Η εικόνα των χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών όπως προκύπτει από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους

Μάλλιαρη, Αφροδίτη Η εικόνα των χρηστών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών όπως προκύπτει από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 2003. [Conference poster]

[img]
Preview
PDF
12psab042.pdf

Download (212kB) | Preview

English abstract

The present research is focused on the searches that are made by the users in the automated catalogue of an academic library and on the fact that behavioral elements of both the users and the system can be brought out. Using the term "search" is defining the whole course of the research that has been made by a user. Is being set the course and the ways of the search, the procedure of choosing from the produced results, the frequency of the searches etc. In order this information to be exploited for the evaluation and the melioration of the provided services, it was saw fit to make a combination with the users' academic profile. This profile is sketched in its main characteristics by a properly developed questionnaire. As it comes out from the first results of the research, the statistical process and analysis using the Methods of Data Analysis, can lead partially to users' clustering but also to basic evaluation of the system having always as an upper purpose the provided services' melioration. Therefore, with the present essay a description of the users' attitude through the electronic services and specifically the online catalogue is being attempted.

Greek abstract

Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στις αναζητήσεις που πραγματοποιούν οι χρήστες στον αυτοματοποιημένο κατάλογο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης και στο γεγονός ότι μπορούν να αναδεικνύουν στοιχεία συμπεριφοράς τόσο των χρηστών όσο και του ιδίου του συστήματος. Με τον όρο αναζήτηση προσδιορίζεται όλη η πορεία της έρευνας που πραγματοποιεί ένας χρήστης. Διαγράφεται δηλαδή η πορεία και οι τρόποι αναζήτησης, η διαδικασία επιλογής των παραγόμενων αποτελεσμάτων, η συχνότητα αναζητήσεων κ.λπ. Προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η πληροφορία για την αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ένας συνδυασμός με το ακαδημαϊκό προφίλ των χρηστών. Το προφίλ αυτό σκιαγραφείται ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά του από ένα ανάλογα αναπτυγμένο ερωτηματολόγιο. Όπως προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, τη στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση με τη χρήση των Μεθόδων Ανάλυσης Δεδομένων, μπορούν να οδηγήσουν εν μέρει σε μια ομαδοποίηση των χρηστών αλλά και σε μια υποτυπώδη αξιολόγηση του συστήματος έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επομένως, με την παρούσα εργασία επιχειρείται η αποτύπωση της συμπεριφοράς των χρηστών μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης σε σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα με τον on-line κατάλογο αυτής.

Item type: Conference poster
Keywords: OPAC, Μελέτη Χρηστών, Ανάκτηση Πληροφοριών, Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση, OPAC, Users' Study, Information Retrieval, Multivariate Statistical Analysis
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
H. Information sources, supports, channels. > HM. OPACs.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 14 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9680

References

1. McGlamery, P., 1997. MAGIC transaction logs as measures of access, use and community. The Journal of academic librarianship. σσ. 505-510.

2. Peters, Τ. Α., 1989. When smart people fail: an analysis of the transaction log of an online public access catalog. The Journal of academic librarianship. 15 (5) σσ. 267-273.

3. Παπαδημητρίου, Γ., 1994. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

4. Παπαδημητρίου, Γ., 2000. Περιγραφική στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

5. Καραπιστόλης, Δ., 200;. Ανάλυση δεδομένων και έρευνα αγοράς. Θεσσαλονίκη: Ανίκουλα.

6. Μπεχράκης, Θ. Ε., 1999. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων: μέθοδοι και εφαρμογές. Αθήνα: Λιβάνη.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item