Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları ve Elektronik Erişim Olanakları

Toplu, Mehmet Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları ve Elektronik Erişim Olanakları. Bilgi Dünyası, 2007, vol. 8, n. 1, pp. 76-98. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
76-98.pdf

Download (296kB) | Preview

English abstract

The accumulation of individual, institutional and intellectual knowledge is the most basic and important instrument in the determination of the progress and conditions of any branch of science and/or profession. The librarians who have qualifications and responsibilities in every stage of the process extending from publication to the accession of knowledge, are at the same time responsible for providing necessary instruments and environments. In Turkey librarians started to create effective instruments and conditions necessary for the accession to the individual, institutional and intellectual accumulation of knowledge. A new project has been set up in 2006 under the leadership of University and Research Librarians’ Association. The objective of this project is to provide accession to the individual, institutional and intellectual accumulation of knowledge in electronic form in the field of librarianship, and therefore,in the same year a new project called “Who is Who in Librarianship in Turkey” has come into being in electronic form. From 2007, onwards “The Directory of Information Centers in Turkey is being prepared in electronic form. In the third stage of the project, the reports, papers, etc. related to librarianship will be also available for accession in electronic form.

Turkish abstract

Kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi, bir bilim ve/veya meslek dalının tanımlanmasında, gelişim koşullarının saptanmasında en önemli araçların başında gelmektedir. Bilginin yayımından erişimine kadar geçen sürecin her aşamasında yetkili ve sorumlu olan kütüphaneciler, aynı zamanda kendi kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimine erişmeye olanak sağlayacak araç ve ortamları yaratmakla yükümlüdürler. Türkiye’de bilginin erişiminde karşılaşılan birçok temel sorunun kütüphanecilik alanında da yaşandığı gözlenmektedir. Kütüphaneciler, kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikiminin erişimine olanak sağlayacak araç ve ortamları etkin bir biçimde yaratabilmiş değildir. 2006 yılında bu sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) öncülüğünde bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile, Türkiye’deki kütüphanecilik alanıyla ilgili kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimine elektronik ortamda erişim hedeflenmiş ve bu amaçla 2006 yılında “Türkiye’de Kütüphanecilikte Kim Kimdir” adlı proje elektronik ortamda uygulamaya konulmuştur. 2007 yılından itibaren “Türkiye Bilgi Merkezleri Rehberi” yine elektronik ortamda hazırlanmaya başlanmıştır. Projenin üçüncü aşamasında; kütüphanecilik alanında üretilmiş olan raporlar, bildiriler, vb. elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmeye çalışılacaktır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Kütüphaneciler, kütüphaneler, bilgi merkezleri, rehberler-Türkiye, Türk kütüphaneciliği; librarians, libraries, information centers, directories-Turkey, Turkish librarianship.
Subjects: G. Industry, profession and education. > GF. Biographies.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 25 Jun 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:08
URI: http://hdl.handle.net/10760/9936

References

Akbulut, B. (1985). Kooperatifçilik bibliyografyası. Ankara: Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı.

Akgun, U. (1999). Uluslararası kuruluşlar rehberi. Ankara: Özürlüler İdaresi Başkanlığı.

Aksit, İ. (2002). Ancient civilizations and treasures of Turkey. İstanbul: Akşit Kültür Turizm Sanat Ajansı.

Akünal, T ve K. Bayraktar.(1970). Türk hukuk bibliyografyası: 1963-1965. İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.

Al, U. ve H. K. Bahşişoğlu (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi, Bilgi Dünyası, 1(2), 307-329

ALA:The American Library Association. (2007). 25 Ocak 2007 tarihinde ALA web sitesinden erişildi: http://www.alastore.ala.org/.

Anahtar: Kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon-Enformasyon alanlarında yayınlanan toplantı, anı, armağan ve derleme kitaplar dizin (2005). C. Polat ve H. Odabaş. (Yay. Haz.). Ankara: Alp yayınları.

Arşiv Dünyası. 25 Ocak 2007 tarihinde Türk Arşivciler Derneği web sitesinden erişildi: http://www.arsivder.org.tr/bulten.asp.

Aydın, M. (1995). Ne Yazıyor Bu Kadınlar: Osmanlıdan Günümüze Örnekleriyle Kadın Yazar ve Şairler. Ankara: İlke.

Bilgi Dünyası. (2000-). 25 Ocak 2007 tarinde ÜNAK web sitesinden erişildi: http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/.

Bilgi evinin çınarı: Kütüphanecilik alanının ilk profesörü. (2005). H. S. Keseroğlu, Ş. Armağan ve E. Keser. (Konuşanlar). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Çakır, S. Kadın tarihi çalışmaları 2. 25 Ocak 2007 tarihinde http://www.bianet.org/2006/05/01/78373.htm 19.10.2006 adresinden erişildi.

Dizin: Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni / Türk Kütüphaneciliği (1952-1992). (1993) O. Gürdal.... [ve diğerleri]. (Yay. Haz.). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.

Dizin: Türk Kütüphaneciliği (1993-2000). (2001). Oya Gürdal...[ve diğerleri]. (Yay. Haz.). Ankara:Türk Kütüphaneciler Derneği.

Gökman, M. (1964). Türk kütüphaneciliğin bibliyografyası: Bir deneme: Kütüphane Haftası (23-29 Kasım 1964). Ankara: TKD.

Günümüz Türkiyesi’nde Kim Kimdir = Who’s Who in Turkey 2002: Büyük Biyografi Ansiklopedisi. (2002). İstanbul: Profesyonel Ltd.

Halk kütüphaneleri (Rehber). (1993). Ankara: Kültür Bakanlığı.

İçindekiler Dergisi. (1988-1991). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.

IFLA-The International Federation of Library Associations and Institutions. 25 Ocak 2007 tarihinde IFLA web sitesinden erişildi: http://www.ifla.org/II/index.htm.

The International who’s who- (2003). (67th ed.). London: Europa Publications.

İşlenmemiş Cevher. (2006). Milliyet Kitap Eki. (11 Ağustos 2006). 25 Ocak 2007 tarihinde http://213.243.28.16/2006/08/11/kitap/akit.html. adresinden erişildi.

Kent araştırmaları bibliyografyası. (2001). B. Aksel ve F. Öğretmen. (Yay. Haz.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Key to Turkish Science. (1967-1972). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.

Kurdakul, Ş. (1999). Şairler ve yazarlar sözlüğü. İstanbul : İnkılâp Kitabevi.

Kütüphaneciler kim kimdir. 3 Kasım 2006 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Merkez Kütüphanesi web sitesinden erişildi: http://kutuphane.ksu.edu.tr/Liblibrarians.htm.

Library and Information Science Abstracts. (1969-). London: Library Association; Bethesda: CSA. http://www.csa.com/factsheets/lisa-setc.php adresinden erişildi.

Milli Kütüphane ve Adnan Ötüken. (1972). Ankara: Milli Kütüphane.

Nail Bayraktar’a armağan. (2004). İstanbul: Atatürk Kütüphane Müdürlüğü.

Prof. Dr. Osman Ersoy’a armağan. (1990). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Sever, M. (1993). Divan'dan günümüze Türk kadın şairleri antolojisi. İstanbul: Yön.

Sivil toplum kuruluşları rehberi: Başlıca kuruluşlar. (1996). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Sivil Toplum Kuruluşları Bilgi Merkezi.

Temel ve Uygulamalı Bilimler Aylık Makale Duyuru Bülteni/Monthly Current Awareness Service on Pure and Applied Scientific Articles. (1974-1980). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.

Temel ve Uygulamalı Bilimler Tez Duyuru Bülteni/ Pure and Applied Sciences Turkish Dissertation Index. (1977-1980). Ankara: TÜBİTAK/TÜRDOK.

Timuroğlu, V. (1991). Yazınımızdan portreler. Ankara: Başak.

Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni/Türk Kütüphaneciliği. 25 Ocak 2007 tarihinde Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesinden erişildi: http://www.kutuphaneci.org.tr/web/node.php?id=293.

Türk Kütüphaneciler Derneği 1995 Üstün Hizmet Ödülleri. (1995). H. Pancarcı (Haz.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Türk ve dünya edebiyatında şairler, yazarlar sözlüğü. (198?). A. Dereli (Haz.). İstanbul: Salan Yayınları.

Türkiye kütüphaneleri ve diğer bilgi merkezleri. (1989). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

Türkiye bilgi merkezleri rehberi. (1994). Ankara: TÜBİTAK Enformatik Daire Başkanlığı Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü.

Türkiye bilgi merkezleri rehberi 1997. (1998). Ankara: TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi.

ÜNAK. (2006). Türk kütüphaneciliğinde “Kim Kimdir”. (2006). M. Toplu (Ed.); K. Çömlekçi ve M. Boz (Haz.). 25 Ocak 2007 tarihinde ÜNAK web sitesinden erişildi: http://www.unak.org.tr/yeni/index.html.

ÜNAK. (2007). Türkiye bilgi merkezleri rehberi. (M. Toplu (Ed.) ve K. Çömlekçi (Haz.) 9 Mayıs 2007 tarihinde UNAK web sitesinden erişildi:http://www.unak.org.tr/bbm/index.html

Türkiye felsefe yayınları kaynakçası: Kitaplar-Makaleler, 1928–1999. (2000). Ö. F. Akyol ve S. Y. Öge (Haz.). Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

Uluslararası kuruluşlar rehberi. (1999). Ankara: Özürlüler İdaresi Başkanlığı Ünlü, M. ve Ö. Özcan. (1987). 20. Yüzyıl Türk edebiyatı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Wellek, R. ve A. Warren. (1977). Theory of literature. (3rd.ed.). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Yapı katalogu 2006-2007. (2006). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item