Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych

Derfert-Wolf, Lidia and Górski, Marek M. Projekt Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych., 2008 . In Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź (Poland), 25-27 June 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
derfert_gorski_lodz_2008.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The issue of assessing the efficiency and quality of library and information services is a crucial point of many professional works being undertaken in LIS all over the world. The attempt at creating the program which would give such an assessing, has been held in Poland nowadays. The issue which required the biggest effort in working on that project was collecting and compiling the data in a way which could guarantee its credibility and objectivity and, in the same time, retain the uniformity used for analyzing the data in different aspects. The Project (http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/) is a useful for library management and also used for creating the objective comparisons on both qualitative and quantitative range (internal and external benchmarking). It is also meant to bring arguments in relations with the units supervising the libraries and to indicate possible threats and opportunities. The paper presents the general principles of the Project, the possibilities in using the program by different groups of users and selected results performance measurement in academic libraries in 2002-2006.

Polish abstract

Problem oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych jest przedmiotem wielu prac realizowanych w środowisku bibliotekarskim na świecie. W Polsce podjęto próbę zbudowania programu, który umożliwiłby taką ocenę. W trakcie jego tworzenia największym problemem było zbieranie i opracowywanie danych w taki sposób, aby gwarantowały one wiarygodność i obiektywizm, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitości, umożliwiającej analizowanie tych danych w różnych aspektach. Projekt AFBN (http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/) jest przede wszystkim narzędziem pomocnym w zarządzaniu bibliotekami, tworzeniu obiektywnych porównań, zarówno w zakresie jakościowym, jak i ilościowym (benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny). Ma również dostarczać argumentów w kontaktach z jednostkami nadzorującymi biblioteki oraz wskazywać potencjalne zagrożenia i możliwości. W referacie przedstawiono założenia ogólne AFBN, możliwości wykorzystywania programu przez różne grupy odbiorców oraz wybrane wyniki pomiarów działalności bibliotek akademickich 2002-2006.

Item type: Conference paper
Keywords: biblioteki akademickie, efektywność, funkcjonalność, jakość, badania, wskaźniki funkcjonalności, academic libraries, efficiency, quality, research, performance indicators
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 13 Jul 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17340

References

1. ALA American Library Association [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie:

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardslibraries.cfm.

2. Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce AFBN [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja index.htm.

3. Baena Diaz C., Duarte Barrionuevo M., Moreno Martinez J. J., Garcia Reche G., Marquez Perez A.: Excellence and Quality in Andalusia University Library System.W: 71th IFLA General Conference and Council “Libraries – A voyage of discovery”, August 14th –18th 2005, Oslo, Norway [online]. [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie:http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/091e-Diaz.pdf.

4. BIX Der Bibliotheksindex University [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.bix-bibliotheksindex.de/.

5. CAUL Council of Australian University Librarians [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.caul.edu.au/best-practice/PerfInd.html.

6. Derfert-Wolf L., Dobrzyńska-Lankosz E., Dziadkiewicz W., Gorny M., Gorska E., Gorski M., Jazdon A., Sokołowska-Gogut A. and Wildhardt T.: Performance indicators and Standards for Polish Research Libraries, Library & Information Research 2003 Vol. 27 nr 87, s. 17-28.

7. Derfert-Wolf L., Gorski M., Marcinek M.: Quality of academic libraries – funding bodies, librarians and users perspective: a common project of Polish research libraries on comparable measures. W: 71th IFLA General Conference and Council “Libraries

– A voyage of discovery”, August 14th – 18th 2005, Oslo, Norway [online]. [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/080e-Derfert-Wolf.pdf.

8. Derfert-Wolf L.: Rezultaty i plany prac Zespołu ds. Standardow dla Bibliotek Naukowych. Analiza danych z ankiet 2002-2003. W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszow-Czarna, 2005 [online]. 2005, s. 43-58 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://bur.univ.rzeszow.pl/relacja/ref/derfert.pdf.

9. Derfert-Wolf L.: Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Stan prac Zespołu ds. Standardow dla Bibliotek Naukowych. W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łodź, 23-25 czerwca 2004 r. [online]. Łodź: BGPŁ, 2004, s. 21-39 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/ derfert-wolf.pdf.

10. The Effective Academic Library. A Framework for Evaluating the Performance of UK Academic Libraries. Bristol: HEFCE Publications,1995.

11. Global Library Statistics 1990-2000 [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ifla.org/III/wsis/wsis-stats4pub_v.pdf.

12. Głowacka E., Derfert-Wolf L.: Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według Raportu Technicznego ISO/TR 20983, Przegląd Biblioteczny

2006 R. 74 z. 4, s. 445-460.

13. ISO 2789:2006 Information and documentation – International library statistics.

14. ISO FDIS 11620:2006 Information and documentation – Library performance indicators.

15. Jazdon A.: O ocenie i kategoryzacji bibliotek, Biuletyn EBIB [online] 2002 nr 8 (37) [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/37/jazdon.php.

16. Laeven H., Smit A.: A project to benchmark university libraries In The Netherlands, Library Management 2003 Vol.24 nr 6-7, s. 291-304.

17. LISU Loughborough University [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.lboro.ac.uk/departments/dils/lisu/index.html.

18. Melo L. M., Pires C., Taveira A.: Recognizing Best Practice in Portuguese Higher Education Libraries, IFLA Journal [online] 2008 Vol.34 nr 1, s. 34–54 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2008.pdf.

19. MOPAB Performance Indicators for the Greek Academic Libraries [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.mopab.gr/index_enu.php.

20. Nuut A.: Evaluation of library performance: current developments in Estonia, Performance Measurement and Metrics 2006 Vol.7 iss.3, s. 163-172.

21. PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

22. Poll R., Boekhorst P. (ed.): Measuring Quality. Performance Measurement in Libraries. 2nd revised ed. Munich: K.G. Saur, 2007. (IFLA Publications; 127).

23. Poll R., Boekhorst P.: Mierzenie jakości: międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. Tł. Bolesław Rek. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wroc., 2004.

24. Poll R.: Benchmarking with quality indicators: national projects, Performance Measurement and Metrics 2007 Vol.8 nr 1, s. 41-53.

25. Poll R.: Ten years after: Measuring Quality revised, Performance Measurement and Metrics 2008 Vol.9 nr 1, s. 26-37.

26. SCONUL Society of College, National and University Libraries [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.sconul.ac.uk/.

27. Seissl M.: Benchmarking efforts in Austrian university libraries. W: 72nd IFLA General Conference and Council “Libraries: Dynamic Engines for the Knowledge and Information Society”, 20-24 August 2006, Seoul, Korea [online]. 2006 [dostęp 20.06.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.ifla.org/IV/ifla72/papers/105-Seissl-en.pdf.

28. Sokołowska-Gogut A.: Problematyka oceny jakości i wynikające z niej proby standaryzacji i normalizacji działalności biblioteczno-informacyjnej. W: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań, 13-15.11.2002. Poznań: UAM, 2002, s. 47-63.

29. TQMU – MOPAB Performance Indicators for the Greek Academic Libraries [online]. Ioannina 2001 [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.mopab.gr/publications/mopab_statistical_indicators.pdf.

30. University of Virginia Library: ARL statistics [online] [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://fisher.lib.virginia.edu/arl/index.html.

31. Wilson A., Pitman L., Trahn I.: Guidelines for the Application of Best Practice in Australian University Libraries. Intranational and international benchmarks [online]. 2000 [dostęp 29.11.2008]. Dostępny w Internecie: http://www.dest.gov.au/archive/highered/eippubs/eip 00_11/00_11.pdf.

32. Zybert, E. B.: Jakość w działalności bibliotek. Warszawa: CEBID, 2007.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item