Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000 : Μέθοδοι αντιμετώπισης του απο τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Κονέτας, Δημήτρης Ι. Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000 : Μέθοδοι αντιμετώπισης του απο τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες., 1999 . In 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ροδος (GR), 1999. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
8psab035.pdf

Download (6MB) | Preview

English abstract

The year 2000 computer system compliance issue will inevitably influence several of the functions of the Academic Libraries. The talk will focus on 3 main areas: • the definition of the problem • the analysis of the potential consequences concerning: • embedded electronic systems, • operating systems and personal computers, • software used by the libraries • the presentation of the results of a research showing the level of readiness of: • main computer systems • academic libraries and • their main suppliers of software and hardware In the course of the speech an on-line test will be carried out, so that the level of compatibility of a PC can be defined. Methods of achieving and maintaining compliance with the use of software and hardware will also be compared. As the new millennium approaches, emphasis should be laid on the alternative emergency plans of action, so that a state of readiness is achieved "before 1/1/00".

Greek abstract

Ορισμένες λειτουργίες των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αναπόφευκτα θα αντιμετωπί­σουν πρόβλημα μη συμβατότητας των μη­χανοργανωμένων συστημάτων τους με την αλλαγή του αιώνα. Η εισήγηση θα εστια­στεί: • Στον προσδιορισμό του προβλήματος • Στην ανάλυση των επιπτώσεων: • στα Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συ­στήματα • στα Λειτουργικά συστήματα, στους προσωπικούς υπολογιστές, καθώς και • στα Εργαλεία λογισμικού των ακα­δημαϊκών Βιβλιοθηκών • Στην παρουσίαση αποτελεσμάτων έ­ρευνας που καταδεικνύουν το βαθμό ετοιμότητας: • των μεγαλύτερων μηχανογραφικών κέντρων • των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και • των κυριότερων προμηθευτών τους σε λογισμικό και υλικό Στα πλαίσια της εισήγησης θα γίνει πραγ­ματικός έλεγχος προσωπικού υπολογι­στή, ώστε να καθοριστεί το επίπεδο συμ­βατότητας του. Παράλληλα θα συγκριθούν μέθοδοι επίτευξης και διατήρησης της συμ­βατότητας με τη χρήση τόσο του λογισμι­κού, όσο και του υλικού. Καθώς ο χρόνος πλέον είναι περιορισμέ­νος, θα δοθεί έμφαση στην κατάστρωση εναλλακτικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ετοιμότητας "πριν την 1/1/00".

Item type: Conference paper
Keywords: Y2K, Millenium bug, Contigency planning, Year 2000 compliance, Συμβατότητα, Σχέδια έκτακτης ανάγκης, "Ιος του 2000"
Subjects: L. Information technology and library technology > LQ. Library automation systems.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 23 Aug 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:08
URI: http://hdl.handle.net/10760/9785

References

- ΕΒΕΑ, ΣΕΒ, 'Year 2000 Bug', http://lwwvv.acci.gr/y2k

- Λουκής, Ευρυπίδης και Λεβεντίδης Αλέξανδρος (1998), Το πρόβλημα του έτους 2000 στα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης', Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

- Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (1998), 'Γενικός Οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος του έτους 2000', Έργο Κλεισθένης 2000

- Bell and Howell Information and Learning (1999), 'Year 2000 Compliance', http://www.umi.com/y2k_

- Clapp, Sharon (1999). Ύ2Κ and your Library', Y2K Information for Bibliomation

Libraries http://www.biblio.org/y2k.htm

- Compaq Computer Corporation (1999), Ύ2Κ Testing', Open VMS Now, May/June 1999

- Deck, Irene (1998), 'Year 2000 Reporting', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper27.htm

- Dialog Corporation, Pic, (1999), 'Year 2000 Compliance Plans', http://www.library.dialog.com/y2000.html

- Hart, Johnson (1998), 'Do not Rely on Testing to assure Year 2000 Compliance', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper59fp.htm

- Jones, Capers (1998), 'Contigency Planning for the year 2000 Software problem', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper31fp.htm

- Jones, Capers (1998), 'Possible Damages from the year 2000 problem', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper6fp.htm

- Krebbs, Valdis (1999), 'Year 2000 Network effects', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper69fp.htm

- Lefkon, Dick (1998), 'Drastically behind? Get Concurrent, to Catch Up!', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper48fp.htm

- Lexis-Nexis (1999), 'Year 2000 Compliant Solutions are here', http://www.lexis-nexis.com.y2k

- Library of Congress (1997), 'Marc and the year 2000', http://www.loc.gov/marc/yr2000.htm

- Library of Congress (1997), 'Library of Congress Control Number (LCCN)- Restructuring to accommodate century Change', http://www.loc.gov/marc/Iccn.htm

- Martin, Robert (1999), 'Dealing with dates :Solutions for the Year 2000', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2conf/papers/paper68fp.htm

- OECD (1998), 'The Year 2000 problem: impacts and actions', Ministerial Conference on Electronic Commerce- Ottawa, http://www.oecd.org/puma/gvrnace/it/y2k.htm

- Ovid Technologies (1999), 'Year 2000 Readiness Disclosure Statement Subject to

the year 2000 Information & Readiness Disclosure Act', http://www.ovid.com/support/y2k.htm

- Promenschenkel, George, (1999), OCLC is at work on the year 2000 Challenge', OCLC Newsletter232 http://www.oclc.org/oclc/new/n232/feature_y2k_oclc.htm

- Rigby, Andrew and Mawhood John (1998), 'The Year 2000 Problem. Suppliers Beware Unfair Practices', International Year 2000 Virtual Conference, http://itpolicy.gsa.gov/mks/yr2000/y2cof/papers/paper20.htm

- Roberg, Elmar (1998), Ύ2000 Compliance Issues', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/msk/yr2000/y2conf/papers/paper22fp.htm

- SilverPlatter (1999), 'Silverplatter Information Year 2000 Readiness Disclosure', http://www.silverplatter.com/year2000.htm

- SIRS Library Automation (1999), 'Year 2000 Compliance', http://www.sirs.com/products/my2k.htm

- Smith, Harlan (1998), 'Quick Small Business Guide to Y2K', International Year 2000 Virtual Conference, http://www.itpolicy.gsa.gov/msk/yr2000/y2conf/papers/paper43.htm

- Sybase (1999), 'Sybase Product Compliance to Year 2000 Industry Standards', http://www.sybase.com/i nc/corpinfo/yar2000_whitepatper.html

- 3M (1999), '3M Year 2000 Briefings', http://www6.mmm.com/groups/year2000/3m/prodinfo.nsf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item