Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych

Kolasa, Władysław Marek Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych. Zeszyty Prasoznawcze, 2011, vol. LIV, n. 3/4, pp. 8-27. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
kolasa_zp_2011_3_4.pdf

Download (415kB) | Preview

English abstract

[History of Polish Media in Context of Bibliometric Indicators]. The article focuses on answering the question if media history is subject to bibliometric trends in ways similar to natural sciences, or does it have its own peculiar characteristics. The material for research consists of Historiographical Citation Index of Polish Media 1945-2010. Following issues were subject to study, among various aspects characteristic for history: language locality, publishing forms, differences in works' citations depending on its type (contributions, synthesis') and peculiarities of author distributions (Lorenz curve, Lotka law). A half-life indicator is also analyzed, and a HL14 indicator introduced, with related analysis. Comparison and correlation of selected parameters (citations, HL14, Hirsch index, publication number, volume, etc) was produced as well.

Polish abstract

W artykule drugiej skupiono się na odpowiedzi na pytanie czy historia mediów podlega prawidłowościom bibliometrycznym w sposób zbliżony do nauk ścisłych, czy też ma własną specyfikę. Materiału do rozważań dostarczyły dane empiryczne zaczerpnięte Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich 1945-2010. Wśród wielu cech charakterystycznych dla historii rozwinięto kwestie: lokalności językowej, specyfiki form wydawniczych, różnic w cytowaniu prac ze względu na ich rodzaj (przyczynki, syntezy) i specyfiki rozkładów autorskich (krzywa Lorenza, prawo Lotki). Więcej uwagi poświecono wskaźnikowi półtrwania (half-life) i jego roli w diachronicznym badaniu dyscypliny naukowej; wprowadzono też nowy wskaźnik (HL14), który obrazuje rozkład cytowań młodszych niż half-life. Dokonano też porównani i korelacji wybranych parametrów w obszarze historiografii mediów (cytowania, HL14, Indeks Hirscha, liczba publikacji, objętość i in.).

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Citation analysis, Historiography, Historical science, Poland, analiza cytowań, historiografia, nauki historyczne, Polska
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: Dr hab. Władysław Marek Kolasa
Date deposited: 25 Jan 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/16521

References

Archambault, É., Gagné, É.V. (2004): The Use of Bibliometrics in the Social Sciences and Humanities. Montreal: Science-Metrix.

Boonstra, O., Breure, L., Doorn, P. (2004): Past, present and future of historical information science. Amsterdam: Netherlands Institute for Scientific Information.

Bottle, R. T., Efthimiadis, E.N. (1984): Library and information science literature: authorship and growth patterns, Journal of Information Science, (September) 9, p. 107-116.

Cole, S & Cole, J (1967): Scientific output and recognition: A study in the operation of the reward system in science, American Sociological Review, Vol. 32, Iss. 3, p. 377-390.

Dejnarowicz, Cz. (1980): Literatura naukowa – uczeni – wydawcy. Warszawa: PWN.

Dobrov, G. M. (1969): Wstęp do naukoznawstwa. Warszawa: PWN.

Drabek, A. (2010): Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych. Toruń: Duet.

Dubiel, P. (1981): Analiza cytowań w prasoznawstwie: wstępne studium na przykładzie Zeszytów Prasoznawczych, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 5-18.

Finkenstaedt, T. (1990): Measuring research performance in the humanities. Scientometrics. 19, p. 409-417.

Garfield, E. (1979): Citation indexing - its theory and application in science, technology, and humanities. New York: Wiley.

Górny, M., Nowak, P. (1996): Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań biblio-, nauko-, i informetrycznych: wybór piśmiennictwa za lata 1973-1994. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Hérubel, J.-P. V. M. (2006): Clio's View of the History of Science: A Preliminary Bibliometric Appreciation. Behavioral & Social Sciences Librarian, Vol. 24, Issue 2, p. 69-91.

Hérubel, J.-P. V. M. (2007): Disciplinary and Research Subjects in French Doctoral Dissertations in Press and Media Studies: A Bibliometric Treatment, Behavioral & Social Sciences Librarian, Vol. 25 Iss. 2, p. 23-46.

Kierzak, R. (2010): Publikowalność naukowa w Polsce. Forum Akademickie, nr 7/8, s. 59-61.

Konieczna, D. (2002): Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie Litteraria w latach 1969-1999, Zagadnienia Naukoznawstwa, z. 1/2, s. 137-145.

Kozłowski, J. (1994): Miejsce nauki polskiej w świecie. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.

Kuś, M., Mankiewicz, L., Życzkowski, K. (2009): Porównywanie indeksów Hirscha uczonych i instytucji naukowych. Sprawy Nauki, 3/114, s. 30-33.

Maršakova-Šajkevič, I. (2001): Nauka polska u progu XXI wieku , analiza bibliometryczna dorobku Polski i państw Unii Europejskiej, Roczniki Biblioteczne, R. 45, s. 147-165.

Maršakova-Šajkevič, I. (2009): Badania ilościowe nauki: podejście bibliometryczne i webometryczne. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

McCrank, L.J. (2001): Historical information science: an emerging unidiscipline. Medford: Information Today.

Nalimov, V.V., Mulčenko, Z.M. (1971): Naukometria. Warszawa: WNT.

Nowak, P. (2000): Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych …Poznań: Motivex.

Nowak, P. (2001): „Polska literatura humanistyczna” – zasady organizacji, przygotowania…W: Miscellanea informatologica. Red. M. Górny, P. Nowak. Poznań: Sorus, s. 65-72.

Nowak, P. (2004): Piśmiennictwo z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przedmiotem oceny i analiz metodami bibliometrycznymi. Możliwości i ograniczenia. Roczniki Naukowe PWSZ im. Komeńskiego w Lesznie, nr 2, ser. A, Miscellanea, t. 2, s. 5-18.

Nowak, P. (2008): Bibliometria, webometria. Podstawy, wybrane zastosowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Potter, W. G. (1980): When Names Collide: Conflict in the Catalog and AACR 2. Library Resources and Technical Services, vol. 24 no 1, p. 3-16.

Price, D. J. de Sola (1967): Mała nauka - wielka Nauka. Warszawa: PWN.

Skalska-Zlat, M. (1988): Bibliometria: pojęcia, metody kierunki badań. Roczniki Biblioteczne, z. 2, s. 259-283.

Skalska-Zlat, M. (2002): Bibliografia w Polsce 1945-1996: naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Schubert, A. (1999): Scientometrics: a citation based bibliography 1994-1996. Scientometrics, 44(2), p. 267-315

Schubert, A. (2001): Scientometrics: a citation based bibliography 1997-2000. Scientometrics, 50(1), p. 99-198

Wincławska B.M., Wincławski W. (1995): Indeks cytowań socjologii polskiej (Założenia ideowe i omówienie pierwszych wyników). Zagadnienia Naukoznawstwa, R. 31 (3/4), s. 243-246.

Zafrunnisha, N. Reddy, V.P. (2010): Citations in Psychology PhD Theses: An Obsolescence Study, Library Philosophy and Practice, Vol. 2010 (July). – Dostęp: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/400 [2011.03.21].


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item