Využití wiki systémů ve vědě a vědecké komunikaci

Sakastrová, Lucie Využití wiki systémů ve vědě a vědecké komunikaci. ITlib : Informačné technológie a knižnice, 2010, vol. 14, n. 4, pp. 11-24. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
WikiSci.pdf

Download (2MB) | Preview

English abstract

The paper is devoted to issues of usage of wiki systems in science and scientific communication, focusing on issues of quality of information in wiki systems, which implied the possibility of usage of wiki systems in the field of library and information science. The introductory section deals with the introduction to changes in scientific communication at the turn of the 20th and 21st century, the definition of the term wiki and the most important features of wiki systems, too. The following section is devoted to issues of information and knowledge quality management and control in wiki systems. On example and model of quality management tools in a particular wiki system – the free encyclopedia Wikipedia - is briefly introduced one of the most effective ways of dealing with issues of quality and reliability of information and knowledge in wiki systems. In the next section four basic levels of possibilities of usage of wiki systems in science are outlined in general and also with examples of existing implementation. The following part is resulting from the previous and focuses on the options and existing implementations of usage of wiki systems in the field of library and information science. The final section provides a summary of all conclusions derived from previous sections.

Czech abstract

Příspěvek je věnován otázkám využití wiki systémů ve vědě a vědecké komunikaci se zaměřením na problematiku kvality informací ve wiki systémech a z toho odvozené možnosti jejich využití v oboru knihovní a informační vědy. Úvodní části se zabývají úvodem do proměn vědecké komunikace na přelomu 20. a 21. století, vymezením termínu wiki a rozborem nejvýznamnějších vlastností wiki systémů. Následující část je věnována otázkám a možnostem řízení kvality informací a znalostí ve wiki systémech. Na příkladu modelu a nástrojů řízení kvality v konkrétním wiki systému – otevřené encyklopedii Wikipedii – je stručně představena jedna z efektivních možností řešení problematiky kvality a spolehlivosti informací a znalostí ve wiki systémech. V další části jsou načrtnuty čtyři základní úrovně možností využití wiki systémů ve vědě obecně doplněné vybranými příklady jejich již existujících realizací. Následuje část vycházející z části předchozí zaměřující se na možnosti a existující realizace využití wiki systémů v oboru knihovní a informační vědy. Závěrečná část poskytuje shrnutí všech závěrů vyplývajících z částí předchozích.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: science, scientific communication, science 2.0, open access, web 2.0, collective works, wikis, Wikipedia, quality management tools, věda, vědecká komunikace, věda 2.0, otevřený přístup, web 2.0, kolektivní díla, wiki systémy, Wikipedie, nástroje řízení kvality
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Lucie Sakastrová
Date deposited: 24 Jan 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:18
URI: http://hdl.handle.net/10760/15302

References

A Wikipedia under wraps. Communications of the ACM. Jan 2007, vol. 50, issue 1, s. 9. ISSN 0001-0782.

AUDY, Jaromir. 2007. Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 2010-11-21]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/slabe-a-silne-stranky-recenzniho-rizeni-a-komunikace-poznatku>. URN-NBN:cz-ik4350. ISSN 1212-5075.

BARTL, Zdeněk. 2006. Autority a Wikipedie našly společnou řeč. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 2010-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3669>. URN-NBN:cz-ik3669. ISSN 1212-5075.

BRATKOVÁ, Eva. 2006. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In INFORUM 2006 : 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2010-11-21]. [21 s.]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf>.

DENNIS, Michael Aaron. 2010. Wiki. In Encyclopaedia Britannica [online]. Chicago (Illinois) : Encyclopaedia Britannica, [2010] [cit. 2010-10-30]. Dostupné z WWW: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1192819/wiki>.

HARDY, R.; OPPENHEIM, Ch.; BRODY, T. aj. 2005. Open Access Citation Information [online]. September 2005 [cit. 2010-11-21]. Final Report - Extended Version. JISC Scholarly Communication Group. Ve formátu DOC. Dostupný z repozitáře ECS: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11536/>.

HAVLOVÁ, Jaroslava. 2003. Wiki. In KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2010-10-19]. Systém. č.: 000014547. Dostupná z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

Instant messaging. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002- , naposledy editována 8. 11. 2010 v 08:30 [cit. 2010-10-30]. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging>.

Library 2.0. In LISWiki [online]. 2005-, last modified 12:10, 3 September 2010 [cit. 2010-10-30]. Dostupné z WWW: <http://liswiki.org/wiki/Library_2.0>.

Library Success : A Best Practices Wiki [online]. Created by Meredith Farkas. 2005- , last modified on 19 August 2008, at 11:29 [cit. 2010-10-30]. Library Success: A Best Practices Wiki:About. Dostupné z WWW: <http://www.libsuccess.org/index.php?title=Library_Success:_A_Best_Practices_Wiki:About>.

O’REILLY, Tim. 2005. Web 2:0 : compact definition? In O’REILLY, Tim. O’Reilly radar [online]. 2005-10-01 [cit. 2010-10-30]. Dostupné z WWW: <http://radar.oreilly.com/archives/2005/10/web-20-compact-definition.html>.

PRESSLEY, Lauren; McCALLUM, Carolyn J. 2008. Putting the LIBRARY in WIKIPEDIA. Online. Sep/Oct 2008, vol. 32, issue 5, s. 39-42. ISSN 0146-5422.

SKLENÁK, Vilém. 2007. Web 2.0 vs. sémantický web. In INFORUM 2007 : 13. konference o profesionálních informacních zdrojích, Praha, 22.–24. 5. 2007 : sborník [online]. Praha : Albertina icome Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. 11 s. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2007/sklenak-vilem.pdf>. ISSN 1801-2213.

ŠILHA, Jiří. 2010. Hlavní novinky katalogizačního modulu systému Clavius : systém Clavius verze 5.02. Tábor : LANius, [2003-2010] [cit. 2010-10-19]. Dostupné z WWW: <http://www.lanius.cz/clavius/clavnew.htm>.

ŠTOGR, Jakub. 2005. Nové oborové kolaborativní projekty ve znamení wiki. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 2010-10-30]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/2023>. URN-NBN:cz-ik2023. ISSN 1212-5075.

Web 2.0. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001- , last modified on 20 November 2010 at 23:50 [cit. 2010-11-21]. Anglické rozhraní. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>.

Wiki. In REITZ, Joan M. ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science [online]. Westport (CT) : Libraries Unlimited, 2004-2010, last updated March 9, 2010 [cit. 2010-10-30]. Vyšel i v tištěné formě. Dostupný z WWW: <http://lu.com/odlis/>.

Wiki. In Webopedia : Online Computer Dictionary for Internet Terms and Technical Support [online]. Darien (CT) : Internet.com, 1999-2010 [cit. 2010-10-30]. Dostupné z WWW: <http://webopedia.internet.com/>.

Wiki. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001- , last modified on 29 October 2010 at 12:30 [cit. 2010-10-30]. Anglické rozhraní. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki>.

Wiki. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002- , naposledy editována 27. 10. 2010 v 18:40 [cit. 2010-10-30]. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 15 November 2010 at 19:36 [cit. 2010-11-20]. Help:Pending changes. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Pending changes>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 2 November 2010 at 08:30 [cit. 2010-11-20]. Help:Watching pages. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Watching pages>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 15 November 2010 at 06:34 [cit. 2010-11-20]. Wikipedia:Adopt-a-user. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Adopt-a-User>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 20 November 2010 at 17:16 [cit. 2010-11-20]. Wikipedia:Reviewing. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reviewing>.

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001- , last modified on 13 October 2010 at 00:36 [cit. 2010-10-20]. Wikipedia:Wikipedians. Anglické rozhraní. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedians>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 24. 7. 2010 v 10:00 [cit. 2010-11-20]. Nápověda:Historie stránky. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Nápověda:Historie stránky>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 20. 3. 2010 v 17:16 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Blokování. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Blokování>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 18. 11. 2010 v 07:53 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Diskuse o smazání. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smazání>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 10. 10. 2010 v 12:21 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Diskusní stránka. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskusní_stránka>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 11. 11. 2010 v 09:08 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Dobré články. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Dobré články>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 4. 9. 2010 v 18:02 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Jmenný prostor. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Jmenný prostor>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 6. 3. 2010 v 15:38 [cit. 2010-10-20]. Wikipedie:Konsenzus. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Konsenzus>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 10. 11. 2010 v 20:42 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Nejlepší články. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nejlepší články>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 9. 5. 2009 v 20:51 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Pahýl. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pahýl>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 20. 11. 2010 v 17:46 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Pískoviště. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pískoviště>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 22. 11. 2010 v 09:13 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Potřebuji pomoc. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Potřebuji pomoc>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 20. 11. 2010 v 16:33 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Požadované články. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Požadované články>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 18. 7. 2010 v 17:59 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Pravidlo Wikipedie. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pravidla>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 20. 11. 2010 v 13:19 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Rychlé smazání. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Rychlé smazání>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 3. 11. 2010 v 00:29 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Řešení konfliktů. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Řešení_konfliktů>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 25. 9. 2010 v 18:10 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Správci. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Správci>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 24. 8. 2010 v 08:51 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Subpahýl. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Subpahýl>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 2. 9. 2010 v 14:14 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Údržba. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Údržba>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 7. 2. 2010 v 17:52 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Vyznamenání. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vyznamenání>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 18. 10. 2010 v 22:09 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:WikiProjekt. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikiprojekt>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 25. 9. 2010 v 21:30 [cit. 2010-11-22]. Wikipedie:Zamčené stránky. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Zamčené stránky>.

Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002-, naposledy editována 25. 5. 2010 v 10:33 [cit. 2010-11-20]. Wikipedie:Žádost o arbitráž. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Žádost_o_arbitráž>.

WYSIWYG. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002- , naposledy editována 30. 8. 2010 v 10:22 [cit. 2010-10-30]. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item