Bilgi Liderliğinin Verimlilik Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Karahan, Atilla Bilgi Liderliğinin Verimlilik Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 2009, vol. 10, n. 1, pp. 81-108. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
81-108.pdf

Download (301kB) | Preview

English abstract

Organisations, which manage knowledge systematically, would have competitive advantage. In this respect, some factors like collecting, saving, using and sharing knowledge should be subjected under consideration. The main objective of the present research is to examine the knowledge leadership in a global economy. Empirical study was performed on managers of Research Hospitals, who were known with their success in producing and using knowledge. Included in the empirical investigation were hospital managers, managerial assistants, head nurses and assistant head nurses of Afyon Kocatepe University, Isparta Süleyman Demirel University, Konya Selçuk University, Kütahya Dumlupınar University and Eskişehir Osmangazi University hospitals. The results revealed a positive effect of knowledge leadership on productivity.

Turkish abstract

Bilgiyi sistematik bir biçimde yöneten ve katma değer elde eden işletmeler rekabet avantajı sağlayacak ve rekabeti karşılayacaktır. İşletmelerde bilginin elde edilmesi, saklanması, paylaşılması ve kullanılmasına, diğer bir deyişle bilgi yönetiminin etkin ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesine etki eden faktörler bulunmaktadır. Araştırmanın temel amacı küresel ekonomide bilgi liderliğinin verimlilik üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma, bilgiyi üretme ve kullanmada en başarılı örnekleri sergileyen araştırma hastanelerinde görev yapan yöneticiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsamına Afyon Kocatepe Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hastanelerinde görev yapan başhekimler, başhekim yardımcıları, hastane müdürleri, müdür yardımcıları, başhemşireler ve başhemşire yardımcılarından oluşan toplam 120 yönetici dahil edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda ise bilgi liderliğinin verimlilik üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bilgi Yönetimi, Liderlik, Verimlilik, Sağlık; Knowledge management, Leadership, Productivity, Health
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 20 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13149

References

Alkan, N. (2003). Tıp ve sağlık kuruluşlarında bilgi yönetimi. Bilgi Dünyası 4(2), 122-145.

Baily, M. N., Farrell, D., Greenberg, E., Henrich, J, Jinjo, N., Jolles, M. ve diğerleri. (2005). Increasing global competition and labor productivity: lessons from the U.S. automotive industry. 27 Kasım 2008 tarihinde http://www.frbsf.org/economics/conferences/0511/4_IncreasingGlobalCompetition.pdf adresinden erişildi.

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Boisot, M. H. (1998). Knowledge assets: Securing competitive advantage in the information economy. Oxford: Oxford University.

Bozeman, B., Dietz, J. S. ve Gaughan, M. (2001). Scientific and technical human capital: An alternative model for research evaluation. International Journal of Technology and Management, 22(7/8), 716-740.

Castells, M. (1996). The information age: Economy, society, and culture: Volume I, The rise of the network society. Oxford: Blackwell Publishers.

Castells, M. (2005). Enformasyon çağı: Ekonomi toplum ve kültür: Ağ toplumunun yükselişi (Çev. E. Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Cavaleri, S. ve Seivert, S. (2007). Knowledge leadership: The art and science of the knowledge-based organization. A Butterworth-Heinemann.

Cheney, P. H. (1984). Effects of individual characteristics, organizational factors and task characteristics on computer programmer productivity and job satisfaction. Information and Management, 7(4), 209-214.

Çapar, B. (2003). Bilgi yönetimi: Nasıl bir insangücü?. T. Büyükakın ve F. Büyükakın (Yay.Haz.). II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi: Bildiriler Kitabı 17-18 Mayıs 2003, Derbent, İzmit içinde (ss. 421-432). İstanbul: Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Dauphinas G. W., Grady M. ve Price, C. (2002). Ceo‘ların bilgeliği (Çev. U. Alpakay, G. Koca, G. Şen ve E. Topparmak). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Davenport, T. H. ve Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi: Kuruluşlar ellerindeki bilgiyi nasıl yönetirler? (Çev. G. Günay). İstanbul: Rota Yayın Yapım.

Drucker, P. F. (1999). 21. yüzyıl için yönetim tartışmaları (Çev. İ. Bahçıvangil ve G. Gorbon). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

du Toit, A. S. A. (2003). Competitive intelligence in the knowledge economy: What is in it for South African manufacturing enterprises? International Journal of Information Management, 23(2), 111-120.

Enünlü, T. (1999). Sağlık enformasyon yönetimi. Tıp Bilişimi Sempozyumu, Sözlü Bildiri, 27 Kasım 2007.

Hansen, M. T., Nohria, N. ve Tierney, T. (1999). What’s your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, 77(2): 106–116.

Kitapçı, M. (2000). ISO, akreditasyon, toplam kalite yönetimi: Önümüzdeki dönemde beklentiler. Hastane, Tıp Teknolojisi Dergisi, 5, 32.

Mette, M., (2003), New leadership roles toward knowledge workers. Paper For The Lok Conference December 1st-2nd 2003. 27 Kasım 2008 tarihinde http://www.lok.cbs.dk/images/publ/Mette%20Monsted.pdf adresinden erişildi.

Morrow, N. M. (2001). Knowledge management: An introduction. Annual Review of Information Science and Technology, 35, 381-422.

Ostro, N. (1997). The Corporate Brain. Chief Executive, 123, 58-63.

Sardana, G. D. ve Vrat, P. (1987). A model for productivity measurement in a multiproduct organization using programming and multiattribute utility theory. D.J. Sumanth (Yay. Haz.). Productivity Management Frontiers I içinde (s.3548). Elsevier Science Publishers.

Sink, S. D. ve Tattle, T. (1984). Development of a taxonomy of productivity measurement theories. DTIC, 2, 1279.

Skyrme, D. ve Amidon, D. (1997). Creating the knowledge-based business. London: KMCI.

Wyatt, J. C. (2000). Knowledge management and AI in medicine: What’s the link? Tutorial presented at AIME 1 July 2000. 7 Temmuz 2008 tarihinde http://www.aime.org/conf/ UCLKMC/wyatt.htm adresinden erişildi.

Wyatt, J. C. (2001). 10. Management of explicit and tacit knowledge. Journal of the Royal Society of Medicine, 94, 6-9.

Yukl, G. (1989). Managerial leadership: A review of theory and research. Journal of Management, 15(2), 251-289.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item