Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği

Odabaş, Hüseyin and Odabaş, Yonca and Polat, Coşkun Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 2008, vol. 9, n. 2, pp. 431-465. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
HuseyinOdabas.pdf

Download (420kB) | Preview

English abstract

Reading habit is the realization of reading activity in a continuous, systematic and critical way. In the essence of this habit, the marking approach is sustainability. Sustainable reading habit is that an individual continues with his/her reading activity at every of his/her life’s phases, and in a permanent and proper form. It is known that, reading habit as a cultural attitude in Turkey is on the average lower than those being exercised in developed countries. This study aims at examining effects of this negative situation on university students. In the first part of the paper, conceptual analysis of reading habit is made and then, the intensity of the reading habit in Turkey is examined. Finally, the results of survey study conducted among Ankara University students are evaluated. Results reveal that although there seems to exist a relative developedness in reading habits of the sample, inadequacies are discernible. Keywords: Reading habits, Reading, Culture, Turkey

Turkish abstract

Okuma alışkanlığı, okuma eyleminin sürekli, düzenli ve eleştirel olarak sürdürülmesidir. Okuma alışkanlığının özünde sürdürülebilirlik yaklaşımı bulunmaktadır. Sürdürülebilir okuma alışkanlığı, bireyin yaşamının her döneminde okuma eylemini kalıcı ve düzenli olarak devam ettirmesini ifade eder. Türkiye’de okuma kültürünün gelişmiş ülke ortalamalarının oldukça altında olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan çalışmanın temel amacı Türkiye’nin genel yapısında gözlemlenen bu olumsuz tablonun üniversite öğrencileri üzerine ne düzeyde yansıdığına ilişkin durum saptamasıdır. Çalışmada ilk olarak okuma alışkanlığı kavramsal olarak irdelenmekte, daha sonra Türkiye’de okuma alışkanlığının durumu ortaya konmakta ve son olarak da Ankara Üniversitesi lisans öğrencileri üzerinde yapılan anket uygulamasının sonuçları değerlendirilmektedir. Çıkan sonuçlar yüksek öğrenim boyunca öğrencilerin okuma becerisinde gelişme olduğunu, buna karşın yeterli okuma alışkanlığına sahip olmadıklarını göstermektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Okuma alışkanlığı, Okuma, Kültür, Türkiye; Reading habits, Reading, Culture, Turkey
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CC. User categories: children, young people, social groups.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
Depositing user: Fatih Kumsel
Date deposited: 10 Jan 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:13
URI: http://hdl.handle.net/10760/12704

References

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) 2007 nüfus sayım sonuçları. (2007). 20 Şubat 2008 tarihinde http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnks dagitimapp/adnks.zul adresinden erişildi.

Aksaçlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.

Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2004). Yazılı ve sözlü anlatım: Kompozisyon sanatı. Ankara: Akçağ.

ALA. (1978). Bookreading and library usage. A study of habits and perceptions. New Jersey: Gallup.

Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme (B. Çapar, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.

Book production: Number of titles by UDC classes. (2000). 20 Ekim 2007 tarihinde http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/ tableView.aspx?ReportId=202 adresinden erişildi.

Census 2001. (2001). 20 Şubat 2008 tarihinde http://www.statistics.gov.uk/census2001/pop2001/united_kingdom.asp adresinden erişildi.

Çıngı, H. (1990). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Darko-Ampem, K. (2004). Reading habits of standard 5-7 pupils in Gaborone, Botswana: A pilot survey. 12 Ekim 2004 tarihinde http://www.sacbf.org.za/2004%20papers/Kwasi%20Darko-Ampem.rtf adresinden erişildi.

Elliot, J. (2007). Academic libraries and extracurricular reading promotion. Reference & User Services Quarterly, 46(3), 34-43.

Ersoy, A. (2007). Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (ss. 179-184). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Gençler ne düşünüyor araştırması. (2008). 26 Şubat 2008 tarihinde http://www.artidusunce.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32 adresinden erişildi.

Gönen, M., Öncü, E.Ç. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Eğitim-Kültür-Sanat, Güz (164). 20 Aralık 2007 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/164/gonen.htm adresinden erişil-di.

Haftalık ortalama gazete satışları: Tirajedi raporu 01 - 07 Kasım 1999. (1999). 20 Şubat 2008 tarihinde http://www.dorduncu kuvvetmedya.com/arsiv/tiraj.htm adresinden erişildi.

İki saatten fazla televizyon dikkat dağıtıyor. (2007). 4 Nisan 2007 tarihinde http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id= 7216455 adresinden erişildi.

İstatistikler. (2008). 10 Şubat 2008 tarihinde http://kygm. kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF0D262A49C727F232C312D1DD2E9EA986 adresinden erişildi.

Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (2008). Dinleme ve okuma öğretimi. 21 Şubat 2008 tarihinde www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/2277/ unite04.pdf adresinden erişildi.

Koçal, E. (2004). Televizyon çocukları uyuşturuyor. 21 Şubat 2008 tarihinde http://arsiv.sabah.com.tr/2004/09/01/cp/yas114-20040821-101.html adresinden erişildi.

Lehr, F. (1981). Television viewing and reading. Reading Teacher, 35(2), 230-233.

Ortaş, İ. (2007). Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Kitap oku-ru bir toplum muyuz?-2. 12 Ekim 2007 tarihinde http://www.hakimi yetimilliye.org/index.php?news=864 adresinden erişildi.

Önder, Z. (2002). The Economics of Tobacco in Turkey: New Evidence and Demand Estimates. Washington: DC, The World Bank.

Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Özdemirci, F. (1990). “Niçin az okuyoruz” kamuoyu araştırması sonuçlandı. Türk Kütüphaneciliği, 4(3), 154-155.

Phillip, A. (2005). The Reading habit – A missing link between literacy and libraries. 2 Mayıs 2007 tarihinde http://www.pngbuai.com/sitenews/default.htm adresinden erişildi.

Public libraries. (2001). 12 Ekim 2007 tarihinde http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=207 adresinden erişildi.

Rating-Tiraj. (2008). 12 Şubat 2008 tarihinde http://www.netgazete.com/ adresinden erişildi.

Reading skills for university. (1997). 20 Ekim 2007 tarihinde http://www.nwcc.bc.ca/lrc/skills.cfm adresinden erişildi.

Sağlamtunç, T. (1990). Türkiye’de üniversite kütüphanecilik bölümle-rinin 4. Sınıf öğrencilerinin özgür (boş) zaman ders dışı okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 4(1), 3-21.

Sangkaeo, S. (1999). “Reading habit promotion in ASEAN libraries”, 65th IFLA Council and General Conference Bangkok, Thailand, August 20 - August 28, 1999. 12 Ocak 2005 tarihinde http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/091-114e.htm adresinden erişil-di.

Televizyon ve otizm. (2008). 25 Şubat 2008 tarihinde http://www.4yw. org/televizyon-ve-otizm.html adresinden erişildi.

Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu. (2007a). Kütüphane türlerine göre kütüphanelerden yararlananlar, kayıtlı üye ve personel sayısı, 1993-2003. 10 Mart 2007 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/ PreIstatistikTablo.do? istab_id=107 adresinden erişildi.

Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu. (2007b). Türlerine göre kütüphane, kitap ve kitap dışı materyal sayısı, 1993-2003. 10 Şubat 2007 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/reIstatistikTablo.do? istab_id=109 adresinden erişildi.

World Association of Newspaper-World Press Trends 2005. (2005). 20 Şubat 2008 tarihinde http://www.wan-press.org/worldpresstrends/articles.php?id=18 adresinden erişildi.

World Association of Newspaper-World Press Trends 2006. (2006). 20 Şubat 2008 tarihinde http://www.wan-press.org/ worldpresstrends/articles.php?id=18 adresinden erişildi.

Yılmaz, B. (1993). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.

Yılmaz, B. (1995). Okuma sosyolojisi: Ankara’da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 9(3), 325-336.

Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkan-lıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.

Yulia, A. (2006). How to increase children's reading habit in a developing country. 12 Nisan 2006 tarihinde http://ezinearticles.com/?How-to-Increase-Childrens-Reading-Habit-in-A-Developing-Country&id=75980 adresinden erişildi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item