Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Örneği

Alkış, Havva and Yılmaz, Bülent Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Örneği., 2008 . In Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi ve Belge Yönetimi ve İşbirliği=Information-Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, Edirne (Turkey), 5-7 June 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Edirne_Sempozyumu.pdf

Download (240kB) | Preview

English abstract

One of the most prominent means of cooperation among libraries is the practice of interlibrary loan (ILL). Socioeconomic conditions and the unforeseen growth of knowledge make cooperation between libraries imperative for the speedy solution to problems. In this paper, first a theoretical framework for cooperation in general, cooperation between libraries, and ILL is outlined. Subsequently various aspects of the ILL services of the Bilkent University Library are examined and statistics related to those services are evaluated. Finally, certain suggestions are made in this connection

Turkish abstract

Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti kütüphaneler için en somut işbirliği alanlarından birisidir. Varolan toplumsal-ekonomik koşullar ve bilginin öngörülemeyen artış hızı sorunları çözmede kütüphanelerin kurumsal işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle işbirliği, kütüphanelerarası işbirliği ve kütüphanelerarası ödünç verme konularına yönelik kuramsal bir çerçeve çizilmiş, daha sonra Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nin kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti çeşitli boyutlarıyla irdelenmiş ve bu hizmete ilişkin veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.

Item type: Conference paper
Keywords: İnterlibrary loan , cooperation, kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti, işbirliği
Subjects: J. Technical services in libraries, archives, museum. > JK. Interlibrary loans.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 30 Aug 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14626

References

Akbaytürk, Tuba. (2003).Türkiye’deki Konsorsiyumların Kütüphanelerde Satın Alma Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 17 (3), 248.

Artukoğlu, Adil. (1973). Türkiye’de Kütüphanelerarası İşbirliği. (Yayımlanmamış doçentlik tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Aybaş, Osman Tekin. (1967). Kütüphanelerarası İşbirliği (Inter-Library Cooperation). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği

Boisse, J. A. (1995). “Library cooperation: a remedy but not a panacea”, IFLA Journal 21 (2): 89-93.

Boucher, Virginia. (1997). Interlibrary Loan Practices Handbook. 2nd. Ed. Chicago: American Library Association.

Cornish, Graham P., Gallico, Alison.(Editor). (1988). “Interlending and document supply”: Proceedings of the First International Conference held in London, November 1988.United Kingdom: IFLA

Cummings, A M. ve diğerleri (1992). University Libraries and Scholarly Communication. [Y.y.]: Association of Research Libraries.

Çelik, Ahmet. (1990). Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri Bilgi Ağı Kurulmasına İlişkin Sorunlar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Çömlekçi, Kamil. (1999). “Teknolojik gelişmelerin bilgi merkezlerine yansımasının işbirliği açısından değerlendirilmesi”. 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği içinde (89-95 ss). Haz. Özlem Bayram, Erhan Erkan, Erol Yılmaz. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Demir, Güler. (1991). Kütüphanelerarası Ödünç Verme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Grötschel, M. Ve J. Lügger.(1995). Scientific Communication at Turning Point: Libraries in the Time of Global Electronic Networks. Berlin: Konrad-Zuse Zentrum für Informationstechnik

Hilyer, Lee Andrew. (2002). Interlibrary Loan and Document Delivery in the Larger academic Library: a Guide for University research and larger Public Libraries. Binghamton, NY: The Haworth Pres.

Hilyer, Lee Andrew. (2006). Interlibrary Loan and Document Delivery: Best Practices for Operating and Managing Interlibrary Loan Services in All Libraries. Birmingham, NY: The Haworth Press.

Konya, Ümit. (1999). “Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantıları ve bir analiz”, 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998). içinde (138-144 ss). Haz.Ender Bilal. İstanbul: Trakya Üniversitesi

Küçük, M. E. ve diğerleri (2004). “Türkiye’de Kütüphanelerarası işbirliği üzerine bir değerlendirme”, Türk Kütüphaneciliği 18 (2): 119-134.

Küçükçan, Berrin., I. Erdal ve, Y. Gülten (2007). Kütüphanelerarası İşbirliği, [Çevrimiçi] internet.cervantes.es/internetcentros/biblioteca/Coobiblioestambul/Ktphanelerarasi%20isb..ppt. (3 Aralık 2007)

Markley, Anne Ethelyn. (1961). “Kütüphaneler arası işbirliği konusunda notlar”, Türk Kütüphaneciliği, 1 (1):25

Scepanski, J. M. (2001). “Kütüphanelerarası işbirliğinin gerçekleştirilmeyen vaadi”, Türk Kütüphaneciliği, 15 (2): 194-204.

Smith, Malcom. (1993). “Resource Sharing”. In World Encyclopedia of Library and Information Services, ed. R. Wedgeworth. Chicago: American Library Association. TDK. (1983). Türkçe Sözlük. 7. bs. Ankara: TDK.

Tonta, Yaşar. (1987) “Interlending Services in Turkish University Libraries”. Interlending and Document Supply Center, 15(4): 122

Tonta, Yaşar. (1997). “Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı”, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü 25Yıl’a Armağan içinde (100-108 ss.). Haz. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Tonta, Yaşar. (1999). “Kütüphanelerarası işbirliğinin neresindeyiz?”, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü, Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı Ulusla arası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 içinde (493-514 ss.). Ankara: TKD.

Tuncer, Nilüfer.(1988). “Belge Sağlayan Kuruluşlar YÖK Dokümantasyon Merkezi ve BLDSC”, Türk Kütüphaneciliği, 2 (2): 57


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item