Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl

Sakastrová, Lucie Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti, 2011, vol. 15, n. 3. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
PDF
EncyclopediasQuality.pdf

Download (435kB) | Preview

English abstract

The study deals with measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works. Introductory parts provide a definition of freely available encyclopedic works and basic typology and possibilities of classification of encyclopedic works in general with focus on freely available internet encyclopedias. The next part, which is introduced with the basic outline of the typology of research approaches to the quality of the content of Wikipedia, provides a summary of approaches and results of selected international studies measuring and evaluating the quality of the content of Wikipedia. Own research part and its results are contained in Chapter 7. It deals with measuring and evaluating the quality of the content of articles about information science in the Czech, Slovak, English and German language versions of Wikipedia and related content, too. The main used method is quantitative (bibliometric) analysis, which is also followed by additional qualitative assessment derived from the results of quantitative measuring. The final section provides a summary and evaluation of the results of all previous sections and resulting conclusions and recommendations, including future challenges.

Czech abstract

Studie se zabývá měřením a hodnocením kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Úvodní pasáže poskytují vymezení moderních volně dostupných encyklopedických děl a dále základní typologii a přípustná hlediska dělení encyklopedických děl obecně se zaměřením na encyklopedie volně dostupné na internetu. Následuje přehledová část, uvozená náčrtem základní typologie výzkumných přístupů ke kvalitě obsahu Wikipedie, poskytující shrnutí přístupů a výsledků vybraných zahraničních studií měřících a hodnotících kvalitu jejího obsahu. Vlastní výzkumná část a její výsledky jsou obsaženy v kapitole 7. Zabývá se měřením a hodnocením kvality obsahů článků o informační vědě v české, slovenské, anglické a německé jazykové verzi Wikipedie a souvisejících obsahů. Hlavní použitou metodou je metoda kvantitativní (bibliometrické) analýzy, následovaná doplňkovým hodnocením kvalitativním odvozeným z výsledků měření kvantitativního. Závěrečná část poskytuje shrnutí a zhodnocení výsledků všech předcházejících částí a z nich vyplývající závěry a doporučení včetně budoucích výzev.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: encyclopedias, internet encyclopedias, Wikipedia, wikis, collective works, content quality measuring and evaluating, relevance, bibliometrics, scientometrics, statistics, research methods, encyklopedie, internetové encyklopedie, Wikipedie, wiki, kolektivní díla, měření a hodnocení kvality obsahu, relevance, bibliometrie, scientometrie, statistika, výzkumné metody
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
Depositing user: Lucie Sakastrová
Date deposited: 14 Mar 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:18
URI: http://hdl.handle.net/10760/15425

References

BARACK, Lauren. 2007. Wikipedia's Stock Rises. School Library Journal. Jan 2007, vol. 53, issue 1, s. 24. ISSN 0362-8930.

Battle of Britannica. Economist. 2006, vol. 378, issue 8471, s. 65-66. ISSN 0013-0613.

BERINSTEIN, Paula. 2006. Wikipedia and Britannica : the kid's all right (and so's the old man). Searcher. March 2006, vol. 14, no. 3, s. 16-26. ISSN 1070-4795.

BRATKOVÁ, Eva. 2005. K otázkám pojmu, třídění a typologie internetových a webovských informačních zdrojů. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 5, s. 262-275. Aktualizovaný a doplněný postprint z dubna 2005 k dispozici z archivu E-LIS: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/6180>.

Crowdsourcing. In Webopedia : Online Computer Dictionary for Internet Terms and Technical Support [online]. Darien (CT) : Internet.com, 1999-2011 [cit. 2011-02-09]. Dostupné z WWW: <http://webopedia.internet.com/>.

GILES, Jim. 2005. Internet encyclopaedias go head to head. Nature. 2005, vol. 438, issue 7070, s. 900-901. Dostupný také komerčně z WWW (doi): <http://dx.doi.org/10.1038/438900a>. ISSN 0028-0836.

HAMMWÖHNER, Rainer. 2007. Qualitätsaspekte der Wikipedia. In: STEGBAUER, Christian; SCHMIDT, Jan; SCHÖNBERGER, Klaus (ed.). Wikis : Diskurse, Theorien und Anwendungen. 2007. Sonderausgabe von kommunikation@gesellschaft, Jg. 8. [24] s. Dostupné z WWW: <http://www.sowiport.de/tomcat/journals/text/K.G/B3_2007_Hammwoehner.pdf>.

How does Wikipedia measure up? Quill. Dec 2008, vol. 96, issue 9, s. 16-19. ISSN 0033-6475.

CHESNEY, Thomas. 2006. An empirical examination of Wikipedia's credibility. First Monday [online]. Nov 2006, vol. 11, no. 11 [cit. 2011-02-09]. Dostupné z WWW: <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1413/1331>. ISSN 1396-0466.

KADLEC, Petr. 2006. Wikipedie – otevřená encyklopedie. In INFORUM 2006 : 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006 [cit. 2011-02-09]. [7] s. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Kadlec_Petr.pdf>. ISSN 1801-2213.

Lingua franca. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002- , naposledy editována 7. 2. 2011 v 06:22 [cit. 2011-02-13]. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca>.

LUYT, Brendan et al. 2008. Improving Wikipedia's accuracy : is edit age a solution? Journal of the American Society for Information Science & Technology. Jan 2008, vol. 59, issue 2, s. 318-330. ISSN 1532-2882.

Nature gives thumbs up to Wikipedia. Information World Review. Jan 2006, vol. 220, s. 1. ISSN 0950-9879.

NIELSEN, Finn Årup. 2007. Scientific citations in Wikipedia. First Monday [online]. August 2007, vol. 12, no. 8 [cit. 2011-02-09]. Dostupné z WWW: <http://131.193.153.231/www/issues/issue12_8/nielsen/>. ISSN 1396-0466.

NORUZI, Alireza. 2009. Wikipedia popularity from a citation analysis point of view. Webology. Sep 2009, vol. 6, issue 3, s. 1-4. ISSN 1735-188X.

RECTOR, Lucy Holman. 2008. Comparison of Wikipedia and other encyclopedias for accuracy, breadth, and depth in historical articles. Reference Services Review. 2008, vol. 36, issue 1, s. 7-22. Dostupný také komerčně z WWW (doi): <http://dx.doi.org/10.1108/00907320810851998>. ISSN 0090-7324.

SHACHAF, Pnina. 2009. The Paradox of Expertise : is the Wikipedia Reference Desk as Good as Your Library? Journal of Documentation. 2009, vol. 65, no. 6, s. 977-996. ISSN 0022-0418. CODEN JDOCAS.

STVILIA, Besiki et al. 2005. Assessing information quality of a community based encyclopedia. In Proceedings of the International Conference on Information Quality - ICIQ 2005. Cambridge (Massachusetts) : MIT Institute, 2005, s. 442-454. Dostupné také z WWW: <http://mailer.fsu.edu/~bstvilia/papers/quantWiki.pdf>.

STVILIA, Besiki et al. 2007. A framework for information quality assessment. Journal of the American Society for Information Science & Technology. Oct 2007, vol. 58, issue 12, s. 1720-1733. Dostupný také komerčně z WWW (doi): <http://dx.doi.org/10.1002/asi.20652>. ISSN 1532-2882.

STVILIA, Besiki et al. 2008. Information quality work organization in Wikipedia. Journal of the American Society for Information Science & Technology. Apr 2008, vol. 59, issue 6, s. 983-1001. Dostupný také komerčně z WWW (doi): <http://dx.doi.org/10.1002/asi.20813>. ISSN 1532-2882.

Wikinomics. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2001- , last modified on 27 January 2011 at 15:54 [cit. 2011-02-09]. Anglické rozhraní. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikinomics>.

Wikimedia Foundation. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA) : Wikimedia Foundation, 2002- , naposledy editována 6. 2. 2011 v 20:37 [cit. 2011-02-13]. České rozhraní. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item