Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler

Karadeniz, Şenol Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler. Bilgi Dünyası, 2010, vol. 11, n. 1, pp. 81-100. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
81-100.pdf

Download (220kB) | Preview

English abstract

In this study the answers to the question "why the public libraries in Ankara could not inform their users about services off ered properly, and could not introduce themselves to users suffi ciently ?" were explicated. The goal of the study is to fi nd out which public relations methods can be used in libraries, and why libraries could not conduct planned public relations activities. The research universe consists of public libraries being administratively connected to Ministry of Culture and Tourism, which lie within the borders of Ankara Metropolitan Municipality. For the collection of data, pre-confi gured talks were applied to the managers who were working for the public libraries, and moreover the fulfi llment of library activities were observed. The fi ndings of the study indicate that, since the public libraries could not apply systematic public relations programs, they become inadequate in introducing themselves and hence are not able to create a positive feedback on their users.

Turkish abstract

Bu çalışmada Ankara'daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler hakkında neden yeterince bilgilendiremedikleri ve kendilerini kullanıcılarına neden yeterince tanıtamadıkları konusu irdelenmiştir. Araştırmanın amacı, halk kütüphanelerinde uygulanabilecek halkla ilişkiler yöntemlerinin neler olduğunu, halk kütüphanelerinin planlı halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmamalarının nedenlerini ve bu nedenlerin boyutunu, özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hizmet veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk ve çocuk kütüphaneleri oluşturmaktadır. Önceden yapılandırılmış görüşme kapsamında halk kütüphanesi yöneticileriyle görüşülmüş, ayrıca araştırma kapsamındaki kütüphanelerde gözlem tekniğiuygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, halk kütüphanelerinin sistematik halkla ilişkiler programları uygulamamaları nedeniyle, kütüphaneyi tanıtmada ve sunulan hizmetlere ilişkin kullanıcılarda olumlu görüş oluşturmada yetersiz kaldıkları anlaşılmıştır

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Children Libraries, Library Directors, Marketing, Public Libraries, Public Relations; Çocuk Kütüphaneleri, Kütüphane Yöneticileri, Pazarlama, Halk Kütüphaneleri, Halkla İlişkiler, Ankara
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CC. User categories: children, young people, social groups.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
Depositing user: Havva Alkış
Date deposited: 09 Dec 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/14928

References

Budak, G. ve Budak, G. (2004). Halkla ilişkiler: Davranışsal bir yaklaşım (4. bs). İzmir: Barış Yayınları.

Erdoğan, İ. (2006). Teori ve pratikte halkla ilişkiler. Ankara: ERK.

Fındık, E. (1988a). Kütüphanecilikte halkla ilişkiler. Türk Kütüphaneciliği, 2(2), 69-73.

Fındık, E. (1988b). Halk kütüphaneleri ve halkla ilişkiler. Türk Kütüphaneciliği, 2(3), 99-102.

Guinchat, C. ve Menou, M. (1990). Bilgi ve dokümantasyon çalişma tekniklerine genel giriş (S. Taner, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı.

Karadeniz, Ş. (2008). Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki halk kütüphanelerinde halkla ilişkiler incelemesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

Kazancı, M. (1972). Halkla ilişkiler ve idari danişma merkezleri. Amme İdaresi Dergisi, 5(2).

Kültür Bakanlığı. (1981). Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği. T.C Resmi Gazete, 21.09.1981, sayı: 17465.

Kültür Bakanlığı. (1982, 3 Nisan). Kütüphane Haftası Kutlama Yönetmeliği. T.C Resmi Gazete, s. 17625.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2008). Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü teşkilat yapısı. 15 Şubat 2008 tarihinde http://www.kygm.gov.tr adresinden erişilmiştir.

Ohio Library Council. (2003-2007). Marketing the library. 11 Ocak 2008 tarihinde http://www.olc. org adresinden erişilmiştir.

Okay, A. ve Okay, A. (2005). Halkla ilişkiler: Kuram strateji ve uygulamaları. İstanbul: Der yayınları.

Savard, R. (1996). Kütüphaneciler ve pazarlama: Belirsizlikler taşıyan bir ilişki. Türk Kütüphaneciliği, 10(4), 384-395.

Sezer, B.U. (1983). Halkla ilişkiler: Bir değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi. 16(3).

Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2004). İşletmelerde halkla ilişkiler. Ankara: Seçkin.

Texas Library Association. (2008). Public relations. 11 Ocak 2008 tarihinde http://www.txla.org adresinden erişilmiştir.

Tortop, N. (1990). Halkla ilişkiler. Ankara: Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Matbası.

Wolfe, L.A. (2005). Library public relations, promotions and communications (how to do it manuals for librarians) (2.bs.). NewYork, London:Neal-Schuman Publishers.

Yılmaz, E. (1996). Kütüphanelerde halkla ilişkiler ve kitle iletişim araçları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item