Bilgi Erişim Sistemleri

Tonta, Yaşar Bilgi Erişim Sistemleri. Türk Kütüphaneciliği, 1995, vol. 9, n. 3, pp. 302-314. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
tkbes95.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

This paper examines the basic concepts in information retrieval systems. After the introduction of the information retrieval problem, it briefly reviews the major components of an information retrieval system such as the document database, indexing, query formulation, and the user interface. It summarizes the retrieval rules and models (exact match, Boolean, probabilistic, vector space) and describes a few measures of retrieval effectiveness such as precision and recall. Finally, it discusses more advanced retrieval methods (i.e., relevance feedback and clustering) which are used to improve the effectiveness of information retrieval systems.

Turkish abstract

Bu çalışmada bilgi erişim sistemleriyle ilgili temel kavramlar incelenmektedir. Bilgi erişim sorununa kısaca bir göz atıldıktan sonra bir bilgi erişim sistemini oluşturan derme veri tabanı, belgelerin dizinlenmesi, sorgu cümlesi hazırlama, kullanıcı arabirimi gibi temel bileşenler kısaca açıklanmaktadır. Belli başlı erişim kuralları ve modeler (kesin çakışma ve olasılık kuramına dayanan erişim kuralları, Boole erişim kuralları, vector uzayı modeli) özetlenerek “erişim isabeti” ve “kesin isabet” gibi erişim etkinliği ölçüleri incelenmektedir. Bilgi erişim sistemlerinde erişim etkinliğini artırmak için kullanılan ilgililik geribildirimi (relevance feedback) ve kümeleme (clustering) yöntemlerine de değinilmektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: bilgi erişim sistemleri, information retrieval systems, anma, duyarlık, posa, precision, recall, fallout, information retrieval performance measures
Subjects: I. Information treatment for information services
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 21 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9571

References

Alkan, Nazlı. (1994). "Bilgi taramalarının nitelik açısından değerlendirilmesinde 'Kesin İsabet' ve 'Erişim İsabeti' oranları," Türk Kütüphaneciliği 8(4): 254-265,

Bates, Marcia J. (1989). "The design of browsing and berrypicking techniques for the online search ," Online Review 13(5): 407-424.

Belkin, Nicholas J. ve W. Bruce Croft (1987). "Retrieval techniques." Annual Review of Information Science aııd Technology 22: 109-145.

Blair, David C. (1990). Language and representation in information retrieval. Amsterdam: EIsevier.

Blair, David C. ve M.E. Maron. (1985). "An evaluation of retrieval effectiveness for a full-text document-retrieval system," Communications of ACM 28: 289-299.

Chan, Lois Mai. (1986). "Library of Congress Classification as an online retrievall tool: potantials and limitations," Information technology and Libraries 5: 181-192.

Chan. Lois Mai. (1989). "Library of Congress class numbers in online catalog searching," RQ 1&(4): 530-536.

Hancock-Beaulieu, Michdine. (l987). "Subject searching behaviour at ıhe library catalogue and at the shelves: implications for online interactive catalogues," Journal of Documentation 43: 303-321.

____ . (1990). "Evaluating the impact of an online library catalogue on subject searching behaviour at the catalogue and at ıhe shelves," Journal of Documentation 46(4): 3 i 8-338.

Hjerrpe, Roland. (1986). "Project HYPERCATalog: visions and preliminary conceptions of an extended and enhanced catalog' Intelligent Information systems for the information society içinde. Ed. by B.C. Brookes. New York: North-Holland Publishing Co.

Ide, E. (1971). "New experiments in relevance feedback." Bkz.: Salton (1971b: 337-354).

Köksal. Aydın. (1979). "Bilgi erişim sorunu ve bir belge dizinleme ve erişim dizgesi tasarımı ve gerçekleştirimş". (Yayınlanmamış) Doçentlik Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

____ (1987 Ocak-Mart). "Bilgi erişim sorunu ve bilgi erişim dizgelerine ilişkin temel kavramlar', Bilişim s.18-25.

Larsoı K,."' R. (1989). "Managing information overload in online catalog subject searching", ASIS 89 Proceedings of the 52nd ASIS Annual Meeting Washinton, Dcoctober 30-November 1989 içinde (129-135). Ed. by Jeffrey Katzer :ınd others. Medford, NJ: Leamed Information


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item