Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej?

Maciejewska, Łucja and Urbańczyk, Barbara . Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej?, 2008 In: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, pp. 42-52. [Book chapter]

[img]
Preview
PDF
maciejewskaurbanczyk-n.pdf

Download (131kB) | Preview

English abstract

The demands of contemporary library users are growing in close relation to the development of information technologies and general progress in technology itself. Each modern library, including an academic one, has to keep up with this progress in close cooperation with its users. The authors describe the needs and expectations of academic library users in the context of the role of such libraries in educational processes. The influence of new technologies such as electronic communication, distance access, digital collections on the quality of library services is discussed. The stress is laid on the role of instruction and training on effective use of modern sources of information as well as on the role of professional librarians in organizing (in cooperation with library users) professional, integrated services. Furthermore, the attention is drawn to partner communication with information users within the frame of modern library and information services.

Polish abstract

Wymagania współczesnego użytkownika biblioteki rosną, pozostając w ścisłym związku z rozwojem technologii informacyjnych i postępem technicznym. Nadążanie za nimi oraz kompleksowa współpraca z użytkownikiem jest podstawowym zadaniem każdej nowoczesnej biblioteki, również akademickiej. W artykule przedstawiono potrzeby i oczekiwania użytkownika biblioteki uczelnianej w kontekście jej roli w procesie dydaktycznym. Omówiono wpływ nowych technologii na jakość usług bibliotecznych, takich jak komunikacja elektroniczna, zdalny dostęp, cyfrowa postać zbiorów. Zwrócono uwagę na znaczenie szkoleń w zakresie efektywnego posługiwania się nowoczesnymi źródłami informacji, a także na rolę bibliotekarza-specjalisty w organizowaniu z udziałem użytkownika, profesjonalnych i zintegrowanych usług. Podkreślono wagę komunikacji partnerskiej z odbiorca informacji w nowoczesnym procesie realizacji usług biblioteczno-informacyjnych.

Item type: Book chapter
Keywords: academic library; ICT; users; Wroclaw; biblioteka akademicka; informacja i komunikacja elektroniczna; nowoczesne technologie informacyjne; uzytkownicy, Wrocław
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 15 Apr 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13039

References

Derfert-Wolf, L., dok. elektr. (2006). Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź – światowe trendy i doświadczenia bibliotek. Biuletyn EBIB nr 1(71). http://www.ebib.info/2006/71/derfert.php [odczyt: 25.03.2008].

Dobrzyńska-Lankosz, E. (2006). Zasoby polskich bibliotek cyfrowych jako wspomaganie procesu dydaktycznego i badawczego w uczelniach technicznych. PTINT nr 3, s. 22–28.

Głowacka, E., red. (2004). Biblioteki wobec nowych zadań. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 170 s.

Jankowska, M.A., dok. elektr. (2006). Wymagania informacyjne użytkowników bibliotek akademickich w XXI wieku: LibQUAL+ TM jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych. http://eprints.rclis.org/archive/0000869601/jankowska.pdf [odczyt: 25.03.2008].

Jaskowska, M. (2007). Public Relations bibliotek naukowych w Internecie. Kraków: Wydaw. UJ, 224 s.

Jazdon, A. (2003). O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach. [W:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. V Forum SBP. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 103.

Kocójowa, M., red. (2006). ePublikacje Instytutu INIB UJ nr 2 (2006). E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacja społeczna w Polsce i na świecie. Kraków: Instytut INiB UJ, dok. elektr. CD i online.

Lepkowska, E.; G. Kostecki, dok. elektr. (2006). Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece, Biuletyn EBIB nr 10(80). http://www.ebib.info/2006/80/a.php?lepkowska_kostecki [odczyt: 25.03.2008].

Maciejewska, Ł.; B. Urbańczyk, dok. elektr. (2006). Kształcenie użytkowników informacji elektronicznej – kursy ogólnopolskie organizowane przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej. [W:] E-właczenie czy e-wyobcowanie? e-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacja społeczna w Polsce i na świecie. XII Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa [CD-ROM]. Kraków: IINiB UJ, s. 54–61.

Majewska, M. (2005). Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych. [W:] Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Wydaw. CEBID, 136 s.

Nicholas, D. (2001). Ocena potrzeb informacyjnych w dobie internetu: idee, metody, środki. Warszawa: Wydaw. SBP, 124 s.

Piotrowska, E.; R. M. Zając (2006). Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych. [W:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, s. 391–397.

Sójkowska, I.; F. Podgórski (2006). Dokąd zmierza informacja? – czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej w bibliotekach uczelni technicznych. [W:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, s. 407–420.

Wojciechowski, J. (2003). Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie. [W:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. V Forum SBP. Warszawa: Wydaw. SBP


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item