Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaźników z lat 2002-2007

Derfert-Wolf, Lidia and Górski, Marek M. and Jazdon, Artur Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaźników z lat 2002-2007. Biuletyn EBIB, 2009, n. 8/108. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
Text
derfert_gorski_jazdon_ebib.pdf

Download (284kB) | Preview

English abstract

Funding principles for academic public libraries. The analysis of selected performance indicators from the years 2002-2007. The paper presents sources of funds for academic public libraries in Poland, the possibilities for acquiring additional funds and the ways of allocation of funds within library budgets. General information and comments are followed by the analysis of performance indicators selected from the nation-wide project Analysis of the performance of research libraries in Poland (AFBN) [http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/]. The analysis of values of indicators and their changes in the years 2002-2007 has been preceded with the comparison of the AFBN Project with adequate foreign recommendations and standards as well as experiences of foreign countries.

Polish abstract

Celem artykułu jest przedstawienie źródeł finansowania bibliotek uczelni publicznych w Polsce, możliwości zdobywania dodatkowych funduszy oraz sposobów alokacji środków w ramach budżetów bibliotecznych. Informacje i przemyślenia ogólne zostały w dalszej części poparte analizą finansowych wskaźników efektywności, wybranych z projektu Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/. Przegląd wartości wskaźników i ich zmian w latach 2002-2007 poprzedzono porównaniem projektu AFBN z międzynarodowymi zaleceniami i normami oraz doświadczeniami innych krajów w tym zakresie.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: biblioteki uczelni publicznych, finansowanie, budżet, wskaźniki efektywnościacademic public libraries, funding, finance, performance indicators
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FC. Finance.
F. Management. > FF. Funding.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 20 Jan 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:15
URI: http://hdl.handle.net/10760/13929

References

[1] DERFERT-WOLF, L. Jak to robią w bibliotekach amerykańskich (i nie tylko) czyli o „Kampanii na rzecz Bibliotek Akademickich i Naukowych” – @ your library®. Biuletyn EBIB [on-line] 2004, nr 5(56) [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/derfert.php.

[2] Koordynatorem prac AFBN jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skład Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), formularze ankiet oraz wyniki badań prezentowane są na witrynie projektu AFBN [on-line]. [Dostęp 20 października 2009]. Dostępne w w World Wide Web: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.

[3] DERFERT-WOLF, L. Rezultaty i plany prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. Analiza danych z ankiet 2002-2003. W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich [on-line]. Rzeszów: Bibl. Uniw. Rzesz., 2005 [Dostęp 20 października 2009]. s. 43–58 Dostępne w World Wide Web: http://bur.univ.rzeszow.pl/relacja/ref/derfert.pdf.

[4] DERFERT-WOLF, L., GÓRSKI, M. Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych. W: Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych. III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25-27 czerwca 2008 r. Materiały konferencyjne. Łódź: Politechnika Łódzka, 2008, s. 41–65.

[5] Norma zastąpiła: ISO 11620:1998 Information and documentation – Library performance indicators, ISO 11620:1998 AD1:2003 Information and documentation. Library performance indicators. (Polskie tłumaczenie tych norm w 2006 r.: PN-ISO 11620: 2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek) oraz ISO/TR 20983:2003 Information and documentation. Performance indicators for electronic library services.

[6] Krajowa norma PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i dokumentacja – Międzynarodowa statystyka biblioteczna została wycofana bez zastąpienia.

[7] POLL, R., te BOEKHORST, P. Measuring Quality. Performance Measurement in Libraries – 2nd revised edition. W: IFLA Publications 127. Munich: K.G. Saur, 2007.

[8] The Performance Portal [on-line]. London: SCONUL, 2009 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://vamp.diglib.shrivenham.cranfield.ac.uk/.

[9] LISU's statistical compilation for the information economy. W: Libraries, Archives, Museums and Publishing Online Statistics Tables [on-line]. Loughborough: LISU, 2009 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/lampost.html.

[10] CREASER, C., MAYNARD, S., WHITE, S. LISU Annual Library Statistics 2006. Featuring trend analysis of UK public and academic libraries 1995–2005 [on-line]. Loughborough: LISU, 2006 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lut.ac.uk/departments/ls/lisu/downloads/als06.pdf.

[11] WINKWORTH, I. Innovative United Kingdom Approaches to Measuring Service Quality. W: The Free Library [on-line]. 2001 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.thefreelibrary.com/Innovative United Kingdom Approaches to Measuring Service Quality-a077811353.

[12] Der BibliotheksIndex BIX. Wissenschaftlische Bibliotheken [on-line]. Deutscher Bibliotheksverband [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bix-bibliotheksindex.de/.

[13] VOORBIJ, H. Academic library benchmarking in The Netherlands: a comparative study. Performance Measurement and Metrics 2009, Vol. 10, No. 1, p. 59–72.

[14] Annual Reports of Statistical Data for the Greek Academic Libraries. W: MOPAB: Total Quality Management Unit of Greek Academic Libraries [on-line]. [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mopab.gr/statistics/annual/annual_enu_01.php.

[15] BAENA, D. C. i in. Excellence and Quality in Andalusia University Library System. W: 71th IFLA General Conference and Council, 14–18 August 2005, Oslo, Norway [on-line]. 2005 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/091e-Diaz.pdf.

[16] Finnish Research Libraries – Research Library Statistics Database [on-line]. [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/.

[17] Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo [on-line]. [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://gim.cab.unipd.it/.

[18] BELLINI, P. i in. Traditional indicators and multivariate statistical analysis: trends in Italian university libraries. W: 71th IFLA General Conference and Council, 23–27 August 2009, Milan, Italy [on-line]. 2005 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/216-bellini-en.pdf.

[19] NUUT, A. Evaluation of library performance: current developments in Estonia. Performance Measurement and Metrics 2006, Vol. 7, Iss. 3, p. 163–172.

[20] Standards for Libraries in Higher Education [on-line]. American Library Association, 2004 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standardslibraries.cfm.

[21] ARL Statistics [on-line]. Chicago: Association of Research Libraries, 2009 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.arl.org/stats/annualsurveys/arlstats/index.shtml.

[22] ELLIS, S. i in. Global library statistics. IFLA Journal 2009, Vol. 35, No. 2, p. 123–130.

[23] CAUL Online Statistics [on-line]. Council of Australian University Librarians [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web:http://statistics.caul.edu.au/.

[24] SIDOR, M. Zastosowanie strategicznej karty wyników jako narzędzie pomiaru efektywności i jakości w zarządzaniu biblioteką. W: SZMIGIELSKA, T. U. (red.). Standardy w bibliotekach naukowych: stan obecny i przyszłość. Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2007, s. 44–57.

[25] POLL, R. High Quality – High Impact? Performance and Outcome Measures in Libraries [on-line]. 2008 [Dostęp 20 października 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/08carte/publicat/04apoll.pdf.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item