Nowe narzędzia organizacji wiedzy a jakość usług informacyjnych

Sosińska-Kalata, Barbara Nowe narzędzia organizacji wiedzy a jakość usług informacyjnych., 2009 [Preprint]

[img] PDF
Sosinska_Nowe_narzędzia_organizacji_wiedzy.pdf

Download (147kB)

English abstract

New tools of knowledge organization and quality of information services [title]. Providing effective access to the content of information resources published in the Internet invariably is one of the basic tasks for information professionals. Nowadays two conceptions of improving the quality of this access are developed. The first one is the paradigm of high-quality smart metadata connected with the project of the Semantic Web. The second one is the idea of Social Web and tools of collaborative generating of digital contents as well as descriptive metadata, by non-professionals. There is still slow progress in implementation of the Semantic Web tools, hence there are hopes that prosument attitude of the Internet users and dynamic development of the tools for social tagging of digital contents in shorter perspective may provide more effective organisation and selection of networked resources which will better fit to diverse needs of their users. In the paper there are discussed fundamental features of these tools, focusing on credibility of social generated metadata and ensured by them quality of access to digital contents in various kinds of information searching contexts.

Polish abstract

Zapewnienie efektywnego dostępu do treści zasobów informacyjnych opublikowanych w Internecie jest niezmiennie jednym z najważniejszych zadań stojących przed specjalistami informacji. Obecnie rozwijane są dwie koncepcje poprawy jakości tego dostępu. Pierwsza to paradygmat wysokiej jakości silnych metadanych związany z projektem Semantycznego Weba. Koncepcja druga to idea tzw. społecznego Internetu i narzędzi zbiorowego generowania treści, a także metadanych opisowych, przez nieprofesjonalistów. Implementacja narzędzi Semantycznego Weba nadal postępuje wolno, toteż w prosumenckiej postawie użytkowników Internetu oraz dynamicznym rozwoju narzędzi społecznościowego tagowania zasobów cyfrowych treści pokładana jest nadzieja na zapewnienie w krótszej perspektywie bardziej efektywnej organizacji i selekcji zasobów sieciowych, która będzie bardziej adekwatna do zróżnicowanych potrzeb ich użytkowników. W referacie przedyskutowano podstawowe cechy tego typu narzędzi, skupiając uwagę na wiarygodności generowanych metadanych oraz jakości zapewnianego przez nie dostępu do treści w różnego typu kontekstach poszukiwań informacyjnych.

Item type: Preprint
Keywords: knowledge organization, social Web, folksonomy, tagging, social OPACs, organizacja wiedzy, spełecznościowa sieć, folksonomia, tagowanie, społeczny OPAC
Subjects: I. Information treatment for information services
L. Information technology and library technology
Depositing user: Barbara I. Sosinska-Kalata
Date deposited: 04 Oct 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13606

References

Boast, R., Bravo, M., Srinivasan, R. (2007). Return to Babel: Emergent diversity, digital resources, and local knowledge. The Information Society no. 23 pp. 395-403.

Guy, M., Tonkin, E. (2006). Tiding-up tags? [online] D-Lib Magazine vol. 12 no 1 [14.09.2009]. Dostępny w WWW: http://www.dlib.org/dlib/january06guy/01guy.html

Golder S.A., Huberman, B.A. (2006). Usage patterns of collaborative tagging systems. Journal of Information Science vol. 32 no 4 pp. 198-208.

Hammond, T., Hannay T., Lund, B., Scott, J. (2005a). Social bookmarking tools (I): a general review. D-Lib Magazine vol . 11 no. 4. Dostępny w WWW: http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html

Hammond, T., Hannay T., Lund, B., Scott, J. (2005b). Social bookmarking tools (I): a case study – Connotea [online]. D-Lib Magazine vol 11 no 4 [dostęp: 14.09.2009]. Dostępny w WWW: http://www.dlib.org/dlib/april05/lund/04lund.html

Hendry D.G., Jenkins, J.R., McCarthy, J.F. (2006). Colaborative bibliography. Information Processing and Management vol. 42 no 3 pp. 805-825.

Kłopotek, A. (2002). Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

Morrison, P. J. (2008). Tagging and searching: search retrieval effectiveness of folksonomies on the World Wide Web. Information Processing and Management vol. 44 pp. 1562-1579.

Morville, P. (2005). Ambient findability. Sebastopol, CA: O’Reilly Media Ong, W.J. (1992). Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Lublin: Wydaw. KUL

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. Part 1. On the Horizon vol. 9 no 5 p. 1, 3-6.

Rethlefsen, M. L. (2007). Tags Help Make Libraries Del.icio.us. Social bookmarking and tagging boost participation ( online). Library Journal 9/15/2007. Dostępny w WWW: http://www.libraryjournal.com/article/CA6476403.html

Roszkowski, M. (2009). Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji informacji w dziedzinowych systemach hitertekstowych. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. W. Babika. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny 2009 [maszynopis]

Shirky, C. (2005). Ontology is overrated: categories, links, and tags [online]. Clay Shirky’s writings about the Internet [dostęp: 15.09.2009]. Dostępny w WWW: http://www.shirky.com.wrtitings/ontology_overrated.html

Sinclair, J., Cardew-Hall, M. (2008). The folksonomy tag Cloud: when is it useful? Journal of Information Science vol. 34 no 1 pp.15-29

Smith, G. (2008). Tagging. People-powered metadata for the Social Web. Berkeley: New Riders.

Sosińska-Kalata, B. (2002). Struktury klasyfikacyjne w organizacji zasobów informacyjnych Internetu. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej s. 359-368; dostępny w WWW: http://www.zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s403.pdf

Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. New York: Anchor Books

Tomaszczyk, J. (2007). Taksonomia jako narzędzie organizacji informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (89) s. 40-49

Vander Wal T. (2005). Folksonomy definition and Wikipedia[online]. Vanderwal.net [dostęp: 15.09.2009]. Dostępny w WWW: www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750

Vander Wal, T. (2007). A Stale State of Tagging? [online]. Vanderwal.net [dostęp: 15.09.2009]. Dostępny w WWW: http://vande rwal.net/random/entrysel.php?blog=1945

VTLS Introduces Chamo, a New Social OPAC with Drupal Support [online] (2009). VTLS Pressreleases [dostęp: 18.09.2009]. Dostępny w WWW: http://www.vtls.com/pressrelease/VTLS-Introduces-Chamo,-a-New-Social-OPAC-with-Drupal-Support-62

Weinberger, D. (2007). Everything is miscellaneous. The power of the new digital disorder. New York: Henry Holt and Co.

Zollers, A. (2007). Emerging motivations for tagging: expression, performance, and activism [online]. WWW2007 [dostęp: 15.09.2009]. Dostępny w WWW: http://www2007.org/workshops/paper_55.pdf

Xia Lin, Joan E. Beaudoin, Yen Bui, Kaushal Desai (2006). Exploring Characteristics of Social Classification [online]. In: Advances in Classification Research, Vol. 17: Proceedings of the 17th ASIS&T SIG/CR Classification Research Workshop (Austin, TX, November 4, 2006), ed. Jonathan Furner and Joseph T. Tennis [dostęp: 10 września 2007]. Dostępny w WWW: http://dlist.sir.arizona.edu/1790/01/lin.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item