E-Devlet Bilişim Sistemlerinde Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi

Odabaş, Hüseyin and Polat, Coşkun E-Devlet Bilişim Sistemlerinde Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi., 2008 . In Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği=Information-Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, Edirne (Turkey), 5-7 June 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
158.pdf

Download (574kB) | Preview

English abstract

E-government informatics systems are one of the most important component of e-government applications. Reliable permanent and shareable data tranfer among institutions by informatics systems formed in government institutions requires to select data systems and data structures among solutions depending on open standards. At the same time these systems are mechanisms managing information and record procedures. Therefore informatics systems must depend on theories of information and records management and must be operated throughout this theories. In this paper, it is examined whether these features of records existed in records systems of Turkish government institutions and made some propositions according to this situation.

Turkish abstract

E-devlet bilişim sistemleri, e-devlet uygulamalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Kamu kuruluşlarında oluşturulan bilişim sistemlerinin kurum içinde ya da kurumlar arasında veri aktarımını güvenilir, kalıcı ve paylaşılabilir bir biçimde yapabilmesi, belge sistemleri ve veri yapılarının açık standartlara dayalı çözümler arasından seçilmesini gerektirir. Söz konusu sistemler aynı zamanda bilgi ve belge işlemlerine yön veren bir mekanizmadır. Bu nedenle bilişim sistemleri bilgi ve belge yönetimi kuramsal temeline dayalı olarak oluşturulmalı ve bu kuram doğrultusunda işletilmelidir. Çalışmada Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmakta olan belge sistemlerinde söz konusu özelliklerin varlığını sınamaya yönelik değerlendirmeler yapılmakta ve bu doğrultuda önerilerde bulunulmaktadır.

Item type: Conference paper
Keywords: E-devlet, birlikte çalışabilirlik, bilgi yönetimi, elektronik belge yönetimi; e-government, interoperability, information management, electronic records management
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JE. Record keeping.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 03 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12658

References

AB tarafından yayımlanan e-devlet karşılaştırmalı değerlendirme araştırması 2007. (2007). 17 Ocak 2008 tarihinde http://www.bilgitoplumu.gov.tr/

Alavi, M. ve Leidner, D.E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly 25 (1), 107–136.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (27 Nisan 2004). T.C. Resmi Gazete, 25445. Capgemini. (2007). Mutual learning. Benchmarking egovernment service delivery in Turkey and Europe: Web based survey on electronic public services October 2007 report. 16 Ocak 2008 tarihine http://www.bilgitoplumu.gov.tr/eGov%20survey%20Turkey%202007%20v1.pdf

Demirtel, H. (2005). E-dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde birlikte çalışabilirlik. 25 Ocak 2008 tarihinde http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12422

E-dönüşüm Türkiye Projesi birlikte çalışabilirlik esasları rehberi (taslak sürüm 1.0, (2005). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 12 Ocak 2008 tarihinde www.bilgitoplumu.gov.tr/yayin/eDTrBirlikteCalisabilirlik.pdf

Electronic records management handbook: State of California records management program. (2002). California: California Records and Information Management. 27 Mayıs 2004 tarihinde http://www.documents.dgs.ca.gov/osp/recs/ERMHbkall.pdf

European Public Administration Network eGovernment Working Group. (2004). Key Principles of an Interoperability Architecture. 10 Ocak 2008 tarihinde http://www.reach.ie/misc/docs/PrinciplesofInteroperability.pdf

Kamu bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri hazırlama kılavuzu. (2007). 12 Ocak 2008 tarihinde www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/2008_KamuBITKilavuzu_v4.doc

Leigh, A. ve Atkinson, R.D. (2001). Breaking down bureaucratic barriers: The next phase of digital government. 10 Ekim 2003 tarihinde www.ppinonline.org/documents/digigov_Nov01.pdf

McBriar, I., Smith, C., Bain, G., Unsworth, P., Magraw, S. ve Gordon, J.L. (2001). Risk, gap and strength: key concepts in knowledge management. Knowledge-Based Systems, 16 (2003) 29–36.

Model requirements for the management of electronic records ‘MoREQ’ specification. (2001). 7 Şubat 2005 tarihinde http://www.cornwell.co.uk/moreq

Özkan, G. (2005). E-dönüşümü entegrasyon ile yakalamak. 25 Ocak 2008 tarihinde http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12422

Sarısoy, D. (2004). Bilgi Edinme Yasası neler getiriyor? 13 Mayıs 2004 tarihinde http://www.ntvmsnbc.com/news/267562.asp

Standart Dosya Planı: Genelge. (25 Mart 2005). T.C. Resmi Gazete, 25766. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü: Sürüm 1.0. (2007). 25 Ocak 2008 tarihinde http://www.saglik.gov.tr/USBS/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAC8287D72AD903BE611FCE38FE57A3E2

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP). (2007). 12 Kasım 2007 tarihinde http://www.uyap.gov.tr/calismalar/calismalar.html

Wiig, K.M. (1997). Knowledge managemen4t: An introduction and perspective. Journal of Knowledge Management, 1 (1), 6-14.

Yıldız, M. (2003). Elektronik (e)-devlet kuram ve uygulamasına genel bir bakış ve değerlendirme. Çağdaş Kamu Yönetimi-1 içinde (305-327). Der. M. Acar ve H. Özgür. İstanbul: Atlas-Nobel. 17 Ocak 2007 tarihinde http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=536

Yücetürk, E.E. (2002). Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet Uygulamaları ve Tabana Yayılabilme Yeteneği Bakımından Bir Değerlendirme: Bolu Örneği. 12 Ocak 2008 tarihinde http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=536


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item