Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć

Szczepańska, Anna Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć., 2006 [Preprint]

[img]
Preview
PDF
STRATEGIA,_HEURYSTYKA_I_TAKTYKA_WYSZUKIWANIA_INFORMACJI.pdf

Download (370kB) | Preview

English abstract

The article is an analysis of three basic concepts concerning the organization and performance of information retrieval, i.e. “search strategy”, “search heuristics” and “search tactics”, discussed within the context of actions taken by the users of information retrieval (IR) systems. Definitions and interpretations of the terms used in Polish and foreign literature have been analyzed and considerable differences between various definitions have been observed. Finally, as a result of the analysis performed, a terminology solution is proposed with the specific nature of contemporary search methods performed in IR systems taken into consideration.

Polish abstract

Tematem artykułu są podstawowe pojęcia z zakresu wyszukiwania informacji, tj. „strategia wyszukiwania”, „heurystyka wyszukiwania” oraz „taktyka wyszukiwania”. Pojęcia te omawiane są w kontekście działań podejmowanych przez użytkowników systemów informacyjno-wyszukiwawczych. W celu ustalenia dokładnego znaczenia tych terminów przedstawiono ich definicje pochodzące z piśmiennictwo polskiego i zagranicznego. Analiza wykazała, że pojawiają się istotne różnice w ich definiowaniu. Na podstawie zaprezentowanego materiału przedstawiono propozycję rozwiązań terminologicznych, które uwzględniałyby współczesną specyfikę prowadzenia wyszukiwań w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

Item type: Preprint
Keywords: information retrieval, information searching, search strategies, search tactics, wyszukiwanie informacji, strategie wyszukiwania, taktyka wyszukiwania
Subjects: B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
Depositing user: Anna Szczepanska
Date deposited: 29 Oct 2010
Last modified: 02 Oct 2014 12:17
URI: http://hdl.handle.net/10760/15038

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Antoszkiewicz, Jan (1990). Metody heurystyczne: twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 341 s.

Artowicz, Elżbieta (1997). Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 264 s.

Artowicz, Elżbieta., i in. (1993). Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 210 s.

Bates, Marcia (1979). Information Search Tactics, “Journal of the American Society for Information Science”, vol. 30, iss. 4, p. 205-215

Bojar, Bożenna, red. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 363 s.

Bolc, Leonard; Cytowski, Jerzy (1989). Metody przeszukiwania heurystycznego, t.1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 202 s.

Buczek, Anna (1976). O przedmiocie i celu heurystyk, „Roczniki Filozoficzne”, t. XXIV, z. 1, s. 99 –112.

Buczek, Anna (2002). Heurystyka. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 418-419.

Chlewiński, Zdzisław (2002). Heurystyka: w psychologii. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 419.

Chmielewska-Gorczyca, Ewa. (1992). Tezaurus informacji naukowej, Warszawa: OIN PAN, 376 s.

Czerny, Arkadij Ivanovič (1978). Wstęp do teorii wyszukiwania informacji, Warszawa: OIN PAN, 268 s.

Dembowska, Maria, red. (1979). Słownik terminologiczny informacji naukowej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 237 s.

Drake, Miriam, ed. (2003). Encyclopedia of library and information science, New York, Basel: Marcel Dekker, vol. 1-4.

Encyklopedia wiedzy o książce. (1971). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2874 łamy.

Feather, John; Sturges, Paul, eds. (2003). International encyclopedia of information and library science, London, New York: Routledge, 492 s.

Feigenbaum, Edward; A.; Feldeman, Julian, red. (1972). Maszyny matematyczne i myślenie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 489 s.

Firlej-Buzon, Aneta (2003). Heurystyka - geneza oraz współczesne zastosowania, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 1, s. 23-37.

Gold, Michael (1973). Heuristics. W: Kent i Lancour, 1973, p. 401-402.

Góralski, Andrzej, red. (1977). Zadanie – metoda – rozwiązanie, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 190 s.

Grabowska, Marta (1992) Systemy online w bibliotekach, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 172 s.

Handelsman, Marceli (1921). Historyka: zasady metodologji historji, Zamość: Zygmunt Pomarański i Spółka, 256 s.

Harter, Stephen; Rogers Peters, Anne (1985). Heuristics for online information retrieval: a typology and preliminary listing, „Online Review”, vol. 9, n. 5,p. 407-424.

Harter, Stephen (1986). Online Information Retrieval: concepts, principles, and techniques, San Diego (et al.): Academic Press, 259 p.

Hartman, Jan (1997). Heurystyka filozoficzna, Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 293 s.

Hartman, Jan (2001). Techniki metafilozofii, Kraków: Aureus, 283 s.

Inny słownik języka polskiego PWN. (2000).,t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 1423 s.

Kent, Allen; Lancour, Harold, eds. (1986). Encyclopedia of library and information science, New York: M. Dekker, vol. 10, 498 p.

Kent, Allen; Lancour, Harold, eds. (1986). Encyclopedia of library and information science, New York: M. Dekker, vol. 41, 386 p.

Lancaster, F. Wilfrid (1968). Information Retrieval Systems: Characteristics, Testing and Evaluation, New York [et. al.]: John Wiley & Sons, 222 p.

Lancaster, F. Wilfrid (1978). Information Retrieval Systems: Characteristics, Testing and Evaluation. Second edition, New York [et. al.]: John Wiley & Sons, 381 p.

Materska, Katarzyna (1994). Heurystyka informacyjna, „Przegląd Biblioteczny”, z. 3/4, s. 263-267.

Meadow, Charles T. (1972). Analiza systemów informacyjnych: wyszukiwanie, organizacja i przetwarzanie informacji, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , 339 s.

Meadow, Charles T. (1992). Text information retrieval systems, San Diego [et al]: Academic Press, 302 p.

Merriam -Webster Online Dictionary. (2006).[on-line];[data dostępu 26.02.2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mw.com/.

Minsky, Marvin (1972). Na drodze do stworzenia sztucznej inteligencji. W: Feigenbaum i Feldeman, 1972, s. 378 – 424.

Moese, Henryk. (1972). O heurystyce w logice i filozofii, „Ruch Filozoficzny”, t. XXX, nr 2, s. 183-188.

Moszczeńska, Wanda (1960). Wstęp do badań historycznych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 210 s.

Newell, Allen; Shaw, John, Calman; Simon, Herbert, Alexander (1972). Badania empiryczne przeprowadzone na maszynie do teorii logiki. W: Feigenbaum i Feldeman (red.), 1972, s. 118 -144.

Nęcka, Edward (2001). Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 256 s.

Nowa encyklopedia powszechna PWN (1997). t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 830 s.

Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski (2003). New York: The Kosciuszko Foundation, Kraków: Universitas, 1729 s.

Orzeł, Jacek (2005). Rola metod heurystycznych, w tym grupowej oceny ekspertów, oraz prawdopodobieństwa subiektywnego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, „Bank i Kredyt”, R. 36, nr 5, s. 4-9.

Perkowski, Marek (1977). Metody heurystyki informatycznej. W: Góralski (red.), 1977, s. 115-173.

Pfaffenberger, Bryan (1999). Słownik terminów komputerowych, Warszawa: Prószyński i S-ka, 484 s.

Piech, Krzysztof (2003). Wprowadzenie do heurystyki, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 39, s. 83-98.

Piech, Krzysztof(2004). Heurystyka a polityka gospodarcza, „Polityka Gospodarcza”, nr 9, s. 9-25.

Próchnicka, Maria (2004). Człowiek i komputer: dialogowy model wyszukiwania informacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielóńskiego, 186 s.

Robowski, Józef (1974). Języki deskryptorowe. Analiza porównawcza języków deskryptorowych i innych języków informacyjnych, Warszawa: IINTE, 221 s.

Savolainen, Reijo; Kari, Jarkko (2006). Facing and bridging gaps in Web searching “Information Processing & Management”; vol. 42 (2), p. 519-537.

Shute, Seven; Smith, Philip (1993). Knowedge-based search tactics, “Information Processing & Management”, vol. 29, n. 1 p. 29-46. Simpson, John Andrew; Weiner, Edmund, eds. (1989). The Oxford English Dictionary, vol. VII, Oxford: Clarendon Press, 1143 p.

Skórka, Stanisław (2005). Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym, „Przegląd Biblioteczny”, z. 3, s. 321-340.

Szałek, Benon, Zbigniew (1994). Zarys heurystyki logistycznej, Szczecin: US, 174 s.

Ścibor, Eugeniusz; Tomasik-Beck, Joanna (2001). PATIN: Polsko-Angielski Tezaurus Informacji Naukowej. Warszawa: IINTE, 307 s.

Świderski, Bolesław (1981). Bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo i terminy pokrewne: historia, zakres użycia, semantyka, Łódź: Uniwersytet Łódzki, 174 s.

Tomasik-Beck, Joanna (1996). Terminy techniczne : budowa, semantyka, Warszawa: IINTE, 171 s.

Topulos, Aniela (1979). Problemy terminologii naukowej i technicznej, Warszawa: CINTE, 67 s.

Ungurian, Olgierd (1970). Wyszukiwanie informacji: zagadnienia ogólne, Warszawa: CIINTE, 45 s.

Ungurian, Olgierd (1976). Elementy teorii języków informacyjnych, Warszawa: PAN OIN, 253 s.

Vakkari, Pertti (2001). Changes in Search Tactics and Relevance Judgements when Preparing a Research Proposal A Summary of the Findings of a Longitudinal Study “Information Retrieval”, vol. 4, iss. 3-4, p. 295-310.

Webster's third new international dictionary of the English language unabridged with seven language dictionary. (1993). vol. 2, Chicago: Encyclopaedia Britannica, , p. 1017-1993.

Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Oxford: Oxford University Press, 1384 s.

Wildemuth, Barbara (2004). The effects of domain knowledge on search tactic formulation, “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, vol. 55, iss. 3, p. 246-258.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item