...Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε...: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Αβραμίδου, Αναστασία and Βαρδακώστα, Ιφιγένεια ...Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε...: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου., 2009 . In 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ιωάννινα (Geece), 24-26 Σεπτεμβρίου 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
b9.1.Abramidoy-Bardakosta.pdf

Download (235kB) | Preview

English abstract

The relationship between librarians and users is a complex one which is influenced by a range of factors. Most librarians nowadays accept that they have the responsibility not only to provide quality information services but also to educate library users with respect to the effective use of library services. Some decades ago this task was simple, in today’s information overloaded society though, it is a demanding and complex challenge. The mission of Library and Information Centre (LIC) of Harokopio University includes the ongoing education of users in order to encourage the most optimal exploitation of printed and electronic sources, aiming at the service of learning needs. The following evaluation constitutes a starting point for the methodological search of new tendencies that are created by partial or total acceptance by the final user. The way of approach and the right exploitation of data constitute precious elements for the determination and configuration of users’ educational policy in a modern Academic Library. This report describes the process that was followed, presenting the results of users’ education evaluation for the first year students, which took place at academic year 2007-2008. Students’ feedback on the seminars will lead to the growth of equitable practices and at the same time will be a tool to the future strategy of LIC to the development of educational programs.

Greek abstract

Η σχέση μεταξύ βιβλιοθηκονόμου και χρήστη είναι σύνθετη καθώς επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι βιβλιοθηκονόμοι σήμερα, στο πλαίσιο των καθημερινών καθηκόντων τους δεν έχουν μόνο την ευθύνη να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες πληροφόρησης, αλλά μέσα στο ρόλο τους περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των χρηστών ως προς την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Μερικές δεκαετίες πριν αυτός ο στόχος ήταν απλός, όμως στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση. Στην αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών, προκειμένου να ενθαρρύνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης. Η αξιολόγηση των σεμιναρίων αποτελεί αφετηρία για τη μεθοδική αναζήτηση των νέων τάσεων που δημιουργούνται από τη μερική ή ολική αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη. Ο τρόπος προσέγγισης και η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν στοιχεία πολύτιμα για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χρηστών μιας σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης χρηστών για τους πρωτοετείς φοιτητές που πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Οι προτάσεις των τελευταίων, ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των σεμιναρίων, οδηγούν στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών και συνάμα αποτελούν εργαλείο σχεδιασμού της μελλοντικής στρατηγικής της ΒΚΠ στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Item type: Conference paper
Keywords: Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαίδευση χρηστών, αξιολόγηση εκπαίδευσης χρηστών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελέτη περίπτωσης, academic libraries, user instruction, user instruction evaluation, case study, evaluation of instructional programs
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
F. Management. > FB. Marketing.
Depositing user: null null
Date deposited: 25 Jun 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13237

References

- Αράχωβα, T. (2006) «Εικονικές Βιβλιοθήκες: μέσα ανοικτής πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία, τχ.3,σ.14-38

- Μορελέλη-Κακούρη, M. (1998) “Νέο μοντέλο για την εκαπίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες» στο «Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού: πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα:ΕΚΠΑ

- Ξενίδου-Δέρβου, Κ. (2002) «Εκπαιδεύοντας προσωπικό και χρήστες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες :η περίπτωση του ΑΠΘ» στο «Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την εκπαιδευτική διαδικασία: πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Αθήνα: Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

- Παντούλη, Ο. και Νιξαρλίδου, Ε. (2002) «Οι φοιτητές και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των βιβλιοθηκών: μελέτη περίπτωσης σε δύο βιβλιοθήκες του ΑΠΘ» στο “οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανοικτής και συνεχούς πρόσβασης: πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». Λάρισα: ΤΕΙ Λάρισας

- Astin, A. and Banta, T. (1993), "Principles of good practice for assessing student learning", Vol. 6 No.4, pp.1-3. Bober,C e.a (1993) “Evaluating library instruction in academic libraries: a critical review of the literature” in The Reference Librarian, 51-52, pp.53-71

- Colborn, N. & Cordell,R. (1998) “Moving from subjective to objective assessments of your instruction program” in Reference Services Review, 26 (3-4), pp.125-137

- Clougherty,L. e.a. (1998) “The University of Iowa Libraries' Undergraduate User Needs Assessment” in College & Research Libraries 59(6) pp.572-84

- Germain, C., Jacobson, T., Kaczor, S. (2000), "A comparison of the effectiveness of presentation formats for instruction: teaching first-year students", College and Research Libraries, Vol. 61 No.1, pp.65-72.

- Gutierez,C. and Wang,J. (2001) “A comparison of an electronic v sprint workbook for information literacy instruction”, 27, pp.208-212

- Henri,J. and Hay, L. (1994) “Beyond bibliographic paradigm: user education in the information age” in 60thIFLA General Conference –conference proceedings, Aug. 21-27.

- Iannuzzi, P. (1999) “We are teaching, but are they learning: accountability, productivity, and assessment” in Journal of Academic Librarianship, 25(4), pp.304-305

- Knight, L.A. (2002) “The role of assessment in library user education” in Reference Services Review, 30(1), pp.15-24

- Lindauer, B.G. (1998) “Defining and measuring the library’s impact on campuswide outcomes” in College and Research Libraries, 59(6), pp.546-563

- Rashid, A. (1997) “User education in Indian libraries: an assessment” in Library Review, 46(8), pp.561-576

- Ren, W.-H. (2000) “Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching” in The Journal of Academic Librarianship” 26, pp.323-328.

- Sonntag, G. and Ohr, D.M. (1996) 'The Development of a Lower- Division, General Education Course-Integrated Information Literacy Program", in College and Research Libraries, 57 (July), p.331

- Stewart, S. (1999), "Assessment for library instruction: the Cross/Angelo model", Research Strategies, Vol. 16 No.3, pp.165-74

- Sun, P. and Rader, H.(1999) “Academic library user education in China “ in Reference Services Review, 27(1), pp.69-72

- Wilson, C. (1997) “Can we assess user education in the library and if so, how?” http://www.londonmet.ac.uk/deliberations/courses-and-resources/wilson.cfm

- Yu, T. (2003) “A Taiwan college and technical institution library user education survey” in New Library World, 104(9), pp.335-343


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item