Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi

Yılmaz, Bülent Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 2009, vol. 10, n. 1, pp. 28-45. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
28-45.pdf

Download (251kB) | Preview

English abstract

Reality, that exists independently from human beings and can be constituted socially, contains a world of objects in itself and is changeable according to the changes in the acquired knowledge. In that sense, if our knowledge providing us with an explanation about the reality does not exist, nor does the reality itself. Social reality being defined as “the achievement of knowledge process” exists to the extent as much as we are aware of it. Therefore, reality is a phenomenon, which can be constructed, interpreted and conveyed through the existence of knowledge about it. In the present study, the functions of information centres (ie. eg. libraries, archives, documentation centres etc.) as the reality itself, and also as the conveyor of reality in developing the social reality has been investigated. The social function of the information centre in developing the reality depends upon the assumption that, “the reality cannot be beyond my knowledge; the reality I am not aware of is not a reality”. In this study, the role of knowledge and the information centre as a means of knowledge in ‘causing the existence of knowledge and explaining it’ is to evaluate in terms of the structure underlying information management domain. Thereby, the hypothesis “information centre is important for that very reason” has also been assessed.

Turkish abstract

Gerçeklik, insandan bağımsız olarak varolan, toplumsal olarak yapılandırılan kendinde nesneler dünyasıdır ve insanların onun hakkındaki bilgileri kadar değişkendir. Söz konusu gerçeklik hakkında bize açıklama getirecek bilgimiz yoksa gerçeklik de yoktur. “Bilgi süreçlerinin başarısı” biçiminde tanımlanabilecek toplumsal gerçeklik bize gösterildiği ölçüde vardır. Gerçeklik, bilgi ile yapılandırılan, anlamlandırılan ve iletilen bir olgudur. Bu çalışmada, toplumsal gerçekliğin oluşturulmasında bilgi ve bilgi taşıyıcısı olarak bilgi merkezinin (kütüphane, arşiv dokümantasyon merkezi vb.) işlevleri irdelenmektedir. Gerçekliğin oluşturulmasında bilgi merkezinin toplumsal işlevi, “bildiğimden ötede gerçeklik yoktur; benim bilmediğim gerçeklik, gerçeklik değildir” varsayımı üzerine temellendirilmektedir. Çalışmada, bilginin ve onun aracısı olarak bilgi merkezinin “gerçekliğe varlık kazandıran ve onu anlamlandıran” rolü bilgi yönetimi alanının kuramsal yapısı açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede “Bilgi merkezi önemlidir!” önermesi konu bağlamında temellendirilmeye çalışılmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bilgi, Bilgi sosyolojisi, Bilgi merkezleri, Toplumsal inşacılık, Knowledge, Sociology of knowledge, Information centres, Social constructivism
Subjects: B. Information use and sociology of information > BZ. None of these, but in this section.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 20 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13143

References

Akın, H. B. (2007). Dünü ve geleceğiyle bilgi toplumu. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz). Bilgi içinde (ss. 1-22). Ankara: Referans Yayıncılık.

Anameriç, H. (2007). Bilgi sistemleri. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz). Bilgi içinde (ss. 23-44). Ankara: Referans Yayıncılık.

Berger, P. L. ve Luckmann, T. (2002). The social construction of reality. C. Calhoun ve diğerleri (Yay. Haz.). Contemporary Sociological Theory içinde (ss. 42-50). London: Blackwell Publishing.

Burke, P. (2004). Gutenberg’den Diderot’ya bilginin toplumsal tarihi (M.Tuncay, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Cornforth, M. (1997). Bilgi teorisi (H. Selman, Çev.). İstanbul: Yorum.

Denkel, A. (1998). Bilginin temelleri. İstanbul: Metis.

Gergen, K. J. (2001). Social construction in context. London: Sage Publication.

Geyik, M. ve Barca, M. (2007). Bilgi üretimi ve etkin bilgi üretimi sağlayacak örgütsel tasarımların ipuçları. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz). Bilgi içinde (ss. 55-80). Ankara: Referans Yayıncılık.

Hartmann, N. (1998). Ontolojinin ışığında bilgi (H.Tepe, Çev.). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Headrick, D. R. (2002). Enformasyon çağı: akıl ve devrim çağında bilgi teknolojileri 1700-1850 (Z.Kılıç, Çev.). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Hekman, S. (1999). Bilgi sosyolojisi ve Hermeneutik (B. Balkız ve H.Arslan, Çev.). İstanbul: Paradigma.

Işık, Y. (2007). Bilgi ekonomisi ve Türkiye ekonomisinin gelişme perspektifi. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz). Bilgi içinde (ss. 81-98). Ankara: Referans Yayıncılık.

Kongar, E. (2002). Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği (9.bs.). İstanbul: Remzi.

McCarthy, E. D. (2002). Bilgi kültürü: yeni bilgi sosyolojisi (A. F.Yılmaz, Çev.). İstanbul: Çivi Yazıları.

Odabaş, H. (2007). Bilgi yönetimi. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz). Bilgi içinde (ss.99-108). Ankara: Referans Yayıncılık.

Önal, İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Uçak, N. Ö. (1997). Bilim adamlarının bilgi arama davranışları ve bunları etkileyen nedenler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

TDK. (1983). Türkçe Sözlük (7.bs.). Ankara: TDK.

Yenişehirlioğlu, Ş. (1982). Felsefe diyalektik bilgi kuramı (Epistomoloji). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Yılmaz, B. (2007). Bilgi sosyolojisi ve kütüphanecilik kuramı. H. Odabaş ve H. Anameriç (Yay. Haz). Bilgi içinde (ss. 167-188). Ankara: Referans Yayıncılık.

Yontar, A. (2004). Türkiye’de kütüphane ve enformasyon bilimi teorisi: Temel sorunlar. S. Arslantekin ve F.Özdemirci (Yay.Haz.). A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara Bildiriler içinde (ss.14-30). Ankara: Ankara Üniversitesi.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item