Η χρήση του EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Σάββας, Ηλίας and Σιώκη, Καλλιόπη Η χρήση του EDI και ηλεκτρονικού εμπορίου στο περιβάλλον μιας σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης., 1998 . In 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Βόλος (GR), 1998. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
7psab021.pdf

Download (292kB) | Preview

English abstract

Electronic Data Interchange (EDI) refers to the computer-to-computer exchange of commercial and administrative information / documents using a standardized data format and eliminating human participation. Standardized EDI messages are based on common business documents such as invoices, purchase orders and bills of lading and are sent from one computer to another over telecommunication links without human intervention or interpretation. While academic libraries are not primarily engaged in commercial activities, they do operate in a commercial environment. Libraries buy books, serials, CD-ROMs and other material from multiple suppliers, are invoiced for those materials and payments are made. They are also involved in other commercial operations such as payment of photocopies or printings, document delivery services and interlibrary loans. All the above indicate that libraries in general have many points in common with commercial enterprises. Thus, this paper addresses issues on the use of electronic data interchange and electronic commerce from an academic library to operations such as acquisitions and on how various book and serials industry groups work to develop EDI standards and promote their use in both Europe and North America.

Greek abstract

Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) αφορά την από Η/Υ προς Η/Υ ανταλλαγή εμπορικών και διοικητικών πληροφοριών/ παραστατικών μέσω μιας τυποποιημένης μορφής δεδομένων και με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση. Τα τυποποιημένα EDI μηνύματα είναι βασισμένα σε κοινά επιχειρησιακά έγγραφα όπως τιμολόγια, παραγγελίες αγοράς, φορτωτικές και πιστωτικά και τα οποία διακινούνται από Η/Υ σε Η/Υ μέσω τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ή μετάφραση. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, λειτουργούν σε ένα καθαρά επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι βιβλιοθήκες αγοράζουν βιβλία, περιοδικά, CD-ROMs και άλλο υλικό από πολλούς προμηθευτές, τιμολογούνται για αυτό το υλικό και προβαίνουν σε πληρωμές. Επίσης, εμπλέκονται και σε άλλες εμπορικές συναλλαγές όπως πληρωμές φωτοαντιγράφων ή εκτυπώσεων, παραδόσεις υλικού στους χρήστες τους και διαδικασίες διαδανεισμού. Όλα αυτά δείχνουν, ότι οι βιβλιοθήκες γενικά λειτουργούν σε πολλά σημεία σαν μία εμπορική επιχείρηση. Έτσι, η εισήγηση αυτή θα αναφερθεί στην χρήση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και ηλεκτρονικού εμπορίου από μία σύγχρονη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη σε λειτουργίες όπως οι προσκτήσεις αλλά και στο πώς ήδη πολλές βιομηχανίες του βιβλίου και περιοδικών δραστηριοποιούνται προς την δημιουργία ηλεκτρονικών εταίρων για την ανάπτυξη προτύπων EDI και την προώθηση της χρήσης του σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Item type: Conference paper
Keywords: EDI, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακές βιβλιοθήκες, Πρότυπα, Electronic commerce, Academic libraries, Electronic libraries, Digital Libraries, Standards
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FC. Finance.
L. Information technology and library technology > LB. Computer networking.
Depositing user: Andreas K. Andreou
Date deposited: 24 Aug 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:08
URI: http://hdl.handle.net/10760/9805

References

1. Tallim, Paula and Johan Zeeman. "Electronic Data Interchange: an overview of EDI Standards for libraries".

2. Kalakota, Ravi and Andrew B. Whinston. "Electronic Commerce: a manager's guide". Reading: Addison-Wesley Logman, 1997.

3. Δουκίδης Γ. Ι., Α. Φραγκοπούλου και Ι. Αναγνωστόπουλος. "EDI: η πληροφορική στις σύγχρονες, επιχειρήσεις". Αθήνα, Πειραιάς: Σταμούλης, 1993.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item