Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü

Rukancı, Fatih and Anameriç, Hakan Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü., 2004 . In Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu : Saga of Librarianship International Symposium, Ankara (Turkey), 21-24 October 2004. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Bilgi_Toplumu_ve_Toplumun_Bilgilenmesinde.pdf

Download (253kB) | Preview

English abstract

Libraries are the institutions that exist with information and evolve and change according to the quality and quantity features of knowledge. These institutitions have come to front with principles such as creating products using information, producing information to reproduction after storing produced information by means of information society, along with its defined parameters and dynamisms for last fifteen years. Additionally, comunication and information technology as the backbones, as well as the key features of information society that lead to the changes in policies and services of libraries. However, such a radical and quick movement have brought some disadvantages in addition to some changes concerning both libraries and librarians. To cope with those challenges it is necessary that libraries and librarians, and professional associations should develop new policies and applications.

Turkish abstract

Kütüphaneler bilgiyle var olan, bilginin nitelik ve nicelik özelliklerine göre gelişim-değişim gösteren kurumlardır. Kütüphaneler, son onbeş yıldır özellikleri, değişkenleri ve dinamikleri belirlenen “bilgi toplumu” kavramı ile bilgi toplumunun bilgiye dayalı üretim, üretilen bilginin depolanması ve üretim için yeni bilgi üretilmesi temel ilkeleriyle doğru orantılı kurumlar olarak ön plana çıkmıştır. Bunun yanı sıra “bilgi toplumu”nun yapı taşları olan bilişim teknolojileri, kütüphanelerin hizmet ve politikalarında da değişimlere neden olan önemli faktörler olarak göze çarpmaktadır. Ancak bu hızlı ve köklü değişim, kütüphaneleri ve kütüphanecileri değişime itmesinin yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuzlukların aşılabilmesi için kütüphanelerin, kütüphanecilerin ve mesleki derneklerin yeni politikalar geliştirmesi ve uygulamaya koyması gerekmektedir.

Item type: Conference paper
Keywords: Bilgi toplumu, enformasyon toplumu, kütüphaneler; information society, libraries
Subjects: B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
Depositing user: Hakan Anameriç
Date deposited: 14 Apr 2008
Last modified: 02 Oct 2014 12:11
URI: http://hdl.handle.net/10760/11278

References

Akata, Emin. (2001). “Bilgi’den Bilişim’e”. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyum Bildirileri 19-20 Nisan 2001 Hatay içinde (9-15). Yayl. Hazl.: Tülay Fenerci ve Oya Gürdal. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Aktan, C. Can ve Mehtap Tunç. (1998). “Bilgi Toplumu ve Türkiye”. Yeni Türkiye (Ocak-Şubat 1998): 118-134.

Alakuş, Meral. (1991). Bilgi Toplumu. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Aslan, Selma. (2000). “21. Yüzyıl Toplumunda Kütüphanelerin Rolü.” Türk Kütüphaneciliği 14 (2): 213-219.

Aslan, Selma. (1990). “Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler”. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı 30 Kasım – 1Aralık 1989 Ankara: Bildiriler içinde (11-14). Yayl. Hazl. Doğan Atılgan ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Avcı, Nabi. (1999). Enformatik Cehalet. İstanbul: Kitabevi.

“Bilgi Toplumu ve Özellikleri”. (2004). [Çevrimiçi] Elektronik Adres: http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/bilgi_toplumu-ozellik.htm [03.03.2004].

Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: Pulman XT Türkiye Ulusal Toplantısı Sonuç Raporu 16-19 Kasım 2002 Milli Kütüphane. (2003). Hazl: Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS, Türk Kütüphanecileri Derneği.

Çoban, Hasan. (1997). Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş: Gelecekten Kaçılamaz: Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş İçin Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Dura, Cihan ve Hayriye Atik. (2002). Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Dura, Cihan. (1990). Bilgi Toplumu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Erkan, Hüsnü. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Gültan, Seçkin. (2003). Bilgi Toplumu Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye. Ankara: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Karakaş, Sekine. (1996). “Enformasyon Devrimi Sürecinde Kütüphanecinin Rolü”. Türk Kütüphaneciliği 10 (4): 339-349.

Martin, William J. (1988). The Information Society. London: ASLIB.

Masuda, Yoneji. (1990). Managing in the Information Society: Releasing Synergy Japanese Style. Oxford: Basil Blackwell.

Tekeli, Hasan. (1994). Bilgi Çağı: Bilgi Çağının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri. İstanbul: Simavi Yayınları.

Temiz, Mustafa. (1990). Bilgi Toplumu: Çağı Nasıl Atlayacağız. İstanbul; Ankara: Seha Neşriyat.

Turgut, Bekir. (1996). “ Değişen Dünyada Eğitimin ve Kütüphanelerin Önemi.” Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu 7 Mart 1996 Perşembe: Bildiriler içinde (42-45). Yayl. Hazl: Doğan Atılgan ve Sacit Arslantekin. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.

Yurdadoğ, Berin U. (1990). “Enformasyon Çağında Kütüphaneler ve Kütüphanecilik”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Dergisi 32 (1-2): 539-556.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item