Health information literacy. Biblioteki na zdrowie!

Kisilowska, Małgorzata . Health information literacy. Biblioteki na zdrowie!, 2008 In: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, pp. 225-232. [Book chapter]

[img]
Preview
PDF
kisilowska-n.pdf

Download (101kB) | Preview

English abstract

The author presents the current state of knowledge and practice in teaching information literacy and its role in human life. Furthermore, some examples of international recommendations in this field, educational programs, accomplished projects and research materials are presented. Because only few such examples can be found among Polish libraries, the author proposes a set of activities and tasks possible to achieve under the circumstances defined both by the health and information policy of the European Union on the one hand and by the potential of Polish health system and library network on the other hand.

Polish abstract

Przedstawiono stan rozwoju wiedzy i praktyki w zakresie kształcenia kompetencji informacyjnych oraz ich roli w życiu człowieka. Zaprezentowano przykłady dotyczące ustaleń międzynarodowych w tym zakresie, programów edukacyjnych, zrealizowanych projektów, materiałów badawczych. Niewiele materiału egzemplifikacyjnego znaleźć można wśród bibliotek polskich, w związku z tym zaproponowano zespół działań możliwych do realizacji w warunkach określonych polityką zdrowotną i informacyjną Unii Europejskiej z jednej strony, a potencjałem krajowej służby zdrowia i sieci bibliotecznej z drugiej.

Item type: Book chapter
Keywords: biblioteki, kompetencje informacyjne, kompetencje zdrowotne, kształcenie uzytkowników, Unia Europejska, European Union, health competencies, information competencies, libraries, users education
Subjects: B. Information use and sociology of information
C. Users, literacy and reading.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 24 Feb 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:16
URI: http://hdl.handle.net/10760/14302

References

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, dok. elektr. (2008). www.koszykowa.pl [odczyt: 16.01.2008].

Chalcarz, W., et al., red., dok. elektr. (2005). Program i streszczenia doniesień V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Żywienie – ruch – zdrowie". Poznań, 141 s. http://www.awf.poznan.pl/files/Roboczy/materialy-konf-zyw.pdf [odczyt: 16.01.2008].

Communicating Health Information Literacy, dok. elektr. (2005). http://www.mlanet.org/pdf/healthlit/hil_comm_plan.pdf [odczyt: 14.01.2008]

Consumer Health Information Service, dok. elektr. (2007). Toronto Public Library. http://www.torontopubliclibrary.ca/uni_chi_index.jsp [odczyt: 16.01.2008].

Doak, C.C.; L. G. Doak; J. H. Root, dok. elektr. (1996).Teaching people with low literacy skills. Wyd. 2. Harvard School of Public Health. http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy/doak.html [odczyt: 14.01.2008].

EU Health Policy Forum – Workshop on Health Strategy. Brussels, 22.11.2006. Final Minutes. EC, Health and Consumer Protection Directorate-General (Unit C – Health Strategy), dok. elektr. (2006). http://ec.europa.eu/health/ph_overview/health_forum/docs/ev_20061122_mi_strategy_en.pdf [odczyt: 16.01.2008].

Garner, S.D. ed., dok. elektr. (2006). High-level colloqium on information literacy and lifelong learning. Bibliotheca Alexandrina, ALexandria, Egypt, November 5–9, 2005. Report on a meeting sponsored by UNESCO, National Forum on Information Literacy (NFIL), and the IFLA, pp. 54–65. http://www.ifla.org/III/wsis/High-Level-Colloquium.pdf [odczyt: 10.01.2008].

Health & Wellness Resource Centre Database, dok. elektr. (2007). http://www.londonpubliclibrary.ca/node/2366 [odczyt: 16.01.2008].

Health Literacy in Canada. Initial results from the International Adult Literacy and Skills Survey 2007. dok. elektr. (2007). Ottawa, p. 33. http://www.ccl-cca.ca/NR/rdonlyres/CB3135D3-5493-45FA-B870-1A3D3ABD6EC4/0/HealthLiteracyinCanada.pdf [odczyt: 14.01.2008]

Health Literacy Project. Needs Assessment of the Health Education and Information Needs of Hard-to-Reach Patients, dok. elektr. (2001). The Centre for Literacy of Quebec. Part 1. Background Document on Literacy and Health. http://www.centreforliteracy.qc.ca/health/finalsum/bd/backdoc.pdf [odczyt: 14.01.2008]. Part 2. Report on the Needs Assessment at the Montreal General Hospital. http://www.centreforliteracy.qc.ca/health/finalsum/rr/resrep.pdf [odczyt: 14.01.2008].

HealthInfo, dok. elektr. (2008). The New York Public Library http://www.nypl.org/health/index.cfm [odczyt: 16.01.2008].

Healthy People 2010. Understanding and Improving Health. dok. elektr. (2000). 2nd ed. Washington, DC, 76 p. http://www.healthypeople.gov/document/html/volume1/11healthcom.htm#_Toc490471359 [odczyt 10.01.2008].

Jacobson, K. L., et al., dok. elektr. (2007). Is Our Pharmacy Meeting Patients’ Needs? A Pharmacy Health Literacy Assessment Tool User’s Guide. (Prepared under contract No. 290–00–0011 T07.) AHRQ Publication No. 07–0051. Rockville,MD: Agency for Healthcare Research and Quality. http://www.ahrq.gov/qual/pharmlit/pharmlit.pdf [odczyt: 14.01.2008].

Karski, J. B. (2003). „Praktyka i teoria promocji zdrowia”. Warszawa: CeDeWu.

Koren, M., dok. elektr. (2005). Health information in public libraries in the Netherlands. W: Libraries, the information society in action. Tunis 2005 Summit Pre-Conference. Alexandria, 10–11.11.2005.

Medical Library Association, dok. elektr. (2007). Health Information Literacy Definitions. http://www.mlanet.org/resources/healthlit/define.html [odczyt: 14.01.2008].

MLA Health Information Literacy Research Projekt. dok. elektr. (2007). http://www.mlanet.org/resources/healthlit/hil_project_overview.html [odczyt: 14.01.2008].

National Health Service, dok. elektr. (2008). http://www.nhsdirect.nhs.uk/ ; wersja polskojezyczna: http://www.nhsdirect.nhs.uk/languages/leaflets.aspx?language=pl [odczyt: 30.01.2008].

Promocja zdrowia w polityce zdrowotnej i społecznej panstwa, dok. elektr. (2005). Panstwowy Zakład Higieny. http://www.pzh.gov.pl/zaklady/broszurka.pdf [odczyt 16.01.2008].

Singleton, K., dok. elektr. (2003). Virginia Adult Education Health Literacy Toolkit. http://www.aelweb.vcu.edu/publications/healthlit/sections/a/index.shtml [odczyt: 14.01.2008]. https://www.bibalex.org/wsisalex/korenprewsis2005rev.pdf [odczyt 10.01.2008].

Słonska, Z., dok. elektr. (2006). Podstawowe definicje z zakresu promocji zdrowia. Warszawa: Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego. http://www.mczp.pl/?id=promocja&sub-id=slownik [odczyt: 16.01.2008].

The Academy of Health Information Professionals, dok. elektr. (2007). http://www.mlanet.org/academy/index.html [odczyt: 16.01.2008].

The Centre for Literacy, dok elektr. (2008). http://www.centreforliteracy.qc.ca/health/healthlt.htm [odczyt: 14.01.2008].

The Invisible Barrier: Health Literacy and its Relationship with Oral Health., dok. elektr. (2005) “Journal of Public Health Dentistry” vol. 65 no 3 pp. 174–182. http://www.nih.gov/icd/od/ocpl/resources/healthliteracy_oral_health.pdf [odczyt 14.01.2008].

White Paper. Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008–2013. dok. elektr. (2007). Brussels, 23.10.2007. COM(2007) 630 Final http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_wp_en.pdf [odczyt: 16.01.2008].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item