Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα κάτω απο το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης την περίοδο 1996-1999

Σταθούλια, Θεοδώρα Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα κάτω απο το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης την περίοδο 1996-1999., 1998 . In 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος (GR), 1998. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
7psab016.pdf

Download (348kB) | Preview

English abstract

The presentation intends to display current issues and tendencies in academic libraries in Greece under the Second European Community Support Framework. This European initiative will force the academic libraries by targeting the establishment of a well-grounded information technology infrastructure. This goal comprises mainly new hardware/software, CD-ROMs, online services, updated book and periodicals collections and workable library buildings. Academic libraries in Greece had declined to respond to higher education historical role, as universitas litterarum. The inherent part of the academic library, that should be the successful implementation of bios theoretikos and bios praktikos for the academic community have not ever provided in Greece. It is the intent of this paper to present trends and major fields of applications under which the new European financial scheme will meet its goals in academic libraries in Greece. The hypothesis that will be examined in this presentation is the idea that academic libraries in Greece result from the way the Greek University was organized. This way is characterized by the lack of original research work and furthermore, the university was attached to an eccentric theoretical orientation marked by extended humanistic and law studies. Thus the study-room became the central point of developing academic collections representing solely the teacher-topic and not a collective teaching and research activity. The main theorem of this paper is that, if the characteristics of the higher education in Greece change to a horizontal structure with common research orientation, then the academic libraries will be defined within a new framework.

Greek abstract

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις και τις επιδιώξεις στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα κάτω από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία θα πιέσει τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες να επιδιώξουν την δημιουργία μιας καλά οργανωμένης τεχνολογικής υποδομής. Αυτός ο στόχος εμπεριέχει κυρίως την αγορά νέου λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, CD-ROMs, online υπηρεσίες, ενημερωμένες συλλογές βιβλίων και περιοδικών και λειτουργικά κτίρια βιβλιοθηκών. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα έχουν αποτύχει στο να ανταποκριθούν στον ιστορικό ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι το universitas litterarum. To συστατικό στοιχείο μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης που θα πρέπει να είναι η επιτυχής εφαρμογή του bios theoretikos και bios praktikos για την ακαδημαϊκή κοινότητα ποτέ δεν εξασφαλίστηκε στην Ελλάδα. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει τις τάσεις και τα κυριότερα πεδία εφαρμογών κάτω από τις οποίες το νέο Ευρωπαϊκό οικονομικό σχήμα συναντά τους στόχους του. Η υπόθεση που θα εξεταστεί είναι ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ακολούθησαν την πορεία του ελληνικού πανεπιστημίου που χαρακτηρίστηκε από έλλειψη πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και προσκόλληση σε ένα ιδιωματικό θεωρητικό προσανατολισμό με έντονα τα στοιχεία των νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Έτσι το σπουδαστήριο γίνεται το κεντρικό σημείο ανάπτυξης ακαδημαϊκών συλλογών αντιπροσωπεύοντας τον καθηγητή-μάθημα και όχι μια συλλογική εκπαιδευτική διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Το κύριο θεώρημα αυτής της εργασίας είναι ότι μόνο αν τα χαρακτηριστικά της ανώτερης και ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα αλλάξουν σε μια σύγχρονη οριζόντια δομή με κοινούς ερευνητικούς προσανατολισμούς τότε οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα οριοθετηθούν μέσα σε ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση, Academic libraries, Second European community support framework, Higher education
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FF. Funding.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 24 Aug 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:08
URI: http://hdl.handle.net/10760/9800

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item