Προσέγγιση της αναγκαιότητας του ρόλου της ψηφιακής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι υπηρεσίες της σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης

Παναγιώτογλου, Π.Κ. Προσέγγιση της αναγκαιότητας του ρόλου της ψηφιακής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι υπηρεσίες της σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης., 2002 . In 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα (GR), 2002. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
11psab013.pdf

Download (838kB) | Preview

English abstract

The current need for valid and up-to-date information along with the increasing production of scientific knowledge have led to a significant alteration of today's educational process. Ε-learning and distance education constitute educational materials characterized by a broad utilization of information technology in order to meet the demand for off-campus, continuous and life long learning. In the core of these modifications, academic libraries play a crucial role in their effort to provide high level library services. In this paper both aspects of the educational reformation are depicted: from the provider's perspective (educational institute / organization, library etc.) and-from the learner's point of view. The concept of e-learning is analyzed in depth, and the impact of technological innovations on the total educational process is focused. Methodology to evaluate the effectiveness of an e-learning program throughout an organization or an educational institute is provided. Usage statistics of the available library services in the case of distance- or e-learners are presented in detail. It is shown that although the provided services and scientific sources have increased significantly, the distance-learning community does not yet exploit them in a sufficient degree. Furthermore, the optimal structure of a digital library in terms of technological and operational issues, so as to efficiently support and provide high-level services to the distance and e-learners is presented. Finally, the increasing necessity for cooperation between modem libraries and educational institutions, as well as the shortand mid-term estimation of its form in the near future and of its acceptance by the scientific and technological community is assessed.

Greek abstract

Η σύγχρονη αναγκαιότητα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε συνδυασμό με την ολοένα μεγαλύτερη παραγωγή επιστημονικής γνώσης, έχουν οδηγήσει στην αρδήν τροποποίηση του σημερινού εκπαιδευτικού τοπίου. Η ψηφιακή και η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελούν εκπαιδευτικά εργαλεία ευρείας αξιοποίησης της τεχνολογίας της Πληροφορικής με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος για απομακρυσμένη, συνεχιζόμενη έως και δια βίου εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών η ακαδημαϊκή βιβλιοθηκών διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η εισήγηση αυτή αποτυπώνει τις δύο όψεις της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης: από τη σκο­πιά του παροχέως γνώσης (εκπαιδευτικό ίδρυμα, οργανισμός, βιβλιοθήκη κ.λ.π.) και από τη σκοπιά του διδασκομένου. Αναλύεται σε βάθος η έννοια της ψηφιακής διδασκαλίας και αναδεικνύεται η επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στη συνολική εκπαιδευτική δια­δικασία. Παρατίθενται μεθοδολογίες αξιολόγησης του συνόλου λειτουργίας της ψηφιακής διδασκαλίας στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Παρουσιάζεται η έκταση και το είδος της χρήσης των βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών από την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική κοινότητα και επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους τα μέλη της κοινότητας αυτής δεν καταλήγουν στην ευρεία αξιοποίηση των πα­ρεχόμενων βιβλιοθηκονομιών πηγών και υπηρεσιών. Επιπλέον, εξετάζονται οι θεματο­λογίες που αφορούν την υποδομή και τις λειτουργίες που οφείλει να διαθέτει η σύγχρονη βιβλιοθήκη με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές ψη­φιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση και η ανα­γκαιότητα συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθήκης και εκπαιδευτικού οργανισμού, στο σύγχρο­νο εκπαιδευτικό περιβάλλον και παρουσιάζονται βραχυπρόθεσμες/μεσοπρόθεσμες εκτι­μήσεις της πορείας και της αποδοχής της από την επιστημονική και τεχνολογική κοινότη­τα.

Item type: Conference paper
Keywords: Ψηφιακή εκπαίδευση, Ψηφιακή βιβλιοθήκη, ACRL, Βρετανική Βιβλιοθήκη, Σύγχρονη και ασύγχρονη Εκπαίδευση, Διδασκαλία μέσω δικτύου (WBT), Διδασκαλία μέσω υπολογιστή (CBT), E-learning, Ε-library, ACRL, British Library, Synchronous and asynchronous learning, Web-based training (WBT), Computer-based Training (CBT)
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 19 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9689

References

1. Association of College and Research Libraries (ACRL). Guidelines for Distance Learning Library Services, 2000

2. CEDEFOP. Ε-learning and training in Europe, 2002

3. Lorna Unwin, Kate Stephens, Neil Bolton. The role of the library in distance learning: a study of postgraduate students, course providers and librarians in the UK. British Library, 1998

4. Marc Rosenberg.E-learning,Strategies for delivering knowledge in the digital

age. McGraw Hill 2001

5. SUA: 2000 Research report on the effectiveness of technology in schools

6. US Department of education. Ε-learning: putting a world-class education at the fingertips of all children, 2000


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item