Bilgi Yönetimi Ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kurumsal Açık Erişim

Odabaş, Hüseyin Bilgi Yönetimi Ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kurumsal Açık Erişim., 2008 . In XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Ankara (Turkey), 22-23 December 2008. (Unpublished) [Conference paper]

[img] PDF
Yüksek_Öğrenimde_Bilgi_Yönetimi_ve_Açık_Arşivler.pdf

Download (328kB)

English abstract

Universities are institutions that lead to emergence of new producst and services by using all kinds of infomations efficiently. Because of this situation, universities have to be places in which infomation management is applied in a proper way. Open access is a perspective which depends on unlimited sharing of producted information and in order to be realized, it requires a kind of information pool named as open archieves. Open archieves are accepted as one of the important tools which can be used to increase the quality of applying of information management perspective. Because of this reason, open archieves have great responsibility to reinforce the infomtion management activities at universities accepted as leading institutions of information production. In this study, first, there is information about both information management and open Access activities. Then, advantages of both information management perspective and open access attempts to higher education are examined. Finally, open archieves at Turkish universities are discussed and some propositions about this topic are made.

Turkish abstract

Üniversiteler, bünyesinde üretilen her türlü bilgiyi en etkin şekilde kullanarak yeni ürün ve hizmetlerin doğmasına kaynaklık eden öncü kurumlardır. Bu bakımdan üniversiteler bilgi yönetiminin etkin olarak uygulandığı kurumlar olmalıdır. Açık erişim üretilen bilgilerin sınırsız şekilde paylaşılmasını esas alan bir yaklaşımdır. Açık erişimin yaşam bulması konusunda yararlanılan bilgi havuzu ise açık arşivlerdir. Açık arşivler bilgi yönetimi yaklaşımını daha etkin olarak uygulayabilmek için kullanılabilecek önemli araçlardan biridir. Bu nedenle açık arşivlerin, bilimsel bilgi üretiminin öncü kuruluşları olan üniversitelerde bilgi yönetimi uygulamalarının güçlenmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışmada ilk olarak bilgi yönetimi yaklaşımı ve açık erişim girişimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Daha sonra bilgi yönetimi yaklaşımı ve açık erişim girişiminin yüksek öğrenim sistemine sağlayacağı yararlar irdelenmektedir. Son olarak da Türkiye’de yüksek öğrenim kurumlarında oluşturulan açık arşivler hakkında bilgiler verilmekte ve bu doğrultuda öneriler ileri sürülmektedir.

Item type: Conference paper
Keywords: Bilgi Yönetimi, bilgi paylaşımı, açık erişim, açık arşiv, yüksek öğrenim; knowledge management, information sharing, open access, open archive, higher learning
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HS. Repositories.
F. Management.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 03 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12670

References

[1] Celep, C., Çetin, B. (2003). Bilgi yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. [2] Fedor, D.B, Ghosh, S., Caldwell, S.D., Maurer, T.J., Singhal, V.R. (2003). The effects of knowledge management on team members’ ratings of project success and impact. Decision Science, 34 (3), 513-539. [3] Geyik, M, Barca, M. (2004). Etkin bilgi üretimi için örgütler nasıl tasarlanmalıdır?. 9 Ocak 2005 tarihinde http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/program.htm adresinden erişildi. [4] Özer, G., Yücel, R., Seyrek, İ.H. (2003). Yeni ekonomide bilgi dönüşümleri ve bilgi şirketlerinin artan önemi. Active, Ocak-Şubat 2003, 1-8. [5] Spiegler, I. (2002). Technology and knowledge: Bridging a “generating” gap. Information & Management, 2013 1-7. [6] Öğüt, A. (2001). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [7] Akdeniz, T. (2002). Bilgi yönetimi nedir? 9 Ocak 2005 tarihinde http://www.mis.boun.edu.tr/badur/IBS%20205/Bilgi%20Yonetimi.pdf adresinden erişildi. [8] Prytherch, R.J. (2000). Harrod’s librarians glasory and reference book. 9th ed. Hants: Gower. [9] Öğüt, A. (2001). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [10] Aktan, C.C, Vural, İ.Y. (2005). Bilgi çağında bilginin yönetimi. Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri içinde (1-30). Yay.haz.: C.C. Aktan, İ.Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi. [11] Çapar, B. (2005). Bilgi yönetimi. Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri içinde (175–195). Yay.haz.: C.C. Aktan, İ.Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi. [12] Aktan, C.C, Vural, İ.Y. (2005). Bilgi çağında bilginin yönetimi. Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri içinde (1-30). Yay.haz.: C.C. Aktan, İ.Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi. [13] Davenport, T.H, Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi: Kuruluşlar ellerindeki bilgiyi nasıl yönetirler. Çev.: G. Günay. Ankara: Rota yayınları. [14] Çapar, B. (2005). Bilgi yönetimi. Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri içinde (175–195). Yay.haz.: C.C. Aktan, İ.Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi. [15] Karasözen, B., Holt, İ., Coşkun, C., Bayram Ö. (2006). Kurumsal arşiv yaratma. ANKOS 6. Yıllık Toplantısı. 12 Temmuz 2008 tarihinde http://eprints.rclis.org/archive/00006863/02/AEKA_Haz06.pdf sitesinden erişildi. [16] Budapest Open Access Initiative. (2008). 12 Temmuz 2008 tarihinde http://www.soros.org/openaccess adresinden erişildi. [17] Bethesda Statement on Open Access Publishing. (2003). Peter Suber (Ed.). Richmond, Ind.: Earlham College. Available online: http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm adresinden erişildi. [18] Polat, C., Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. (2008). Open access activities in Turkey and the Atatürk University Open Archive System. Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Resources (international biennial conference series), November 12-14, 2008, Sofia. 12 Kasım 2008 tarihinde http://acikarsiv.atauni.edu.tr/fulltext/445.pdf adresinden erişildi. [19] Coşkun, C., Bayram, Ö., Holt, İ., Karasözen, B. (2007). Kurumsal arşiv oluşturma rehberi. 2 Aralık 2008 tarihinde http://www.ankos.gen.tr/acikerisim adresinden erişildi. [20] Polat, C. (2006). Bilimsel Bilgiye Acık Erişim ve Kurumsal Acık Erişim Arşivleri. Sosyal Bilimler Dergisi 6(37), 53-80. [21] Coşkun, C., Bayram, Ö., Holt, İ., Karasözen, B. (2007). Kurumsal arşiv oluşturma rehberi. 2 Aralık 2008 tarihinde http://www.ankos.gen.tr/acikerisim adresinden erişildi. [22] Karasözen, B. (2003). Kurumsal arşivler. Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri içinde (ss. 10-16). Ankara: Ankara Üniversitesi. [23] Polat, C., Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. (2008). Open access activities in Turkey and the Atatürk University Open Archive System. Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Resources (international biennial conference series), November 12-14, 2008, Sofia. 12 Kasım 2008 tarihinde http://acikarsiv.atauni.edu.tr/fulltext/445.pdf adresinden erişildi. [24] Tonta, Y., Küçük, M.E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K.L., Olcay, N.E., Soydal, İ., Ünal, Y. (2006). Hacettepe Üniversitesi elektronik tez projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin Internet aracılığıyla erişime açılması (Proje raporu, (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel araştırmalar Birimi Proje No. 02-G-064). 10 Aralık 2006 tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/02-G-064-elektronik-tez-projesi-sonuc-raporu.pdf adresinden erişildi. [25] Bayram, Ö., Atılgan, D. ve Arslantekin, S. (2006). An Institutional repository initiative and issues concerning metadata. Current Research in Information Sciences and Technologies. Multidisciplinary Approaches to Global Information Systems InSCIT 2006 . Vol I., 328 – 332, Merida’s Conference Hall, Spain, 2006. [26] Polat, C., Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. (2008). Open access activities in Turkey and the Atatürk University Open Archive System. Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Resources (international biennial conference series), November 12-14, 2008, Sofia. 12 Kasım 2008 tarihinde http://acikarsiv.atauni.edu.tr/fulltext/445.pdf adresinden erişildi. [27] Kalkan, V.D. (2007). Türk üniversitelerinde bilgi yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi: Öncelikler ve öneriler. 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım 2004, Eskişehir. 20 Kasım 2008 tarihinde http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/program.htm adresinden erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item