Współczesne czasopismo popularnonaukowe (studium analityczne na przykładzie "Wiedzy i Życia" oraz "Świata Nauki")

Kolasa, Władysław Marek Współczesne czasopismo popularnonaukowe (studium analityczne na przykładzie "Wiedzy i Życia" oraz "Świata Nauki"). Rocznik Historii Prasy Polskiej, 1998, vol. 1, n. 1/2, pp. 143-169. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
kolasa_pop_1998.pdf

Download (2MB) | Preview

English abstract

[Contemporary Popular-Science Magazine (An Analytic Study on the Basis of "Wiedza i Życie" and "Świat Nauki")]. This article discusses the essence of a popular science magazine on the Basis of "Wiedza i Życie" and "Świat Nauki" (polish edition "Scientific American"). The article makes a system analysis and constructs a theoretical model. The model is further verified by empirical material collected from an analysis of content of sample magazines. This material is used as the basis for a description of characteristic elements comprising the internal structure of the analysed magazines: types of contributions (from a functional point of view), their kinds, topics, issues of illustrations, and relation to cognate types (scientific and professional magazines). Finally, the article gives a detailed typological scheme and terminological propositions.

Polish abstract

Artykuł rozważa istotę czasopisma popularnonaukowego an przykładzie pism "Wiedza i Życie" i "Świat Nauki". Pojęcie to poddano analizie systemowej i zbudowano model teoretyczny. Ten następnie zweryfikowano opierając się na materiale empirycznym pochodzącym z analizy zawartości przykładowych czasopism. Stało się to podstawą do opisu charakterystycznych elementów tworzących strukturę wewnętrzną analizowanych pism: rodzaju wypowiedzi (w perspektywie iunkcjonalnej), ich gatunku, tematyki i zagadnień ilustracyjności, a także relacji do typów pokrewnych (czasopism naukowych i fachowych). Całość zamyka szczegółowy schemat typologiczny i propozycje terminologiczne.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: popular science magazines, theory, typology, popularisation of science, czasopisma popularnonaukowe, teoria, typologia, upowszechnienie nauki
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EA. Mass media.
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 30 Dec 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:20
URI: http://hdl.handle.net/10760/16408

References

W. Tyrański, Polskie czasopisma popularnonaukowe i popularnotechniczne, „Zeszyty Prasoznawcze" 1979, nr 4, s. 35-48

L. Zasztowt, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864-1905, Wrocław 1989

T. Gołaszewski, Popularnonaukowe książki i czasopisma, [w:] Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław 1986, s. 230-232

J. Bron-Wojciechowska, Popularyzacja nauki, techniki i sztuki, [w:] Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych s. 232-234

W. Łukaszewski, Psychologiczne podstawy popularyzacji wiedzy, [w:] Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy, red. W. Okoń, Warszawa 1979, s. 104-125

Upowszechnianie nauki i zainteresowanie nauką, red. T. Cieślak, J. Ku bin, Wrocław 1971

Nauka w kulturze ogólnej, red. B. Suchodolski, J. Kubin, t. 1-2, Wrocław 1985

S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992

L. Marszałek, Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986

J. Trzynadlowski, Autor — dzieło — wydawca, Wrocław 1988

S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa 1982

W. Pisarek, Media masowe wobec upowszechniania nauki, „Zeszyty Prasoznawcze" 1989, nr 1, s. 35-44

S. Dziki, Polskie czasopiśmiennictwo naukowe, popularnonaukowe i fachowe w 1993 roku, „Zeszyty Prasoznawcze" 1994, nr 3/4, s. 147-154

D. Raichvarg, J. Jacques, Savants et ignorants. Une histoire de la vulgarisation des sciences, Paris, cop. 1991

J. Kubin, Społeczne systemy upowszechniania nauki w Polsce i Anglii, [w:] Upowszechnianie nauki w świecie, Wrocław 1990, s. 301-339

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1979

Prasa, radio, telewizja w Polsce. Lato 1994, t. 1, Prasa, Kraków 1994

J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 1989

S. Dziki, Typologia prasy. Wprowadzenie, [w:] Dziennikarstwo i jego konteksty, Kraków 1991, s. 25-38

S. Dziki, Wstęp do typologii współczesnej prasy polskiej, Kraków 1989


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item