-375.

Tonta, Y. (2003). The personalization of information services. Information Management Report, August 2003, s. 1-6.

Tseng, M.M. (2001). The road from “make, store, sell” to “sell, make, delivery”. (Keynote speech) 2001 World Congress on Mass Customization and Personalization. 30 September – 2 October 2001, Hong Kong University of Science and Technology.

Webster, F. (1996). The information society: conceptions and critique. Allen Kent (ed.). Encyclopedia of Library and Information Science içinde (Vol. 58, Supp. 21, s. 74-112). New York: Marcel Dekker.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item