Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları

Tonta, Yaşar Bilgi Yönetiminin Kavramsal Tanımı ve Uygulama Alanları., 2004 . In Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu : Saga of Librarianship International Symposium, Ankara (Turkey), 21-24 October 2004. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
BilgiYonetimi.pdf

Download (260kB) | Preview

English abstract

The departments of librarianship were recently renamed as departments of information management as a result of a restructuring process. Their curricula were reviewed and some new courses on information management were added. Yet the concept of “information management” has not been fully discussed during the transition period. This paper attempts to define the terms “document” and “information” as objects of the study of information management. It reviews information management as an interdisciplinary field from a conceptual viewpoint along with its various applications.

Turkish abstract

Kütüphanecilik bölümlerinin yeniden yapılanmasıyla birlikte adları da “Bilgi ve Belge Yönetimi” olarak değiştirilmiş, ders programları gözden geçirilmiş ve bilgi yönetimiyle ilgili bazı yeni dersler eklenmiştir. Ancak bu geçiş dönemi sırasında “bilgi yönetimi” konusu kanımızca yeterince tartışılmamıştır. Bu çalışmada bilgi yönetiminin nesnesi olan “belge” ve “bilgi” terimleri tanımlanmaktadır. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olan “bilgi yönetimi” ve uygulama alanları kavramsal açıdan incelenmektedir.

Item type: Conference paper
Keywords: Bilgi yönetimi, kütüphanecilik okulları, Bilgi ve Belge Yönetimi; information management, librarianship schools, Information and Documentation Management
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 05 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9466

References

Alkan, N. (2003). Tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi. Bilgi Dünyası, 4, 122-145.

Briet, S. (1951). Qu’est-ce que la documentation? (What is documentation?). Paris: Editions Documentaires Industrielles et Techniques. Translated by Ronald E. Day. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.lisp.wayne.edu/~ai2398/briet.htm [19 Mart 2004].

Brown, J.S. ve Duguid, P. (2000). The social life of information. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Buckland, M. (1991a). Information and information systems. New York: Praeger.

Buckland, M. (1991b). Information as thing. Journal of the American Society for Information Science, 42, 351-360.

Buckland, M. (1994 Spring). On the nature of records management theory. American Archivist, 57, 346-351. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.sims.berkeley.edu/~buckland/rmtheory.html. [19 Mart 2004].

Buckland, M. (1996). Documentation, information science, and library science in the USA. Information Processing & Management, 32, 63-76.

Buckland, M. (1997). What is a “document”? Journal of the American Society of Information Science, 48, 804-809.

Buckland, M. (1998). What is a “digital document”? Document Numérique, 2(2): 221-230. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.sims.berkeley.edu/~buckland/digdoc.html [7 Nisan 2004].

Buckland, M. (1999). The landscape of information science: The American Society for Information Science at 62. Journal of the American Society for Information Science, 50, 970-974.

Çapar, B. (2003). Bilgi yönetimi: Nasıl bir insangücü? Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (421-432). Ed. Tahir Büyükakın ve Figen Büyükakın. İstanbul: Beta. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=257 [6 Nisan 2004].

Davenport, T.H. ve Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA: Harvard Business School Pres.

Davenport, T.H. ve Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi: Kuruluşlar ellerindeki bilgiyi nasıl yönetirler? Çev. Günhan Günay. İstanbul: Rota Yayın Yapım.

Handbook of special librarianship and information work. (1997). 7th ed. Ed. by Alison Scammell. London, Aslib.

Handbook of information management. (2001). 8th ed. Ed. by Alison Scammell. London, Aslib.

Karakaş, M. (2003). Bilgi yönetimi belge yönetimi değildir! [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=381 [6 Nisan 2004].

Kuçuradi, İ. (1995). Knowledge and its object. The concept of knowledge: The Ankara Seminar içinde (97-102). Ed. İ. Kuçuradi ve R.S. Cohen. Dordrecht: Kluwer.

Pédauque, R.T. (2003, July 8). Document: Form, sign and medium, as reformulated for electronic documents. (Version 3). [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/05/94/sic_00000594_01/ sic_00000594_01.pdf. [19 Mart 2004].

Rayward, W.B. (1991). The case of Paul Otlet, Pioneer of information science, internationalist, visionary: Reflections on biography. Journal of Librarianship and Information Science, 23, 135-145. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://alexia.lis.uiuc.edu/~wrayward/otlet/PAUL_OTLET_REFLECTIONS_ON_BIOG.HTM [7 Nisan 2004].

Rayward, W.B. (1997). The origins of information science and the International Institute of Bibliography/ International Federation for Information and Documentation (FID). Journal of the American Society for Information Science, 48, 289-300. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://alexia.lis.uiuc.edu/~wrayward/otlet/OriginsofInfoSci.htm [7 Nisan 2004].

Rollett, H. (2003). Knowledge management: Processes and technologies. Boston, MA: Kluwer.

St. Clair, G. (2003). Knowledge management. Encyclopedia of Library and Information Science içinde (Vol. 2, 1486-1494). 2d ed. Ed. by Miriam A. Drake. New York: Marcel Dekker.

Sağsan, M. (2003). Bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesi ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=442. [6 Nisan 2004].

Shera, J.H. (1966). Documentation and the organization of knowledge. Ed. by D.J. Foskett. Hamden, Connecticut: Archon Boks.

Svenonius, E. (2000). The intellectual foundation of information organization. Cambridge, MA: MIT Pres.

Şan, M. (2003). “Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli.” Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Taylor, A.G. (1999). The organization of information. Englewood, CO: Libraries Unlimited.

Tonta, Y. (2000). Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması. Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (74-89) Ed. Aysel Yontar. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/istanbul00.htm [7 Nisan 2004].

Uçak, N.Ö. (1999). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1, 143-159.

Van House, N. ve Sutton, S. (Spring 1996). The Panda Syndrome: an ecology of LIS education. Journal of Education for Library and Information Science, 37(2): 131-147.

Warnken, K. (1981). The information brokers: How to start and operate your fee-based service. New York: Bowker.

Wilson, T.D. (2002). Information management. In International Encyclopedia of Information and Library Science. Ed. By J. Feather and P. Sturges. 2d ed. London: Routledge. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://informationr.net/tdw/publ/papers/encyclopedia_entry.html [1 Nisan 2004].

Woodman, L. (1985). Information management in large organizations. Information management: From strategies to action içinde (97-114). Ed. by Blaise Cronin. London: Aslib.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item