Kütüphane Binası Kullanıcıları Arasındaki İletişimde Binanın Rolü

Küçükcan, Berrin and Öztürk, Ayşe Kütüphane Binası Kullanıcıları Arasındaki İletişimde Binanın Rolü., 2007 . In I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, İstanbul (Turkey), 25-26 May 2006. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
BK.pdf

Download (820kB) | Preview

English abstract

Buildings are designed, produced and used to meet the users’ needs. A building is surrounded an external environment, and it also surrounds an internal environment with its external shell. These external and internal environments have physical and social characteristics which are considered during the design, production and use of the building. Both the building and its users affect each other. While the building is physically affected by its users, the users can be affected in terms of their biological, psychological and social structure. The building can cause biological and psychological health problems, and also can affect the relationships between the people. The users of a library building can be grouped as permanent users (staff) and temporary users (readers) according to the use period of it. The consideration of physical and social environmental characteristics during the design, construction and use will contribute the existence of healthy library buildings. The aim of this paper is to examine the relationships between a library building and its users, and the effects of the library building on the relationships between staff and readers.

Turkish abstract

Bina, kullanıcısının gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulan yapma bir kabuktur. Bu kabuğun dış ve iç çevrelerinde varolan canlı/cansız varlıklar, aynı zamanda, fiziksel ve sosyal çevreler içerisinde de bulunurlar. Bina, bu çevrelerin özellikleri dikkate alınarak tasarlanır, üretilir ve kullanılmaya başlanır. Kütüphane binasının kullanıcısı, (binayı kullandıkları süreler dikkate alındığında) sürekli ve geçici kullanıcılar olarak iki gruba ayrılabilir. Sürekli kullanıcılar kütüphane çalışanları, geçici kullanıcılar ise kütüphanenin dermesini ya da kendi kitapları ile çalışmak suretiyle mekanını kullanan okuyuculardır. Bina, kullanıcılarını, kullanıcılar da binayı etkilerler. Binanın kullanıcılarından etkilenmeleri yine dış ve iç çevrede fiziksel anlamda olurken, kullanıcıların binadan etkilenmeleri yine dış ve iç çevrelerde, ancak biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açılardan olur. Bina, aynı zamanda kullanıcıları arasındaki iletişimi de etkiler. Özellikle dış ve iç mekanlardaki fiziksel ve sosyal çevrelerin biçimsel ve boyutsal düzenlemeleri, bezen kişiler arasındaki iletişimin de belirleyicisi olabilir. Binanın işlevsel olarak kullanımında kullanıcılar arasındaki iletişime katkısı, mekansal düzenlemelerin sosyal çevreye olumlu ya da olumsuz yansımaları olarak oryata çıkar. Çevresel etmenlerin kütüphane kullanıcıların gereksinimlerine uygun bir şekilde saptanması ve binanın tasarım, üretim ve kullanım evrelerinde de bunlara uyulması, ortaya kullanıcıların biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yapılarını olumlu yönde etkileyen binaların çıkmasını sağlayacaktır. Bu bildirinin amacı, kullanıcılar ve bina arasındaki ilişki ile kütüphane binasının kütüphaneci-kütüphaneci, kütüphaneci-okuyucu ve okuyucu-okuyucu arasındaki iletişime olan etkisini ortaya koymaktır.

Item type: Conference paper
Keywords: Kütüphane binaları, kütüphane kullanıcıları, fiziksel çevre, sosyal çevre, iç çevre, dış çevre; library buildings, library users, physical environment, social environment, indoor environment, outdoor environment.
Subjects: K. Housing technologies. > KB. Library, archive and museum buildings.
Depositing user: Ilkay Holt
Date deposited: 18 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:08
URI: http://hdl.handle.net/10760/9905

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Akınoğlu, H. Fatoş (Gür). “Kütüphane Hizmetlerinde İnsan – Makine Etkileşiminde Önemli Rol Oynayan Olumsuz Ortam Faktörü”, Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl’a Armağan, Ankara, H. Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997.

Balanlı, Ayşe, Ayşe Öztürk, “A Conceptual Model to Examine Buildings in Terms of Building Biology”, Architectural Science Review, v. 47, no.2, June 2004, pp. 97-102.

Balanlı, Ayşe, Ayşe Öztürk, “An Evolution Model of the Quality of the Environmental Factors Within a Building in Terms of User’s Health”, User Oriented and Cost Effective Management, Maintenance and Modernization of Building Facilities, CIBW70 2-4 September, Helsinki’96 Symposium, Eds. Heikki Aikiviori and Anne Aikiviori, Helsinki, Association of Finnish Civil Engineeris RIL, 1996, pp. 473-476.

Balanlı, Ayşe. Ayşe Öztürk, “Yapının İç ve Dış Çevresinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi”, Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu 20-21 Ekim 1995, İzmir, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 1995.

Balanlı, Ayşe, Berrin Küçükcan, “Yapı Biyolojisi ve Üniversite Kütüphanesi Kullanıcısı”, 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu 22-24 Ekim 1998, Edirne, Trakya Üniversitesi, 1999.

Clark, Susan M. “Every Breath You Take: Indoor Air Quality in the Library”, Canadian Library Journal, v.42, Dec. 1985, pp. 327-334.

Erkan, Necmettin. Ergonomi: Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği, 6.bs., Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi, 2001.

Hirsch H., “Indoor Air Pollution: Sick Building Syndrome and Building Related Illness”, Medical Trial Technique Quarterly, v.43, pp. 1-95.

İncir, Gülten. Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme, Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi, 1990.

Karabiber, Zerhan, Rengin Ünver, Gülay Gedik, “Yapı Fiziği Raporu”, Y.T.Ü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şevket Sabancı Binasının Yapı Biyolojisi ve Yapı Fiziği Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No.99-03-01-03, 2002.

Kaya, Dursun, Orhan Deniz, Yılmaz Niyazi Yazman, “Klavye Kullananlarda Karpal Tunel Sendromu (KTS) Sıklığı ve Bu Kullanıcılar İçin Ergonomik Yaklaşım”, Altıncı Ergonomi Kongresi – Bildiriler, 27-29 Mayıs 1998, Ankara Üniversitesi, Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi, 1998.

Klima Tesisatı, [y.y.], Isısan Çalışmaları, No. 305, [t.y.]

Küçükcan, Berrin. Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2005.

Orhan, Ayşegül. Yapıların Boyutsal ve Biçimsel Özellikleri ile İnsan Sağlığı İlişkisi, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, 2001.

Öztürk, Ayşe. Architectural Design Process and Indoor Air Quality, Unpublished Doctorate Thesis, University of Strathclyde, Glasgow, 1995.

Özyaral, Oğuz. “Hasta Hastane Sendromu”, 3.Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, 2-4 Ekim 2003, Samsun, [Çevrimiçi] http//simad55.tripod.com/kitap2003/02.htm

Roose, Tina. “Ergonomics in the Library”, Library Journal, October 15, 1986, pp. 54-55.

Wagner, Anne. Floor Coverings & IAQ: Health Impects, Prevention, Mitigation & Litigation, Massachussets, Cutter Information Corp., 1991.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item