Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Μπουντούρη, Λίνα and Γεργατσούλης, Μανόλης Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών., 2006 . In 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα (GR), 1 – 3 Νοεμβρίου 2006. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
OntologyBasedSI.pdf

Download (158kB) | Preview

English abstract

The creation and the advance development of the Internet have led to the dissemination of various data sources and the enhanced access of users. Analogous to the development of the Internet is the growing number of the content that is disseminated over the web. This content is –most of the times– heterogeneous due to the fact that it is aiming to fulfil extremely “wide” or “sophisticated” informational needs of communities of users. In all cases, the main goal of efficient search and retrieval that come from heterogeneous data sources is hard to achieve. In order to cope with this issue, the scientific field of Data Integration studies the design of information systems, which provide searching and retrieving of data from collection of autonomous and heterogeneous data sources as if these sources constitute –as a whole– a single data source. In other words, via a data integration system, the user can execute only one query and retrieve results from different data sources. Nowadays, due to the development of the Semantic Web and data integration systems, there has been a great interest to solve Semantic Integration issues. The field of semantic integration is oriented to solve semantic heterogeneity problems, which emerge as a result of using different terms in order to state the same concept, both in the schema level and in the data level. The role of semantic web technologies, such as ontologies, is of crucial importance so as to semantically integrate data. Given that ontologies are defined as an explicit specification of a conceptualization, they can be used as a tool to promote interoperability among different information systems. The particular research effort presents an overview of the semantic integration problem, emphasizing in data integration technologies using ontologies. Moreover, our research presents open issues of the particular field and approaches of our team to meet them.

Greek abstract

Η δημιουργία και η ταχεία εξέλιξη του Διαδικτύου οδήγησε στη διάθεση ποικίλλων δεδομένων και στην παροχή πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό χρηστών. Ανάλογη με την εξέλιξη του Διαδικτύου είναι και η αύξηση του περιεχομένου που διατίθεται δικτυακά, το οποίο είναι συχνά ετερογενές, κυρίως επειδή προορίζεται για να καλύψει είτε ευρείες ανάγκες πλήθους χρηστών είτε εξειδικευμένες ανάγκες κοινοτήτων χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της αποτελεσματικής αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων που προέρχονται από ετερογενείς πηγές είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Με γνώμονα την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το επιστημονικό πεδίο της Ολοκλήρωσης Δεδομένων (Data Integration) μελετά τη δημιουργία συστημάτων τα οποία παρέχουν δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης από συλλογές αυτόνομων και ετερογενών πηγών δεδομένων σαν αυτές να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Με άλλα λόγια, μέσα από ένα σύστημα ολοκλήρωσης δεδομένων δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη με ένα μόνο ερώτημα να ανακτήσει αποτελέσματα από διαφορετικές πηγές. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της δημιουργίας του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) και της ανάπτυξης συστημάτων ολοκλήρωσης δεδομένων, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση θεμάτων Σημασιολογικής (ή Εννοιολογικής) Ολοκλήρωσης των δεδομένων (Semantic Integration). Η σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα σημασιολογικής ετερογένειας (semantic heterogeneity) τα οποία προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών όρων για την αποτύπωση της ίδιας έννοιας τόσο σε επίπεδο σχημάτων κωδικοποίησης δεδομένων (schema level) όσο και στο επίπεδο των ίδιων των δεδομένων (data level). Για την επίτευξη της σημασιολογικής ολοκλήρωσης, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού, όπως είναι οι Οντολογίες. Οι οντολογίες εκφράζουν αναλυτικούς προσδιορισμούς εννοιών και μπορούν, κατά συνέπεια, να λειτουργήσουν ως φορέας διαλειτουργικότητας της πληροφορίας ανάμεσα σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μία επισκόπηση του προβλήματος της σημασιολογικής ολοκλήρωσης δεδομένων δίνοντας έμφαση στις τεχνικές ολοκλήρωσης δεδομένων με χρήση οντολογιών. Στη συνέχεια, η εργασία παρουσιάζει ανοικτά ερευνητικά προβλήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και προσεγγίσεις της ερευνητικής μας ομάδας για την επίλυσή τους.

Item type: Conference paper
Keywords: Σημασιολογική ολοκλήρωση δεδομένων, Οντολογίες, Semantic integration, Ontologies
Subjects: I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
I. Information treatment for information services > IF. Information transfer: protocols, formats, techniques.
L. Information technology and library technology > LZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Lina Bountouri
Date deposited: 25 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9587

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item